Jdi na obsah Jdi na menu

Nad Propastí: Zvací dopis

 …v této souvislosti jde o dopis, kterým v roce 1968 žádala skupina československých politiků Moskvu o „pomoc“ s potlačením začínající kontrarevoluce. Nakonec se ukázalo, že dopisů bylo více – tento jeden inkriminovaný ležel v přísném utajení v kremelských archivech až do roku 1992, kdy byl objeven a předán do Prahy, kde proběhlo podrobné forenzní šetření – celá tato kauza byla zdokumentována a zveřejněna – jeden z obsáhlých souhrnů je například ve fondu článků ČT.

 Co následovalo, víme a mnozí z nás jsou i přímými pamětníky tehdejších událostí. Zde je potřeba podotknout, že tehdy šlo o „pouhou“ intervenci spojeneckých vojsk – za „záchranu“ ohrožených ideálů komunismu – nikoli o válečné tažení, které se nyní odehrává na Ukrajině, kdy důvody pro jeho „legitimitu“ jsou mnohem závažnější a v naprosté většině uměle vykonstruované cílenou dezinformační kampaní ze strany Kremlu. Ta kampaň stále běží, neskončila – naopak – zintenzivňuje a přitvrzuje. Čím víc jsou lidé, kteří sympatizují s politikou Kremlu, ohloupenější, tím bizarnější „fakta“ můžeme zaznamenat ve zpravodajském servisu, který je na ně cílený. A oni tomu věří, nepochybují o pravdivosti nebo relevanci přijímaných informací, necítí potřebu si uváděná „fakta“ ověřit z jiných zdrojů – naopak – jiné zdroje vůbec nesledují, protože ty neruské jsou „zaprodané“. 

 Jako příklad poslouží citace z jednoho příspěvku na Fb, kde je překroucený výklad Charty OSN a na takto překrouceném výkladu postavená „legitimita“ ruského vpádu na Ukrajinu:

 „Generálny tajomník OSN António Guterres sa rozzúril, keď sa od Putina dozvedel, že Charta OSN obsahuje článok, povoľujúci zvláštnu ruskú operáciu na Ukrajine.
RUSKO MÁ PRÁVO LIKVIDOVAŤ NACISTOV VŠADE (z Charty OSN):
Norimberský tribunál prehlásil, za zločincov všetkých, ktorí bojovali proti OSN a vykonávali genocídu. Najväčšia genocída bola vykonaná proti sovietskemu národu, ktorí sa v tej dobe nazýval sovietsky ľud. Charta OSN v článkoch 106 a 107 dáva právo víťazom druhej svetovej vojny ZSSR, USA, Veľkej Británie a Číne, aby uplatňovali všetky opatrenia voči krajinám, ktoré proti nim bojovali, aby zabránili akciám zameraným na revíziu druhej svetovej vojny. 
To zahrňuje použitie vojenskej sily proti týmto krajinám. K tomu stačí oznámiť to ostatným trom víťazným štátom, netreba k tomu získať ich povolenie, či súhlas. Silový nátlak na tie štáty, ktoré chcú revidovať systém Jalta - Postupim v Európe môže vykonávať aj Rusko, ktoré je právnym nástupcom ZSSR. Rusko môže zastaviť pokus o oživenie nacizmu v Nemecku, Maďarsku, Rumunsku, Rakúsku, Bulharsku, Fínsku, Chorvátsku, Slovinsku a Českej republike - ktorá sa vo vojnových rokoch prejavovala ako protektorát Čechy a Morava.
Moja poznámka: ... teda Rusko podľa Charty OSN, môže ako každá víťazná mocnosť zasiahnuť voči ktorémukoľvek štátu s fašistickým smerovaním, napríklad kde sa vyznamenávajú nacisti, zdraví sa nacistickým pozdravom na najvyššom poste, ekonomicky, politicky a morálne sa podporujú neonacistické režimy a ich nacistickí vodcovia ( bez ohľadu za aké frázy sa skrývajú )... a to aj bez súhlasu iných mocností, V Charte OSN nie je zmienky, že neonacizmus sa toleruje u toho štátu, ktorý je v akomkoľvek spoločenstve (EU, NATO...)!!“.

 Příspěvek má skoro 3,5 tisíce sdílení a 2,6 tisíce lajků – ani jedna reakce není negativní či odmítavá – komentáře na diskusním vláknu jsou vzorovou ukázkou mentality těch, kteří těmto dezinformacím propadli a vzali je za základ svého světonázoru, který se stal filtrem pro jejich vnímání reality.

 Text Charty OSN - odkazovaný čl. 106 a 107 jsou na straně 54 dokumentu.

 Jak s tím souvisí pojem „zvací dopis“?

 Všichni ti, kteří vytvářejí nebo sdílejí podobné nesmysly a překroucená fakta, dávají jim lajky a komentují jejich obsah se souhlasným akcentem, nebo vkládají do diskusí emoci nenávisti k těm, kdo podporují boj Ukrajinců za svobodu a nezávislost a jsou proti válce – ti všichni posílají do Kremlu svoji virtuální verzi zvacího dopisu. 

