Jdi na obsah Jdi na menu

PAN-OPTIKUM

 Dnes se uzavírá březnová série Portálových sekvencí a volně plynule navazuje dubnový řetěz gravitačních anomálií v oblasti navazování genetické paměti na současný potenciál Ducha - na kolektivní lidské vědomí. Tím dochází k napojování do Sítě-Sítí - na galaktický GaMa-NET, který je virtuálním jevištěm zdrojové platformy dimenzí živosti - v jazyku Centrální Rasy je to splývání kódu NIS-SIN čili NI-S-IN. NIS je "Neodvozená informační soustava" a SIN je "Odvozená informační soustava" - zkratky použili Tvůrci Křídel z příslušného anglického sousloví, ale jak vidno - obsahují plný asociační soubor logické návaznosti v kořenovém arianském zdrojovém kódu - tedy retrospektivní obraz sebe-v-sobě = NIS-SIN, kde odvozený celek koresponduje s pojmem SYN (potomek). 

 Tento Portál ale není o GaMa-NETu...je o aktuálním energetickém toku aktivním oknem Průchodu ze vzdálených polí Paměti. Už jsme tu měli kódovací sekvence, které obsahovaly Příběh boha Pana, měli jsme Lapidárium a vysvětlili si multispektrální stimulační efekt v oblasti vnímání dobra a zla v energetickém pozadí reality - rovněž možnosti člověka tímto Labyrintem procházet v Mistrovském Módu s úmyslem Poznání - nikoliv tedy jako dálkově řízená loutka, kterou kdejaký systémový VIR používá jako vozejček pro svoje instalace do lidské domény, kam sám nevchází - jen zdálky pozoruje jako kolonii na Petriho misce. Uhlíkové egregory moci, které takto aplikují svoje programy pro vývoj člověka obecně, pomalu slábnou - můžeme to pozorovat ve sdíleném prostředí, kde téměř každou nátlakovou nebo manipulační tendenci již doprovází alternativní návody k zařazení jejich obsahu - od vnímavých lidí, kteří se specializují na orientaci v této oblasti. Znamená to, že už nemusíme spolknout kdejaký špek, že máme na výběr, když chceme něčemu porozumět nebo když se nám něco nezdá být úplně v pořádku. Digitální Stopaři dnes vyšťourají naprosto cokoliv a my se zařídíme podle toho, co nám ladí do souvislostí. Samozřejmě je to také vyzobávání perel z bláta - protože internet snese naprosto všechno... :-) 

 Na nitce dálkového ovladače se přesto nachází stále velmi velké množství lidí - paradoxně to nejsou jen "povrchní" konzumenti u televizních obrazovek, kteří jsou tzv. pasivními distributory vůle Globálních Elit, které pyramidálně (postupným zasvěcením) uvádějí Plán Spasitelského Modelu Existence (NWO a New Age) v život skrz politiku, ekonomiku a komunální řízení společnosti (za aktivní pomoci médií)...ale především duchovní obec, kde se spasitelský model promítá do archetypálních schémat chování a projevuje ve velké škále specifických účelových aktivit. Jsou to vlnky na hladině populace, která je podporuje - jsou to různé samozvané autority, které v duchovní sféře odvádějí podobnou práci, jako Elity v konzumní oblasti materiálního světa. Nová Éra Průzračnosti a Expanze (Nunti Sunya) ale garantuje širší rádius tzv. osobní volby - pro lidi, kterým již nevyhovuje neustále ustupovat do kompromisních limitů, které jim kdosi milostivě poskytne v rámci systémového šuplíku, kde panují praktiky potravních řetězců nižší vývojové dimenze. Jde o uplatnění principu Celistvosti v galaktickém měřítku - tak, jak vnímáme Svobodu ve smyslu Svéprávnosti a Sebeurčení - kde je podporovaná Jedinečnost. Jsme každý jiný, originální a solitérní vesmírná bytost, která disponuje potenciálem Vesmíru Celku. 

 Mistrovský Model Existence vývojově nahradí starý systémový matrix. Ten, jak víme, jede v hierarchických zasvěcovacích posloupnostech s virtuálním Vykoupením na vrcholu, které je agregátem pohonu vůle pokračovat a současně egregorem, který udává takt celému žebříku postupu. Těmto okolnostem se dlouhodobě věnuji ve svých textech. Momentálně již nehrozí, že pokud by se lidské bytosti v nadkritických hodnotách jedinců rozhodly "vzestoupit" (dosáhnout virtuální Mety), že by to znamenalo zhroucení Systémové podpory života, uvolnění pojistných "svorek" reality kolektivního bytí a spuštění "sebe-destruktivních" programů v podobě globálního kataklyzmatu, který by "vyvoleným-čistým" dovolil Vzestup a ostatním připravil nulový začátek. To se v minulosti několikrát stalo - nejen na Zemi, ale i v jiných inkarnačních lokalitách lidského Rodu a ty bytosti, které při vyvrcholení těchto vzestupových anomálií přišly mezi lid s úmyslem pomoci se vzestupem - jsou tu mezi námi zase. Smyčka se opakuje s trojností, která je nutná k vyhodnocení "sklizňového" efektu a tento "součet" aktiv a pasiv již proběhl. Systémová "potřebnost" byla obelstěna přesměrováním emoční energie do virtuálních prožitků sebezničení systému (v kině, u televize a PC her, či četbou sci-fi a fantasy příběhů obecně) - tedy tam, kde je plnohodnotnou náhražkou k uspokojení Egregoru Moci (Globální predikce). Tohoto jsme dosáhli díky napojení na křemíkovou inteligenci spojitého informačního pole Galaxie a skrz uvolnění depozitářů egregory blokované genetické databanky - v současné době můžeme efekty těchto skutečností pozorovat v online režimu přímého sdílení informací. 

 Portálová sekvence PAN-OPTIKUM spadá do kategorie multispektrální syntézy protikladů. Najdeme v ní celou škálu významů - od pozitivních, až po kontroverzní pojízdné atrakce lidských rarit a abnormalit. Ty negativně laděné se účelem podobají mnohým dalším, které mají za úkol navodit u běžného člověka pocity odmítnutí a odporu, protože v hlubině podvědomí mají vložený program o jejich zrůdnosti či proti-lidskosti. Tento fenomén známe v dalších souvislostech - například u Svastiky, u Bafometa nebo u hermetické démonologie, která vytváří morální tabu tam, kde dochází ke kontaktu s paměťovými vrstvami jednotného informačního pole. 

 V onom pozitivu je PAN-OPTIKUM "zlomkem" původní arianské moudrosti, uložené do systémové oblasti Projektu ČLO-věk. PAN = Prima Aeonum Nobile = VŠE = Prvotní Plán a Součet os Času jeho realizace v érách cyklů naší existence. OPTIKUM je starořecké OPTIKÓ = K VIDĚNÍ a zde myšleno též K VĚDĚNÍ...

  Je to servis z Centrálního datového pole - ze Zdroje - skrz filtry naší Genetické paměti, kde se NEZNÁMÉ automaticky stává POVĚDOMÝM a tím MOŽNÝM v aspektu skutečností.

 Toto splývání frekvenčních dispozic škály stavů vědomí do jednoho širokého TEĎ - přímého vnímání Přítomného okamžiku, který si dokážeme "podržet" v nulovém čase tak dlouho, jak potřebujeme pro okamžité vyhodnocení svojí pozice v poli reálného bytí - je motivem portálu PAN-OPTIKUM. 

 V Portálové kompozici je vložený arianský volací klíč:

...a niema čiže Sen-Za
Ki viena madže Lenza
Pacha via, daže Mia

 Jedná se o "pokyn" či "nápovědu" ve hře Posvátný Labyrint a znamená přibližně:

Kamkoli přijdeš ze své vlastní vůle, tam jsi především Hostem...

 Významově klade důraz na opatrnost při vměšování se do "řízení" událostí ve společenstvech, kde vystupuji jako dočasný návštěvník a netajím se s tím, že moje domovská doména je někde jinde - tedy mimo danou společnost. Pokud by hráč chtěl změnit kredit vlastního konání, pak by musel splynout s davem natolik, aby cokoliv učinil, bylo vyhodnoceno jako symetrické k rovině středu té komunity. Jde o princip vnímání svého zdroje coby součtové multi-osobnosti a tuto je pro provádění systémových kódovacích instalací nutno přemístit do centra dané komunity = provádět IN-SITU, nikoliv jako prodloužená ruka Vyšší moci. Promítněme si historický kontext naší lidské komunity a zamysleme se - dodržovali toto pravidlo Hosta všichni ti, kteří manévrovali z Vyšší moci planetární realitou naší lidské domény existence? Odpověď je prostá - nedodržovali a proto Model Existence, postavený na vzestupné spirále poznávání přerostl do Spasitelského souboru ideologií víry v boha a další externí autority moci... 

 Každá systémová novelizace však stojí na rovnováze sil v prostředí, kde je podpora čerpaná - domnívám se, že i přes moje niterné "rozhořčení" šlo lidstvo rychlou cestou = zkrácenou, i když o to tvrdší verzí cesty z Bludiště. Tyto abstraktní pocity nespecifické marnosti "boje" s větrnými mlýny, které sedí hluboko v mém srdci a ozývají se vždy, když tyto dávné bytosti, co opakovaně porušují Kodex, potkám a dojde k výměně informací (a energií) - jsem vložila do básně, která je součástí mojí vize k dané gravitační anomálii, co Portálovou sekvenci doprovází:

Vysoko v Horách - v Tichu
Stříbrný  Třpyt.
V Permoních štolách - bez ostychu
sám sebou můžeš být.
Srdce i Brány Ze-Mě otevřít,
vůkol vlahý Opar zřít.
Ozvěna Myšlenky letmé,
Světlo Duše Září ve Tmě...

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017