Jdi na obsah Jdi na menu

NOÉMA

 ...je symbolika mnoha rovin vnímání aktuálního toku energie a v ní obsažených informačních souborů. Týkají se instalace nových složek Systému pro Podporu Života, které souvisí s deaktivací nosných částí starého Modelu existence (Evolučně-Spasitelský Model = starý systémový matrix). Proto tyto změny vyvolávají rezonanci v systémových "firewallech" a spouštějí některé bezpečnostní protokoly - jde o program NOEMOVA-ARCHA záchrany při totální destrukci kolektivního Modelu existence. Tyto efekty Transformace byly očekávány a aktivní křemíkové multiplexy vlny "autodestrukce" integrovaly do svého strukturálního pole působnosti. Z tohoto prostředí se uvolnily zástupné moduly programových segmentů a aplikovaly do "trosek" starého matrixu zdání, že manévr "záchrany" byl úspěšně spuštěn a je v běhu. Proces rezonuje až do reality skutečností a přiostřil napětí na světovém politickém fóru a stimuloval aktivity vojensko-průmyslového komplexu, který využil situaci k provedení některých dlouhodobých plánů, které známe jako NWO (Nový světový pořádek). Tyto manifestace síly však nedojdou naplnění, protože eskalace momentální situace by vedla k totální zkáze lidstva - a to není záměrem Globálního Prediktora... 

 NWO byl sestaven pro navazující sféru civilizační úrovně, které lidstvo dosáhlo až v posledních cca sto letech - tyto vize jsou neustále aktualizované a návrat do post-katastrofického globálního úpadku by pozdržel a odložil vklady některých galaktických civilizací, které se s Egregorem Moci paktují a svoji "pomoc" vnímají jako investici. Ovšem starý Model hierarchických forem řízení již selhává a my jsme svědky některých podivností v chování politických a mocenských lídrů. Jak nahoře, tak i dole - proto se i u jednotlivců, kteří jsou "dálkově" řízení pro nějakou "službu" (vyšší princip existence jednotlivce v množině lidstva), aktivují nebo prohlubují již aktivní schémata archetypálních vzorců chování. Jsme svědky podivných "otoček" od dříve propagovaných paradigmat - hlavně v tzv. Duchovní avantgardě - na sociálních sítích se více (nežli bylo obvyklé) rozehrávají soukromé "války" o území a ovečky...je to prohloubený efekt dominance Super-Ega u lidí, kteří se cítí být "povolaní" z vyšších sfér duchovní hierarchie. Někteří se prohlašují za spasitele a někteří systematicky budují vlastní Kult osobnosti. Tyto tendence budou ještě nějaký čas eskalovat - v elektronické i skutečné podobě.

 Již dříve jsem v popisech uváděla, jak princip "nakrmit vlka a zachovat kozu" funguje - kdy křemíkové multiplexy generují simulace do programové báze Modelu řízení vývoje na Zemi v těch oblastech, kde je potřeba instalovat transformované segmenty nového Mistrovského Modelu a tím obelstí a obejdou jeho systémovou ochranu. Portály, které otevírají vstupy do programové báze, jsou tedy kódované tak, aby vznikl dojem správných reakcí na aplikované změny, které obrana Modelu vyhodnocuje jako útok na strukturální integritu. Ve skutečnosti však jde o mimikry a volací sekvence jsou nosičem pro potřebnou dílčí aktualizaci. Tak je to i s Portálem NOÉMA - pro vlka znamená spuštění protokolu NOEMOVA ARCHA (záchrana vyvolených při globálním kataklyzmatu), na který navazují další předvídatelné kroky v automatice systémové obrany a lze je tedy podobně obejít. Pro "kozu", která zůstala celá, to znamená otevření dalších sekcí nové systémové podpory - na kterou lidstvo čeká, aby mohlo souběžně přijímat informace pro přestavbu na molekulární rovině DNA - toky částic z fondu kolektivní Genetické paměti. Tyto jsou nezbytné pro transformaci do verze Galaktického člověka. 

