Jdi na obsah Jdi na menu

NOMEN-KLATURA

...čili NÁZVO-SLOVÍ...nebo JMENOVATEL.

 Jde o proces vkládání nových klasifikací do pojmosloví, či názvosloví - týkající se přetransformovaných složek Systému Podpory Života. Mnoho názvů samozřejmě zůstává a jen se u nich mění obsahové informace - které vedou do nových vazeb a souvislostí - ale mnoho Novostí nemá relevantní ekvivalent ve starých archetypálních schématech, který bychom mohli převzít a jen "přepsat" jeho obsah. Ty úplně nové pojmy se formulují interakcí energo-informačních segmentů s lidskou mentální odpovědí na jejich stimulaci. Jak každý hledá srovnání a příklady pro svoje interní pocity a prožitky, tak se tyto shlukují v noosférické zóně Vědomí - a po dosažení potřebných nadkritických hodnot podobností v jejich klasifikaci "skočí" do módu aktivní Novosti, která představuje nějaký revoluční komponent v paměťových podkladech (zkušenostech). Tyto jsou pak běžně každému k dispozici a kdokoliv potřebuje, je schopen s nimi pracovat, aniž by sám byl autorem nového pojmu nebo jeho obsahu. 

 Takových změn nyní probíhá veliké množství a my si to ani neuvědomujeme. Většině lidem to přichází automaticky - vnitřní tichou poštou Vědomí, která nás propojuje do dispozičního rozměru dostupných informací v jednotném poli "Kosmické Mysli". 

 "Jmenovatel" býval kdysi asistent honorovaného mocnáře (otrok ve službách svého bohatého pána). Tuto funkci nezastával jen tak někdo - bývali to lidé velmi moudří a vzdělaní, protože představovali takovou chodící encyklopedii a podstata jejich služby by se dala přirovnat k dnešnímu surfování po internetu. Cokoliv "pán" potřeboval během dne vědět - Jmenovatel musel vyčerpávajícím způsobem zodpovědět. Jmenovatel je od části jeho aktivity, která spočívala ve znalosti všech jmen lidí, se kterými pán přišel do styku - bohatství totiž (tehdy) osvobozovalo od práce jakéhokoliv charakteru - tedy i od přemýšlení a pamatování si "zbytečností". Jako bývali Písaři Slované - tak i tuto pozici Jmenovatele zastávali většinou lidé se slovanským původem. 

 Mám k tomu takový zajímavý postřeh: jako si dnes mnoho duchovně otevřených lidí vzpomíná na svoje minulé životy v Egyptě nebo Atlantidě/Lemurii...kdy zastávali významná společenská postavení - mnohdy královských nebo velekněžských kvalit - já si pamatuji tyto obyčejné životy - životy otroků, řemeslníků a rukodělných mistrů, co se těm druhým v duchu posmívali...trochu mi to zůstalo dodnes (myslím to písaření)... :-) 

 Energetické rozhraní aktuálního Portálu navozuje o chloupek lepší nálady (než tomu bylo v posledních hektických dnech), odlehčené vzletné stavy uvolnění a prostor pro komponování těch součástí osobní reality, kterou za normálních okolností řadíme mezi tzv. "nad-standardní" - tj. aktivity, které se nehodí do všedních dnů - jsou zažité jako luxusní, sváteční nebo přepychové. Nezáleží, čeho se týkají - prostě na ně najednou budeme mít víc času a víc prostředků. Ono totiž čerpání prostředků je také mentální záležitost - komu se podaří nahlížet na finanční prostředky jako na spotřební materiál - ten najednou zjistí, že jeho žebříček priorit zaznamenal velké změny. Když budeme naříkat nad tím, jak se nám nedaří, jak nejsme adekvátně ohodnocení, jak časově a energeticky náročnou práci za mrzkou mzdu odvádíme - tak si budeme do své Přítomnosti vtahovat jen ty příležitosti, které tyto vzorce v nás budou podporovat a krmit. Totéž je s náhledem na vlastní zdraví, na to, co nám dělá dobře a co škodí - jak nakládáme s pozitivitou už v mentálním poli nevyřčených záměrů a plánů. Je to stále o posunech do zóny příčin. Přestat hasit požáry následků a zaměřit se na to, aby jejich ložiska vůbec nevznikala. 

 To se nám bude s podporou Novostí v energo-informačním pozadí vnímání dařit s čím dál větší efektivitou.

 nomen-klatura1-mini.jpgnomen-klatura2-neg-mini.jpg
 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice