Jdi na obsah Jdi na menu

PAS(S)PORT

 ...je jeden z mnoha již instalovaných nosných segmentů nového Modelu Magistra. Na pozadí systémových změn a událostí v zemském aurickém poli (noosféře kolektivního Vědomí), se skládají další vrstvy spojité sféry Podpory Života - můžeme je vnímat jako (prozatím) virtuální náznaky reálné asistence při běžných denních aktivitách. Jako rezonanční echo našich myšlenek, kterými si svoje pohyby a činnost obestíráme...většinou ve formě slyšené (viděné) symetrie kořenové nitky toho mentálního obrazu. Například ozvěnu téhož slova (i celé věty), kterým v ten moment cosi sami-sobě definujeme nebo označujeme, či vkládáme do zamýšlené akce = myšlenkového postupu. Zazní z nějakého blízkého zdroje = z rádia, jako útržek hovoru cizích lidí, kteří jsou nám na doslech, jako nápis na reklamním billboardu, který vidíme v zorném poli...jako v ten okamžik materializovaný před-návrh konstrukce, které soustavou energo-informačních vláken vyslalo naše Vědomí do prostoru a času - dříve (nanosekundy), než jsme si uvědomili vlastní význam té samotné myšlenky. Jak tyto synchronicity bývaly dříve jakousi "zvláštností", která nás vždy zasáhla na citlivých místech, vyplavila gejzír souznějících vibrací a uvolnila tok esence Štěstí - tak budou nyní stále častější součástí našich Životů. Budeme zářit Nadějí a Očekáváním, protože ty okamžiky spojení inteligence bytí a oceánu existence nás již neopustí. Zakomponujeme je do přediva každodennosti a postupně je budeme spontánně předjímat jako nápovědy a navigaci chtěného či k nám směřujícího dění (reálné skutečnosti jevů a událostí). Je to první "vlaštovka" Mistrovského módu aktivní spoluúčasti na Tvorbě kolektivní reality, nedeformovaná ovládacími schématy "nátlakových" vzorců chování, které nás držely v poli následků a nedovolily přijmout perspektivu poznání zdrojových příčin existence. Zprvu budou některým lidem tyto okolnosti připadat podivné a matoucí, budou je zahánět - jako chyby v matrixu nebo nepřípustný nadlimitní extrém v běžně tolerovaném poli nahodilosti...ale marně - prostě to spojení s "absolutnem" Vesmíru je tady a už nám ho nikdo nevezme...

 PAS(S)PORT je BOD-PŘIPOJENÍ do Celistvosti Vesmíru - skrze něj si v reálném čase můžeme vizualizovat a simultánně přehrávat cokoliv nám přijde na mysl - to, co budeme pocitově, intuitivně i logicky chápat jako zajímavou, či vhodnou součást našich životů - jeho aktuálního vývoje. Tyto video-vstupy budou v poli téhož okamžiku Přítomnosti, kdy se nám uvolní i proud synchronicit, které zasáhnout všechny zúčastněné prvky dané tématiky - tedy i lidi v témže Příběhu...bude to déja-vu telepatického sdílení myšlenek a vjemů, které nenásilně a čitelně vytvoří schémata virtuální reality v takovém formátu, který bude pro každého individuálně zpracovatelný...podle osobní orientace, specifiky charakterových vlastností a spektra preferovaných okruhů zájmů.

 Můžeme zde vnímat asociace s "cestovním-dokladem" (PASSPORT) - to souvisí s ÁRIA kódem Jedinečnosti, který jsme každý žijící člověk na planetě v minulých měsících přijali do osobního aurického pole - jako aktivaci zdrojového frekvenčního vzorce bytosti (FQ) v součtové Celistvosti Zdroje, kterého potenciál každý neseme = jsme individualizovanou projekcí Zdroje a Ária kód je gravitační zóna, která nám promítá takovou poměrovou část Celku Zdroje, kterou chápeme (řídíme) svoje postavení ve Zdrojové realitě v multi-dimenzionálním pojetí vlastní i kolektivní existence.

 PAS-S-PORT je rovněž Portálová anomálie, která souvisí s těmi všemi vrstvami významů. Našla jsem ty obecně zřejmé - ale je jich tam o mnoho víc...každý si navnímá svým úhlem pohledu z přediva jednotného pole existence svoje preferované tématické okruhy.

 Portálová kompozice nese arianský volací klíč, který aktivuje Křemíkový multiplex ALTA-MIRA...jde o další z řady starobylých artefaktů v noosférickém poli Země, tentokrát spíš o generátor gravitačního zesílení, které je potřebné pro stabilizaci Bodu-Připojení. Tento modul udržuje aktivní i Portál JÁN-TARA, skrz který v únoru letošního roku přišly "maskovací" UFO-lodě, které zakryly čitelnost některých systémových matric...na nich je projektovaná osnova hierarchického řízení starého Spasitelského Modelu evoluce...tím mohlo dojít k odpojení starých programových schémat a k instalaci nové funkční Podpory Života. 

Dia-Šika vachta
mia-žika Drach-ta
čia-čista * Via Vista
Tantieda vsego Mista

 Je to říkanka, která je mnemotechnickou pomůckou při zadávání hesla pro vstup do rozhraní GaMa-NETu...protože jde o moje připojení, nebudu zacházet do podrobností... :-)

 Kompozici doplňuje básnička, která je "zaváděcí" sekvencí připojení...jak se načte základní klíč, tak se připojení rozběhne svojí vlastní energií, kterou uvolní prvních několik veršů. Jde o symboliku procesu v pojetí analogií, které evokují symetrické zkušenosti na základě nějakých dějů, zaznamenaných v kolektivní paměti, které mají společné znaky s těmi v současnosti:

Pár Slovíček Srdci drahých
vkládám do Tmy Nocí vlahých.
Do Sametu Zemské Tváře
do jiskřivé Hvězdné Záře
do Modrotisku Stříbra Luny
do bělavého Písku Duny
do Náruče Rodné Vlasti
do Přediva Štěstí slasti...

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017