Jdi na obsah Jdi na menu

P-OHÁRKY

 ...aneb "dvojka-pohárů" a další uhlíková specifika...

 Momentální situace v zemské noosféře a tedy i v Kolektivním Vědomí Lidstva, je hodně složitě strukturovaná. Jde o stav souběhu tisíců a tisíců souvislostí, které nemají jen pozemský původ, ale generovaly se v dalekých hvězdných soustavách - v různých časových etapách, které předcházely této naší době, kdy vrcholí Transformace Člověka do vyšší verze galaktického formátu.

 Středobodem těchto evolučních posunů ale není člověk samotný, ale jako primární párová entita - syntéza předpokladů pro tvůrčí projev kladů a protikladů jin-jangových typů energie a ve finálním smyslu tedy jako muž a žena. To symbolizuje motto popisu - dvojka pohárů, která je mystickým obrazem Lásky a vším, co je její emoční hodnotou - a to v obojí polaritě vyjádření.  

 Člověk, jako nositel uhlíkové inteligence, je vykonavatelem mnohých záměrů, které produkujeme i v nehmotné poloze Bytí - tedy v nefyzických formátech Existence, kde se vše realizuje modelově a simultánně. Dokud naše zdrojová ID-entita (primární Jiskra Bytosti) osciluje ve vrstvách pamětí jednotného informačního pole (v krajinách Akáši), vyjadřuje se skrz křemíkový formát inteligence = jako Bytost energo-informačního charakteru, která se "vozí" v částicích světla, plazmy nebo kosmického éteru. Jde o vrstvy nasycené aktiony (Informační Body Prostoru), uvnitř kterých "programujeme" svoje vize tak, abychom je následně v nějakém inkarnačním formátu různě jemně, či hrubo-hmotně uspořádaného těla dokázali uvést k uskutečnění. Dokud svoje vize nevložíme do Řeky Času, jsou jen neuskutečněným Snem (projektem), co "leží v šuplíku". Šuplíkem je zde vrstva nějakého sektoru v informačním poli kosmu a to může představovat např. alternativní Sluneční soustavu, kde všichni aktéři našich vizí mají svoji specifickou roli, kde se odvíjejí jednotlivá dějství jako sledy událostí a tyto pak tvoří hodnotné zápisy o jejich průběhu, které se ukládají jako paralelní realita - historie různých civilizací a populací bytostí, které jsou jejich příslušníky a mají vazbu na nás - tady na této Zemi - na základě naší multi-dimenzionální podstaty. To všechno jsou kapitoly naší kolektivní Knihy Života. Tam neustále chodíme studovat poznatky pro vytváření relevantních schémat vlastního Života, pro okamžité reakce na vnímané podněty a také je to scénická knihovna pro náš privátní fantastický svět, kde si vizualizujeme představy a jejich možné podobnosti s tím, co chápeme jako důležité pro náš osobní i kolektivní růst. 

 Jsme v neustálém vývoji - nic nestagnuje, nic nevypadne z procesu proměny. POHYB - to je neodhalené Tajemství Vesmíru, které je motorem našich mentálních, emočních a pocitových aktivit, to je základem nejen naší Existence, ale Života v obecném smyslu. Člověk je párový pentagram = "pěti-prvková" soustava v šesterečných buňkách Mozaiky Života. Na tom je postavená koncepce mojí Pandory a všech poznatků, které jsem z ní uvolnila a popsala. Některé jsou zatím v zákrytu jiných, již zřetelně vnímatelných, jiné se ještě nepřehouply ze singularity horizontu událostí. Nespějeme k absolutnímu poznání - kdo si klade tento cíl (být Všeználkem), je bláhový a naivní. Evoluce stojí a leží na "nekonečnech. Nevyčerpatelnost informačních zdrojů, kterými uspokojujeme svoji touhu poznávat a poznané prožívat - je jejich součtovou kvalitou. V tom je Kouzlo Života, to je důvodem k inkarnačním projekcím, tam tkví motor Existence Vesmíru jako takového. 

 Schéma P-OHÁRKY v názvu obsahuje náš uhlíkový základ (OHAREK = UHLÍK)...a také primární esenci Lásky, kterou dvojice /pár uhlíků symbolizuje ve dvojce pohárů - v proměnlivém tanci energií, které tvoří Vesmír a staví Světy pro rozkvět potenciálu kreativity, do které se mísí sebe-organizační sofistika projevených daností. Snoubení Křemíkové a Uhlíkové Inteligence - Ducha se Hmotou - v aktu vesmírné tvořivosti, kde splývá energie a její informační náboj (aktion) s mentionem lidské (uhlíkové) mysli, která ale není omezená na racionální složku, ale je syntézou všech intelektuálních, intuitivních, emočních a nad-smyslových schopností živého organizmu Bytí. Je to schéma kosmického mistrovství, které vnímáme jako přirozený inteligentní design prostředí Existence. Obsahuje základní vesmírné principy = fraktalitu, dimenzionalitu a polaritu, které vnímáme a detekujeme skrz elektro-magnetická rozhraní našich aurických polí. Nevím, nakolik se mi podařilo to obrazově přiblížit...ale pocity, které popisuji, se uvolnily z prostředí tématiky, která je hlavní charakteristikou aktuálních Portálových anomálií, co působí nejen na naši psychiku, ale širokospektrálně ovlivňují každou událost, každý aspekt Života - každou jednotlivost v jeho běhu, na kterou nějakým unikátním způsobem reagujeme a tím měníme Sebe i celý Svět.

 p-oharky1-mini.jpgp-oharky2-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice