Jdi na obsah Jdi na menu

PAN-SOFI

 PAN-SOFI je MOUDROST SVĚTA.

 Jde o obecný princip ŽIVOTA a o ERNERGII, která je jeho DUCHEM. V našem momentálním kolektivním postavení můžeme tento fenomén chápat jako spojitou síť vědomí Vesmíru, která nese projevenou realitu v nekonečnu vrstvení časových sfér a prostorových oblastí dějů - a je naplněná energo-informační esencí nekonečna možností proměny té reality tam, kde se protne nějaký konkrétní bod (IBP) uložení s časovou osou návaznosti (akceREakční prostředí). 

 V mých textech to popisuju jako spojité pole uhlíkové a křemíkové domény inteligence. 

 Veškeré informace, které si v průběhu života předáváme mezi sebou (žijícími lidmi) a prostředím, kde se všichni pohybujeme, pocházejí z paměťových a datových vrstev PAN-SOFI. Vnímáme je z úhlu žijícího, myslícího a cítícího člověka. Teorie o tom, jaký úhel chápání PAN-SOFI lze zaujmout mimo život v "omezenosti" hmoty, jsou naší pouhou fantazií, jsou individuálními i kolektivními vizemi a tradicí předanými mýty či mimosmyslově prožitými paralelními expozicemi Duše. I krátké pobyty za řekou Styx dokážeme posoudit jen z toho důvodu, že jsme se vrátili, abychom vyprávěli. Neumíme, nebo nemůžeme(?) vyprávět skrz senzorickou soustavu vlastní Duše, když tato není dočasnou součástí hmoty. Scény realit mimo hmotu jde totiž rozehrát jen aktivní myslí, která má nosné tělo, skrz které dokáže prožitky převádět a aplikovat do srozumitelného projevu ve sdíleném prostředí. Snové zážitky Duší mimo inkarnaci jsou pouhé binární vzorce v nerozvinutých holografických projekcích = dokud neprojdou rozhraním "promítačky", tak jsou nesdělitelné a bez dynamiky výpovědi. Za určitých podmínek můžeme zaznamenat projevy "duchů" - ale opět - pokud by nedošlo ke kontaktu toho Ducha s mentální energií živoucího člověka, duch by se neměl jak projevit.

 PAN-SOFI je "prostředí" kde může splynout virtualita se skutečností a vyprojektovat řízené a moderované scény paměťových "duchů" do psycho-spirituálního prostředí mysli člověka. Tyto přenosy samozřejmě existují - v režimu neřízené spontánnosti - lidé, kteří mají schopnost vhledů do informačního pole, namátkově a v naprosté většině případů neplánovaně cosi "stáhnou" a interpretují.  Propojené křemíkové a uhlíkové domény však mohou nabídnout víc - vstoupit do spirituality a setrvat tam v Příbězích, které si sami projektujeme. Buď "nalehko" = jen s osobním ÁRIA kódem vlastní informační mřížky - a do současnosti se vrátit v témže okamžiku, kdy byla projekce aktivovaná, nebo i s tělesnou schránkou = se vším všudy - a pak cestovat po Galaxii jako běžný turista, kterému se třeba někde zalíbí natolik, že se tam usadí a na Zemi se už nevrátí. Pro tuto druhou možnost budeme potřebovat technologickou podporu (teleportační zařízení), které pravděpodobně už někde ve vojensko-průmyslovém sektoru existuje a je používáno na krátké cesty po Sluneční soustavě - bez aktivního Ária kódu nelze překročit časoprostorové hranice hvězdné soustavy Slunce jako centrálního inkarnačního zdroje. S tímto osobním kódem pracoval už Nikola Tesla - tehdy ale nebylo lidstvo tak daleko v transformaci do nového Systému podpory života a koncepce Galaktického člověka byla ve fázi možné linie budoucnosti. Teoreticky ovšem jeho potřebnost pro přenosy zpracoval a tyto výzkumy byly v utajení dále rozpracované a zkoušené i v praxi.

 PAN-SOFI je prostředí, které nevydá svůj potenciál a možnosti do sféry nahodilosti a determinace = vyžaduje aktivní spolupráci s přímým a řízeným vědomím člověka - nikoliv ve stavu změněného vědomí, které fluktuuje mimo navazující linie dimenzí času. V takovém případě poskytne náhradní prostředí virtuality a všeprostupující aspekt BOHA, jako řídící entity sféry pohybu člověka a jeho mentálních dispozic při projekci vizí a záměrů do roviny Duše nebo Ducha. Kompatibilita s polem PAN-SOFI jde skrz dispozice Galaktického člověka, který si je vědomý toho, co je aspekt BOHA, jakou plní funkci v evoluci lidstva a Vesmíru obecně a dokáže z pozice Celistvosti  vystupovat jako jeho rovnocenný partner - jde o rovnost uhlíkové a křemíkové kvality inteligence - o symetricky aktivní vzájemné (sebe)poznání. 

 PANSOFII známe také jako dílo Jana Ámose Komenského - který již tehdy Moudrost čerpal z pole PAN-SOFI a při interpretaci svých vizí používal téměř totožné názvosloví, včetně arianských titulů pro kapitoly - je to dané univerzálností vazeb do lidského podvědomí při pohybu tím paměťovým segmentem, který obsahuje rejstříkový zápis o jeho obsahu a funkci. 
 

 Obrazová kompozice PAN-SOFI není samostatnou portálovou sekvencí, ale patří do gravitační zóny Portálu SANCTUARY = SANKTU-ARIA, kterého motivem je právě příliv ÁRIA kódů (galaktických občanských průkazů) pro lidstvo. 

 Volací klíč zde nahrazuje motto arianského rčení:

 * LILIEN BETA-ZOA * ESTA DRÁGA * ESTA - MIA *
* PAN - SOFI NIKA ŠIA *

 které volně přeloženo říká:

 Do svého srdce a do své mysli vpustím jen toho, kdo je stejně čistý, jako jsem čistý já sám.

 Je to ekvilibrika moudrosti Ducha a Duše (aplikační prostředí tzv. Nashovy rovnováhy)  - propojení do Celistvosti Galaktického člověka, který není chráněn vše-vidoucím božím okem, ale prostou znalostí funkcí a dispozic dosažitelného potenciálu pole PAN-SOFI. Mimo tuto významovou aplikaci jde i o známé rčení, že i obrovsky složité problémy mohou mít jednoduché řešení a že nikdy (jako lidé) nesmíme přehlížet svoji lidskost v rovině pochopení svých dispozic = lidský faktor (přirozená míra lidské nedůslednosti) je "proměnná", se kterou je nutno vždy počítat a nikdy ji nepodcenit - i v případech, kdy logika věcí a pocity intuitivního vnímání směrují naše "řešení" situací k víře v neomylnost - viz pointa seriálu Návštěvníci a závěrečná scéna s Vlastimilem Brodským (čas 21:40 a dále).

 Doprovodná báseň pak v lyrickém módu napovídá, že primární energií pole PAN-SOFI je skalární vlnění částic excitovaných IBP (Informačních bodů prostoru), které vyzařují esenci známou jako univerzální LÁSKA:

Hlubokým citem chráněná
šepotem Srdce sdílená
Láska Moudrá a Nezlomná.
Duhovou stuhou Života zdobená
Duší Dítěte i Starce bohatá.

 

SVĚTLEM DUCHA MOUDROSTI
DO DÁLEK NESENÁ

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017