Jdi na obsah Jdi na menu

PARADOX

Motto:

...když Sen převrací Skutečnost do zajímavé pozice vnímání
...když máme pocit, že nám cosi chybí a zjistíme, že to my sami chybíme někde-někomu
...kam vejdeme, tam je Překvapení - zvykejme si

* * *
Sniva-Žita * mia-čita
Dantem-Da Gráda
Forta Dia Náda

* * *

Legenda:

 PARA-DO-X jako tok Novostí pro instalace těch systémových souborů, které ukotví do plošné dostupnosti dříve nahodilé používání tzv. "negativní-expozice" ve vnímání podstaty skutečností na pozadí jejich zdánlivých určitostí, které měly cosi zastírat. Jde o překlápění archetypálních vrstev v Kolektivním Vědomí - v těch úrovních, ze kterých se generují automaticky určité podněty, co nás navigují ke konkrétním reakcím = oblíbené cestičky pro prezentaci dezinformací jako faktů - pro tvarování veřejného mínění i názorů jednotlivců na cokoliv v našem běžném Životě. Určitě mi dáte za pravdu, že sami negativní expozici mimoděk používáte - protože vám prostě na některých předkládaných informacích něco nesedí. Znamená vcítit se do "polaritního zrcadla" informační struktury Příběhu = představit si scénář ve spektru příčin - proč vznikl, jaký byl motiv, kdo z toho těží, komu to může pomoci nebo naopak ublížit, jestli fabulace, použité v prezentaci Příběhu, nějak neskřípou, jestli pocitově ladíme a pokud nás to "rozčiluje", tak neutečeme od tématu, ale naopak - prostudujeme asociace, které to v nás evokuje a sledujeme jejich linii v našem uvažování v souvislostech vazeb na prostředí, kde se nacházíme a které nás ovlivňuje...atd. Prostě všímat si maličkostí a převracet kamínky předkládané mozaiky podle vlastní logiky, zkušeností a smyslu pro symetrii a rovnováhu emoční dynamiky v obsahu zpracovávaných zpráv a sdělení. Ve svých textech to nazývám Metodou Asociační Symetrie - jedná se o obecně uznávaný styl práce s informacemi (Fuzzy-Logic).

 Aktuální dění u nás i ve světě se paradoxy jen hemží a není jisté, jestli se všechny ukážou v takové pozici, abychom je dokázali zařadit tak, aby sedly do souvislostí. Každý máme svůj les otazníků - někdo celý prales, někdo řídký hájek... Svými texty vypisuji, jak se s paradoxy sama pokouším vypořádat - a tím inspirovat ty z vás, kteří to cítíte podobně.

 O víkendu jsme byli svědky hodně naakumulovaných událostí - někdo z nás to sledoval přímo, někdo v médiích a na sociálních sítích, někoho to úplně minulo. V diskusích jsme témata svobody projevu, omezování osobní svobody a tlak na striktní dodržování nařízení v souvislosti s možným šířením koronavirové nákazy probírali z mnoha směrů - z konverzací vybírám ty, které s tématem paradoxu souvisejí a přitom mohou některé z nich vsadit do nových návazností:

 "...jde o jemné předivo reality, kterým je to všechno napojené na systém podpory života - tady došlo ke změně: starý systém, který život nepodporoval (Hierarchie Moci) byl odpojen a napojilo se to na nový, který život podporuje tak, jak to má být (Model Magistra). Ale jedeme v podvojné simulaci toho starého uspořádání - protože lidi se prostě od starého systému odpojit nechtějí. Už před několika lety se ta kolej rozdvojila a nová přesně kopíruje dráhu té staré, jen ve vyšší dimenzionální perspektivě - pro vnímavého člověka období plné paradoxů, ale zřejmě jediná možnost, jak se vyhnout kolapsu nosných částí kolektivního vědomí a globální katastrofě. Když se detailněji podíváme na sled událostí, jejich "podivné" průběhy - opakování jakýchsi smyček týchž scénářů a další věci, které mnozí správně vyhodnotili jako holografické simulace (chyby v matrixu a pod.), tak vlastně hledíme skrz tu "součtovou" dráhu překrývajících se evolučních linií - to vyvolává ty paradoxní efekty. Jsme svědky mocenského boje dvou frakcí staré linie = z jedné už zbyly jen trosky původních schémat řízení společnosti, druhá je ještě silná, protože ji hojně zásobuje "probuzená" část lidstva, co finišuje ke Vzestupu.

 Jde o přechodné období - které musíme překonat - barevné revoluce (nyní duhová) to někam poposunou a na nových podmínkách se uspořádají nová schémata událostí - prostředí naší bezprostřední přítomnosti...a tak dál. Není to ale samoúčelné - je v tom sofistikovaný plán, k jehož realizaci jsme intuitivně navigováni - dnes jsme ve fázi, kdy každý dělá přesně to, co dělat má - ať se nám to v osobní perspektivě líbí, nebo nelíbí. Ti, kdo si toto uvědomují, dávají podporu "glasnosti" na všech úrovních - nejde jen o ruské paradigma politické otevřenosti, jde o GLAS = HLAS a SKLO, průzračnost v chování a smýšlení, dialog a hledání optimálních poloh nad-mocenského charakteru. Proto mě zlobí, když v takových vypjatých chvílích, jako je tento víkend na světové scéně, si ti, kteří šlapou pro staré uspořádání hierarchie (aniž by si to ve své "vysoké duchovní pozici" uvědomovali), přisazují a kde můžou, tam shazují úroveň chování obyčejných lidí, odsuzují jejich postoje a názory, jsou vůči nim arogantní a jízliví - v takových krajních situacích vždycky padají masky a ukazuje se pravá podstata hodnoty člověka...".

Pro lepší orientaci v problematice současného rozložení sil a některé podklady k tomu, kdo do které z těch frakcí, které momentálně svádějí boj o ovládnutí světové scény, patří:

 seriál "Kdo z koho na planetě Zemi"

 a stále pokračující seriál "Kdo je kdo"

 autora Oty Veselého, ze kterých sama čerpám pro svoje články fakta a jejich vazby ve spletitém pozadí aplikace Moci - i když s určitými výhradami k některým mentálním navigacím, kterým se autor nikdy úplně nevyhne - ale stačí informace jen vyzobávat a navrhované směry si srovnávat se svými postřehy z dalších zdrojů bez toho, abychom z úžasu nad odhaleními ztratili rovnováhu a spadli do některého pytle a tím se napojili na tam dominující ideologické pasti...

 článek s diskusí na Facebooku

_storage-search-lost-find-boxes-crates-clipboard-3d-wallpaper.jpg