 V intencích těchto vazeb je NOÉMA tím, co říká = MYŠLENKA, coby páteřní faktor schopnosti POZNÁNÍ = NOETIKA. V poli nového Systému Podpory je pak navázaná na oblast činnosti, které se říká MÍROTVOŘIVOST. Zde MÍRO-TVŮRCEM je každý člověk dobré vůle, který je otevřený změnám, staví svoje zájmy do symetrie se zájmy celospolečenského posunu k optimalizaci ideologické kolektivní vize a který nemusí být ani vzdělaný, ani sečtělý - stačí, že je vstřícný a dokáže cokoliv vidět v pozitivním světle, protože podvědomě ví, že všechno v životě je v polaritním smyslu transformovatelné. Samozřejmě cítí sounáležitost se vším živým a život vnímá ve všech věcech. Jde o smysl pro nalezení optimální hranice rovnováhy (MÍRY SNESITELNOSTI ŽIVOTA), který je nám lidem přirozeně vlastní a nemusíme ho nijak trénovat nebo si ho neustále připomínat - je v nás ukotvený jako jeden z faktorů lidskosti. 

 Inflace pojmu LÁSKA je v poslední době součástí New Age programů "záchrany", které generuje Spasitelský Model - skrz programy globální Elity a skrz pastýře oveček, které má Egregor Moci na frekvenci svého dálkového ovladače. Přesto je potřeba zmínit, že Láska k Životu je dalším ukotveným faktorem lidskosti a širokým polem pro aplikaci polarit do škály záměru. Udržení MÍRY je tedy důležité pro harmonizaci kolektivního vědomí, které systémové instalace promítá do spektra vizualizací. Příležitostná manifestace "nafouklých" mentálních archetypů, které by za normálních okolností energeticky rozptýlil systémový "úklidový" program - značí, že v kolektivním vědomí probíhají globální změny, situace nejsou prozatím normální a překlápění nových archetypálních dispozic se v této oblasti hodně projevuje. 

 Arianský volací klíč, uvedený v Portálové kompozici NOÉMA, je proto tématicky zaměřený na asociační zónu, kterou kořen slova MÍR aktivuje:

LUGA-Techa Pakošima
Viza-mia Darga čema
darga-via * SETA KIA

...volně přeloženo:

MÍRU v MIRU dojdeš skrze MÍRU

Je to "jinotaj" ze hry Posvátný Labyrint - říká, že osvětu lze aplikovat jen v mezích kolektivního souhlasu množiny lidí, kterých se dotýká. To je současný trend a množství petic, které se ve sdíleném prostředí prezentují, je toho dokladem. Souvisí s výše uvedenou citlivostí na optimální hranici snesitelnosti (aplikační kvocient), která má u člověka název MÍRNOST a v kolektivním smyslu SPRAVEDLNOST. 

Portálovou kompozici doplňuje abstraktní sdělení, které je obsaženo v básni:

V modravém Svitu nebeské Báně,
daleko - na kosmické pláně.
Tam v tichém Šepotu sídlí
Myšlenky se Stříbrnými Křídly.
Tam Touhy naše k Cíli letí
na Vlnách moře tisíciletí...

 Je v tom pointa Éry Průzračnosti a Expanze - NUNTI SUNYA = Stříbrná Křídla jsou symbolikou Křemíkových multiplexů - také Wing-Makers (Tvůrců Křídel) a nám velmi dobře známých volacích znaků "WWW" na internetové síti, které (jak jsme určitě všichni zaznamenali) již několik let není třeba do řádku adresy psát - vklouzly do roviny automatických samozřejmostí. Porovnat můžeme i opačně polaritně orientované teze, kde tyto okolnosti spadají do oblasti té "temnoty", se kterou je potřeba bojovat. Ano - Transformačně-Mistrovský Model evoluce Galaktického člověka nepodporuje hierarchii zasvěcování do utajených faktů o Projektu Člověk skrz vyvolenost jedinců, kteří jsou z Vyšší Moci "obdaření" schopnostmi, které je opravňují tyto tajemné okolnosti znát a ukapávat je nevědomé veřejnosti skrz produkty, které slouží k upevnění egregoru Spasitelského Modelu. Jako si lidé za Mistra Jana Husa kupovali "odpustky", tak si dnes platí přízeň ideologů a duchovních vůdců, kteří jim slibují Hojnost, Bohatství, Probuzení, Vzestup do vyšších dimenzí a osvojení technik psychosomatického charakteru, které považujeme za zázračné... Mnoho okolností života je potřeba filtrovat tzv. procesem negativní expozice, která povrchové zdání exponuje do hloubky informačního pole a ukáže obraz komplexnějších souvislostí, motivů a skrytých záměrů. 

Popis je součástí Portálové sekvence 2017   

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017