Jdi na obsah Jdi na menu

MOZAIKA-ŽIVA

 ...čili Spektrální Mozaika Života...

 Je poslední Portálovou anomálií v letošním roce. Podařilo se mi jich zachytit a popsat 118 - a tato synergická hodnota je vstupem do Nového Roku 2018, který jsem pro svoje "pracovní" prostředí označila mottem CESTY. V Pf pro rok 2018 jsem naznačila i symboliku variability písmen "T" a "K", kdy slovo CESTA pak přechází do významu ČESKÁ. Samozřejmě se nikterak nechci dotknout národního cítění čtenářů - jde o systém rozmístění slovanských slov v obecně uznávaných pojmech mezinárodního charakteru - v oblasti filozofického náhledu na Transformační procesy a rozvoj kolektivní zóny Vědomí do širších rozměrů Galaxie = BOHE-MIKA Šástra. Také samotná písmenka mají vypovídající obsah - T jako ČAS a K jako KONTAKT. Tyto DOTYKY ČASU pak budu v průběhu roku opět sledovat a popisovat - jako STARTY CEST, které se díky letos aktivovaným Portálům podařilo stabilizovat v planetární noosféře (zóně kolektivního Vědomí planety). Tyto anomálie jsou vstupy do specifických energo-informačních polí = mediálních nosičů pamětí - a tyto konkrétně budou předmětem mého zkoumání, budu je analyzovat "Metodou asociační symetrie" (alternativa Fuzzy-logic) - práce s informačními celky ve smyslu fraktality, dimenzionality a polarity - a hledat stopy jejich případného přínosu, vlivu a dalších možností využití.

 Portálová kompozice MOZAIKA-ŽIVA je ilustrací aktivních zón Informačních Bodů Prostoru (IBP) těch CEST, které se nám všem v nějaké konkrétní specifice budou otevírat (projevovat v interaktivní sféře kolektivního Vědomí). Jsme jako živé bublinky světla v tom spektru vyjádření. Hrajeme všemi barvami dostupné škály a jsou to právě tyto naše jedinečné Identity (Multi-Vesmírky Bytí), které nám dovolují vnímat (a případně i chápat) Celistvost Zdrojové Identity a tím se orientovat v MAPĚ SVĚTŮ. Jsme Jiskérkami Života a skrz Jednotné Pole jsme propojení každý s každým a tím se všemi existujícími Elementy Vesmíru. Nejsme v pravém slova smyslu totožní s Informačním Bodem Prostoru, ale v pojetí univerzálnosti Živosti jsme jejich analogií ve smyslu holografického rozvinutí jejich informačního potenciálu a využití tím uvolněných energií z prostředí Jednotného Pole Zdrojové Reality = jsme Střípkem Inteligence Zdroje a skrz svůj Centrální Bod Identity (ÁRIA kód Jedinečnosti) čerpáme takovou Podporu, jakou pro svoje aktivity momentálně potřebujeme. Naše schopnost vizualizace a vcítění se do uložených datových vrstev v Pamětech (Knihách Života) je pak základním Tvůrčím Prvkem našeho Smyslu Existence = všemi dostupnými prostředky stavět podpůrné prostředí pro náš individuální i kolektivní rozvoj. 

 Lidská bytost - v módu Galaktického Člověka - je univerzálním dárcem i příjemcem Života. MOZAIKA-ŽIVA je multimediální sféra sdílení a komunikace v dané dimenzi Živosti (3D - 6D). Je to "rozměr" projevu, který můžeme plně využívat - fyzicky, energeticky, v toku Času i v jeho vertikálních vrstvách Zápisů Příběhů Pamětí. Tvoříme NOVÉ, ale jsme moudří a víme, že tvořit se dá pouze NĚCO z NĚČEHO...a my stavební "materiál" máme: máme svůj mentální potenciál, inteligenci, která je k tvoření stvořená a také CIT pro všechny odstíny Záměru, který si neseme ve svém Středu. Je to kolektivní Vize progresivity Života - jeho proměn v nekonečnu možného vyjádření - bohatství, které budeme postupně využívat k přiblížení se svým ideálům - individuálním i kolektivním. 

 Jsme již v prostředí nového Modelu Existence (Magistra) - vezeme se na Vlně Éry Průzračnosti a Expanze a nabíráme rychlost. Je to Transformační proces Proměny - od Základů a Všeho. V té nehmotné, pocitové a intuitivní (mimosmyslové) sféře to již prožíváme delší dobu - jsme doslova překováváni v "Ohních Hory Osudu"...na elementární úrovni Bytí. Fyzicky se změny dějí pomaleji - dojezdem setrvačností, které nás chrání před kolapsy a nevratnou ztrátou stability, která od jednotlivce rezonuje do celistvé soudržnosti lidské civilizace.

 Portálová kompozice nese volací klíč, který je citátem z arianské Knihy Života:

Via * Via * Via
GoDa Dycha-mia
dobRa Živa-Tycha
MoGa-Tika * DarGa-Lika

 Je o podstatě VIA-TIKY (Cestování Světy Galaxie) - říká, že jeden Portál navazuje na další a ten na další, že tato Vesmírná neurální síť Cest je Energetickou Sítí Života a je tady (nejen) pro nás - můžeme ji užívat svobodně a bez omezení. 

 Doprovodná báseň nám říká JAK = skrz svrchovanou autonomii své Celistvosti - skrz naši pozici v Mozaice Života:

V Mozaice Života rozprostřený Sen
je Hedvábnou Stužkou pro každý Den;
ten, který Světlem Úsvitu vždy Září,
ten, co zrcadlí se z našich Tváří.
Srdcem Láskou pulsuje,
Trylkem Radosti notuje;
Cesty Vesmírného Osvětlení,
Tajů Života Vysvětlení...

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. Je tradicí popřát do Nového Roku Zdraví, Štěstí, Lásku a splnění všech Snů - připojím ještě Přání Šťastné Cesty - ať si každý najdeme tu svoji optimální a nám na míru šitou - tu, po které dojdeme všemu vytouženému vstříc a kde se tyto Hodnoty stanou Skutečností.

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017