Jdi na obsah Jdi na menu

PARA-LAXA

 Motto:

...když žasneme nad "převráceností" Světa a na sklonku Života zjistíme, že jsme se po celou dobu jeho trvání dívali do Zrcadla a předlohu Skutečností přehlíželi
...když vcítěním se do Motivů toho, co se okolo nás děje, pochopíme Příčiny naší orientace do toho schématu "zrcadlení" a trvalé nevšímavosti k tomu, co je onou zdrojovou předlohou
....když stačí malá rotační změna pozice a my prozřeme a žasneme znovu - nad tím, jak je Skutečnost jasná a přímočará

* * *
Vita-bienta Či - Vita...
(Drag Radžič)
Vítej v Přítomnosti - vítej...

* * *

 Legenda:

 PARA-LAXA, čili flexibilita vnímání Skutečnosti a jejího Energo-Informačního pozadí.

 Jde o posun do chápání Příčin - tím, že pootočíme úhel vnímání, který je podkladem pro to, jak dané informace zpracujeme a jaké reakce na podněty, co tím zpracováním vyvoláme, zvolíme a uskutečníme. Je to prostě naše Individualita - kterou se podílíme na tvářnosti Světa, ve kterém žijeme. Mnoho soudů a hodnocení střílíme od boku, protože jednáme impulsivně - tj. šablonou chování, kterou máme hluboko v nevědomí - a nezapojíme logiku souvislostí, které ovšem vyžadují čas - k jejich nalezení a zapojení do procesu konkrétního dění, které se nás dotýká. Kdysi jsem v jednom pojednání rozebírala, proč je pro člověka "praktického" jednodušší dosáhnout celistvosti a transformovat do intencí Galaktického ČLO-věka, než pro člověka "duchovního".

 Oduševnělost je fajn, ale když nabují do nekontrolovatelných rozměrů, tak tvrdě a nekompromisně navádí k jednostrannému hodnocení událostí v Životě...staví praktičnost kontextu do pozadí a tím zkresluje celou oblast, kterou danou situaci vnímáme a to podstatně ovlivňuje naše reakce. Mluvím tady o stádiu, kdy se potřebujeme pohybovat nikoliv v nepřehledném a zauzlovaném klubku Následků - nýbrž v jasném a nijak nezavádějícím poli Příčin všeho, co se kolem nás a uvnitř nás děje. Jsme lidé s různými charaktery - kdo má sklon být cholerický, ten málokdy dojde k Příčině...na druhé straně ten, kdo je flegmatik, asi nebude reagovat relevantně dané situaci. Chce to všeobsažnost dostupných vlastností a do takového nastavení se dostaneme jen vlastní pílí a snahou - pochopit a umět se orientovat. Většina z nás hodně dá na "návody" - namísto abychom se nechali jen inspirovat a porovnali nabízené zkušenosti s těmi vlastními, abychom nezůstali jen u atraktivity předkládaných směrů a pokusili se je aplikovat nejdříve teoreticky (vizualizací a představou) na vlastní pozici v tom informačním poli, které si žádá nějakou naši reakci a teprve pak konali. Jsou to milisekundové prodlevy - ale evidentně i taková ztráta času je pro mnoho lidí rozhodující... :-) 

 Praktický člověk byl sice "definován" až nedávno - ale jeho zaváděcím etnikem byli Pra-Slované - viz Horákovi Neolitici v knize "O Slovanech úplně jinak". Uměli se postavit na odpor těm, co je využívali, manipulovali s nimi a přitom se tvářili, jakou jim neposkytují duchovní bohatost - chytře a po selsku, jak to máme dodnes v krvi. Horák ty "vyšší" nazýval Kromaňonci = Kasta kněžích a kněžek, vládců, faraonů a jejich přisluhovačů, nyní Šedá Elita Moci, která se stále snaží držet otěže a udávat Takt. To jsou jen takové postřehy k aktuálním energiím - jsou trochu "jadrné" a hodně se dotýkají Srdce Národa - jak jsem předesílala v předchozích textech.

 Ty okolnosti mají také vnitřní rozměr Ducha - ve smyslu "kvantových" souvislostí vrstev Živosti ve spojité Oktávě dimenzí. Je to vesmírná "matematika" Duše a reality virtuálních projekcí našeho Vědomí mimo fyziku žité tělesnosti. To je ta pravá Duchovnost Bytí, přes kterou můžeme filtrovat svoje vjemy, pocity i spontánní prožitky - čisté a nekontaminované účelovou navigací těch, kteří interpretují cizí vůli do našeho Kolektivního Vědomí s tím, že jde o zástupce duchovních hierarchií vyšších bytostí. Napojení na Vyšší Bytosti máme všichni - skrz svoje "kvantové" rozhraní v Srdci a nejsou to žádné cizí entity, co námi manévrují do pohrdání materiálním světem skutečností - jsou to součtová vědomí našich vlastních Já - paralelních osobností a alternativních vyjádření v Poli Života - ve všech hrubých, jemných, éterických a virtuálních vrstvách, které existují jako Sféry pro Expanzi Života. Těm umíme naslouchat a nikdo nás to nemusí učit - jsou naší nedílnou součástí a naší přirozeností.

 P.S. Schémata, která předkládám jako ilustrace vnímaného Portálového rozhraní, jsou asociativní verzí konkrétních motivů v toku informací. Mají tu "zvláštnost", že v nich lidé vidí takový obraz, jaký vysílá jejich duchovní podstata - tedy magnetismus podobnosti vyvolá určitý podnět a ten si člověk zformátuje do specifické představy o tom, co vidí. Sama ty impulsy při kreslení vnímám a zpracovávám - proto také skoro každá skica má variantu jak "pozitivu", tak "negativu" - je v tom záměr a jak ty jednotlivosti v "hodnocení" podrobností na obraze sama skládám, tak se je pak snažím určitým způsobem zvýraznit a podtrhnout - aby spektrum informací bylo co nejkompletnější. Podle reakcí za těch pár měsíců, co tyto kompozice tvořím a publikuji, se mi to potvrdilo - je zajímavé sledovat, jak se lidé spontánně "otevřou" do světla poznání vlastní Duše...a jak tato někdy mívá úplně jinou "tvář", než má dotyčný nasazenou na obličeji a kterou ukazuje světu... Dobré ale je, že většina má normálně vyvážené snímání pozadí v "zrcadle" svého nitra - takže vidí obojí polaritu podnětů a umí je definovat a zařadit.

 Další souvislosti s tématem jsou v komentářích k popisu HELIO-GENEZE na sdíleném vláknu na FB

 Paralaxa ve fyzice

 para-laxa2-mini.jpgpara-laxa2-neg-mini.jpg

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice