Jdi na obsah Jdi na menu

PAN-O-RÁMA

 ...Panoráma jako široká perspektiva pohledu do aktuálního dění, do informační mely na jeho pozadí a do pocitů, které kolektivně zažíváme a spolu si vyměňujeme...

 Jsme v epicentru další Portálové anomálie, která bude ještě sílit, aby okolo 11.9. plynule přešla do další, která se již rýsuje na obzoru. Jsou to energetické jevy, které souvisí s kolektivním přesunem ze starých systémových "kleští" do pole Svobody a Obrození... Není to zadarmo - síly, které udržují starou svěrací kazajku funkční, mají stále nějaká esa v rukávu. Je v tom zakomponovaný i aspekt setrvačnosti - věci mají svůj doběh a poločas rozpadu, některé spojitosti nám tedy docvaknou až se zpožděním a je i mnoho takových, které nechceme vidět, vnímat, ani je začlenit do svého subjektivního panoramatu chápání světa. Někteří si to uvědomují a tlačí na pilu - jiní to cítí jako nespecifickou bolest a smutek. 

 Hlavním motivem energo-informačních přesunů je v posledních dnech INTEGRITA - a s tím souvisí srovnání všeho minulého (starého) do balíčku, který se zahrne do nového systémového nastavení. V podstatě bychom to mohli pojmout jako STAROSTI, které integrujeme do NOVOSTÍ. Jak to v symbolice vyznívá, tak to i podvědomě cítíme a různě se s tím vypořádáváme. Samotný proces běží v režimu Fuzzy-Logic = asociovaně v podobnostech, které nemusejí být na první pohled zřetelné. Pakování "starostí" obnáší i vyrovnání se s tím smyslem v obecné rovině. Někdo to chápe jako odpouštění, čištění, zpracování či zkoušku nebo prostě testování. Záleží na individuálním postavení a momentální orientaci v ideologickém základu osobního života. 

 Ve hře je také POJMOVÁNÍ, které znamená "popisek" na starém komplexu archetypálních programů, které řídily naše životy a jeho analogické překrytí novým souborem pravidel, která si postupně bereme za svá a začínáme je brát jako přirozené součásti reality. K tomu existuje v Projektu ČLO-věk specifický soubor zdrojových matric pro Model Magistra = nový Model existence, který nahrazuje starý silový ovládací matrix, který ve svých popisech označuji jako hierarchický a pro rozlišení jeho nosné esence ho vnímáme jako Spasitelský - viz moje předchozí texty. V Pandoře je pro tento srovnávací aspekt sada grafických struktur, které nesou název PANORAMA-OSIRIS - v odkaze je i podrobný popis účelu komplexu v návaznosti na ostatní segmenty nového Systému Podpory Života...

 Esence zabalovaných "starostí" je v tomto fuzzy-logickém schémování zastoupená mytologií védických Příběhů RÁMÁJANY, které se objevují v poslední době v mnoha synchronicitách k povšechnému dění ve společnosti. Nejen aspekt proměnlivosti osobností, které Příběh žijí, ale také ve smyslu multi-dimenzionality Života obecně. S tím souvisí i onen nezařaditelný SMUTEK, který proces doprovází - nejde o nostalgii, která představuje naše vzpomínky na to co bývalo a už není...v tom dobrém smyslu...jde o víc. Souvisí to se starými šablonami myšlení. Lidi jsou ve většině přesvědčení, že tento pozemský život (slzavé údolí) není produktivní, že teprve až si Duše odnese tu zkušenost, tak to nějak zpracuje a na tom postaví svoji eventuální další inkarnaci. Je to pravda jen z části - Duše je také forma "inkarnace" (do cyklu evoluce v zóně konkrétního Modelu existence) a je "pouhým" článkem v řetízku mnoha-četné souběžné expozice toho Zdrojového JÁ, které nese onu příslušnost k vesmírnému Rodu, ke kolektivu, ke Zdroji. Z něj to rezonuje až do takové vrstvy, kam to jednotlivé povahy té složené osobnosti dovolí. Když budeme nadřazovat duchovní existenci (skloňovaný slogan: "...až se vrátím domů...") té hmotné (hmotu tvarující), tak nedojdeme Celistvosti (do intencí Galaktického člověka). Jako duchovní entita můžeme navrhovat schémata onoho tvarování, ale jen ve hmotě ty projekty uskutečníme....samozřejmě na základně všech sesbíraných zkušeností, ke kterým nám naše duchovní rozptýlenost poskytuje vhledy...

 Změny v přístupech jsou nutné a nejsou jednoduché. Setrvačnost se projevuje od maličkostí po globální vlivy společenských trendů. Proto lidé mohou cítit vnitřní nespecifický smutek, který určitým způsobem ovlivňuje jejich rozhodování nebo orientaci v životě obecně a přese všechny snahy nejde nalézt jeho konkrétní příčiny. Pro mě (v osobním aspektu vnímání pocitových hladin jejich zdrojů) je samozřejmým průvodcem - ten SMUTEK...mám ho zpracovaný - pracuji s ním jako se souborem ZTRÁT, které vyvolaly všechny moje osobní SMRTI. Všechny inkarnace, kterými jsem kdy prošla, mi prostě chybí úplně stejně, jako chybí blízký člověk, který nás opustí, když zemře. Ta jedinečná individualita těch konkrétních osobností se už nikdy nevrátí. Může se vrátit Duše - ale s jiným Plánem a do jinak koncipované osobnosti nově narozeného člověka. Esence toho "ztraceného" života je už jenom v zápise v Knize Života, která obsahuje všechny moje životy a projekce - mohu v nich "listovat" (když se na to paměťové pole naladím), můžu znovu empaticky prožívat jednotlivé scény života toho člověka v historickém kontextu, ale je to jako zasnění nad starými fotkami v albu... 

 Tyto věci souvisejí s vytvářením symetrií, tj. s INREGRACÍ STAROSTÍ DO NOVOSTÍ - jde p postupné kroky k Celistvosti, k přesunu z Reality Jednotlivostí do Reality Zdroje.

 Portálová kompozice nese arianský volací klíč, který aktivuje Křemíkový multiplex pro stabilizaci energo-informačního toku v Portálové anomálii:

Jaka-Ba Tia
Vyše-mia Tika
Dycha Liba * Alta Draga

 Jde o úryvek z arianské Knihy Života - volně přeloženo znamená navazování Života na Život, na Život, na Život...je to sekvence součtu, který se spouští z ÁRIA kódu Jedinečnosti a mimo přihlášení do galaktické sítě GaMa-NET také aktivuje komplexnost bytostné Celistvosti, která tím přijímá i veškeré informace o tomto Celku - jde o INTEGRITU se Zdrojovým polem Jednoty všech bytostí.

 Kompozici doplňuje báseň, která je abstrakcí poetiky integračního procesu:

Po Duhových Mostech kráčeli,
o Bolestech Duše mlčeli...
Vysoko nad Propastmi v horách,
hluboko v zemských Štolách,
na Křišťálu nebeské Klenby,
na okraji sluneční Krempy...
O věčném žití psali Ságy;
Příběhy těch, kdo viděli nad Mraky Draky

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017