Jdi na obsah Jdi na menu

Na příjmu je MáJa

 …aneb pohled do vertikální osy do sebe naskládaných realit…

 V posledních textech jsem často psala o čím dál více se projevující multidimenzionalitě našeho životního prostoru. Jsou to vrstvy dimenzí, které vytvářejí hyperprostorový kříž (osy jejich styčných polí), který se už nějaký ten rok „rozevírá“ – dochází k propojování světů a rozšiřuje se okruh chápání vazeb i procesů, které v tom „bezčasovém“ médiu - díky kontaktu s živým vědomím - probíhají. Efektem je možnost žít několik realit najednou – aniž bychom museli aplikovat speciální techniky na dosažení příslušné frekvenční hladiny vědomí. Jde to díky propojenému systému Alfa-Beta-Gama stavů vědomí – který začíná být u velkého množství lidí stabilní doménou vnímání. Nově se dostavují „hrotové“ okamžiky Lambda, které přesahují 100 Hz a mohou vystřelovat až do několikanásobku obvyklé hladiny Gama. Kdo se s tím setkal, ten pociťuje stavy „extáze“ z daných Přítomných Okamžiků – jsou to momenty širokospektrálních vhledů, které je potřeba se naučit vůlí mysli „podržet“ a rozbalit tak, aby se otevřela okna do vyšších sfér alternativních světů, které obsahují Příběhy konkrétních množin pamětí v Jednotném informačním poli. Tyto techniky nelze obecně učit – každý si ze svého úhlu vnímání a aktuální pozice v hyperprostorové ose realit – najde a vypiluje své vlastní metody práce s takto uvolněnými energiemi Hvězdného Vědomí. Jsou to stavy, které mohou doprovázet prožitky mimotělních zážitků, pocity, že je naše osobnost přítomná na mnoha místech současně a v každém z těch míst žije jiný Život, v jiném těle a v jiném kolektivu Bytostí. Současně s tím přicházejí vodítka k řešení aktuálních problémů, která nás překvapí jednoduchostí a elegancí efektu na průběh událostí, kterých jsme součástí. Dochází k synergickým symetriím v toku aurických energií čakrami, kdy se spontánně navozuje tzv. dikša propojení, které je vyšší variantou kundalini energetického efektu. 

 Jde o přímé napojení na naše vyšší Já, splynutí s jeho mnohačetnou doménou projekce a sbírání zkušeností, které tato doména poskytuje. Je to jako otevřít vlastní galaktickou Knihu Života a spustit jejího interaktivního průvodce (wizárda) všemi svými minulými, přítomnými i budoucími Existencemi. Staří filozofové tento hyperdimenzionální svět nazývali Májou a já jsem ho zakreslila před lety do souboru systémových matric Pandory. Lidstvo po tisíce let dokázalo žít jen několika málo dimenzemi Máji – hlavně materiální a duchovní oblastí, které má člověk v konkrétní inkarnaci nejlépe pod kontrolou. Nyní přichází období, kdy se přesunujeme do středu své Celistvosti a z této pozice bude naše Vědomí expandovat do dalších, dříve „uzamčených“, komnat Bytí. V této fázi Transformace Kolektivního Vědomí budeme nacházet sami-sebe = mapovat oblast, kde MáJá neomezené možnosti. Abychom je dokázali integrovat do pozemské sféry Života, bude potřeba skousnout některá odhalení o vlastních paralelních Životech, která mohou připravit i nečekaná, mnohdy i nepříjemná, překvapení. Bude to období, kdy na Zemi rozkvetou miliardy nových Vesmírů a my je ve společně sdíleném prostředí budeme vzájemně propojovat do vyšší verze Kolektivního Vědomí, které bude plně otevřené do prostoru dalších Kolektivních Vědomí civilizací, které jsou aktivní v projevených světech naší Galaxie.

 Přílohou je ilustrace MAYA PHONES, která je schématem vertikální osy realit a jejích spojek do horizontálně plynoucích časových linií.

 maya-phones.png