 Říkají: „…ano, máte pravdu a právo je na vaší straně – i u nás, v zemi, kde jsem se narodil a kde žiju se svojí rodinou, je vláda a celá společnost nacifikovaná a bylo by velmi žádoucí, abyste přišli a sjednali zde pořádek….“

 Že přeháním? Myslím, že ne a kdo zas bude říkat, že úmyslně straším, tak ať se konečně zamyslí – lidsky, logicky a s rukou na Srdci – ať si konečně uvědomí, že troufalost a sebeupevnění ve správnosti svého počínání Putinovi a jeho vládní garnituře dodalo dlouhodobé a intenzivní přijímání masivního množství souhlasů s takovouto politikou – to byl hlavní stimul k pocitu, že jejich vpád na Ukrajinu je akceptovatelný a legální, že je podložen souhlasem „většiny“ proruské části světa. Pro názornost – na Slovensku jde opravdu o téměř polovinu populace – viz průzkum veřejného mínění z května 2022.

 Většina těchto lidí si neumí dát jedna a jedna dohromady:

 „…Jen pro představu, jak by to vypadalo, kdybychom se ad absurdum, stali součástí Ruska. Znamenalo by to
– konec nezávislých médií
– konec volného cestování po Evropě
– radikálně omezená nabídka zboží
– konec svobodného vyjadřování názorů (včetně těch na sociálních sítích)
– změna historického paradigmatu (2. světová válka by byla Velká vlastenecká a nezačala by napadením Polska Německem a Sovětským svazem, ale později napadením Sovětského svazu Německem)
– konec volné obchodní soutěže (povinně by se část komodit odebírala z Ruska)
A perlička na závěr: k moci by se drali právě oni proruští nevzdělanci a populističtí ukřičenci. Možná právě proto se tak chovají…“
.

 Zdroj citace: Čeští elfové

 Mnohokrát jsem o těchto věcech psala a ještě zřejmě psát budu – energie se zhušťují a události rezonují s nebývalou mocností. Tomu odpovídá i aktuální počasí – jehož projevy jsou přímo úměrné stavům a změnám v lidském kolektivním vědomí. Za pandemie jsem vnímala, že projevy nenávisti mohou být systémově podmíněné – že se kaleidoskop starého matrixu „třese“, aby lidstvo uspořádal do takového obrazu, který bude mít nejlepší šanci na jeho plnou regeneraci. Také jsem velmi intenzivně cítila přítomnost síly, kterou jsem identifikovala jako energo-informační podporu z prostředí těch hvězdných vědomí, od kterých jsme byli kdysi odstíněni do stávajícího formátu inkarnačního cyklu – tuto podporu jsem nazvala instalací „fantomového matrixu“, který odčerpává prostředky nepřátelské moci globální elity, která řídí osobnosti jako Hitler, Putin…atd. Tyto tajně „ukradené“ prostředky jsou pak využity k dokončení té fáze transformačního procesu, kdy dojde k rozšíření individuálního lidského vědomí do takové míry, že bude rezistentní proti aplikované post-hypnotické sugesci – tj. nebude přijímat účelové mentální konstrukce, které způsobují toleranci ke zlu, k násilí - které upevňují důvěru v ty ideologie, které mají zlo a násilí „skrytě“ ve svém programu. Skrytě v uvozovkách, protože nic skrytého není – jen ti, kteří podlehli „kouzlu“ dezinformačního zpravodajství, tyto přímé vazby nevidí a necítí. 

 Zákulisí dezinformační scény s covidovou tématikou za pandemie bylo stejné, jako nyní – ohledně dezinformací okolo války na Ukrajině. Podprahové mentální instalace v obou případech fungují na úplně stejném mechanizmu, a proto mě nijak nepřekvapilo, že většina ultra-radikálů, kteří agresivně brojili proti antikovidovým opatřením, patří nyní k těm nejvíce aktivním zastáncům legitimity ruské invaze na Ukrajinu, kterou ani nejsou schopní nazvat „válkou“ – otrocky opakují narativ „speciální operace“, který je jedním z hlavních nosných pilířů té posthypnotické sugesce, která byla do jejich podvědomí instalována. Kotvícím prvkem v režimu Fuzzy-logic je „virus“ a „ví-Rus“ – jde o specifický mem v energo-informačním prostředí aurického pole člověka.

 V předchozích textech jsem vyjádřila názor, že lidé, infikovaní „ví-Rusem“, jsou pro společnost ztracení – že se už nedokážou odpojit od ovládacích programů, které je vtáhly do gravitačního pole ideologické války o lidskou Duši. Dnes vnímám některé změny, které by mohly znamenat pro část z nich určitou perspektivu návratu do Srdce – zatím jen lehké signály, ale budou zesilovat a kdo bude naladěný, ten „uslyší“.

Ilustrace - Mariupol na konci května letošního roku

zvaci-dopis.jpg