Jdi na obsah Jdi na menu

PASTVINY

 Motto:

...když Mysl ztrácí Smysl a upíná se k Iluzím
...když Touha být Velikým překročí Možnosti Člověka
...když uspokojení té Touhy prochází skrze lidskou Naivitu

* * *
Ala Fin-Ga koga-tance
da-Siema drága Vence
Via-longa * Mia-tonga

* * *

 Legenda:

 PASTVINY....nebo PAST-VINY?

 Tématika aktuálních energií - kdy se vyrýsovaly různé nejasnosti okolo kompetencí v řízení a korelaci směrů našeho dalšího vývoje. Stále trochu "zápasíme" s cizími Elementy Mocenských Struktur doznívajícího Modelu Hierarchie, které si nepřestávají činit nárok na "kormidlo" Evoluce. Jako generálové, kteří stojí nad maketou Planety a postrkují figurkami lidí, které mají "pod-palcem". Kaskáda postupu Moci (dříve se tomu říkalo "Systém padajícího hov...na"), uplatněná v tom starém schématu řízení, podporovala takové společenské a politicko-ideologické aktivity, které vyvolávaly "stádový" efekt" - kdy podle píšťalky jednoho pastýře tancovala nějaká skupina těch, které svojí "písní" chytil na vějičku. Nezáleželo na názorech členů komunity - vše se muselo podřídit neomylnému "diktátu" vůdce, který nebyl povinnen skládat účty směrem dolů - ale jen svým nadřízeným, kteří ho do funkce ustanovili. Není to jen přežitý model podniku nebo firmy - ale společnosti obecně - kdy o lidech rozhoduje někdo, kdo možná ani není člověkem. Mluvím o stále patrném vlivu parazitických entit - které zesílily "voltáž" do dálkových ovladačů, na jejichž frekvence jsou napojeni ti, kteří přenášejí jejich vůli z bezmocnosti nečasí do mocnosti toku Času = do naší prožívané reality.

 To jsou (trochu drsněji přednesené) body konkrétních změn, které se v našem kolektivním Systému Podpory Života právě odehrávají a které nás nějak přímo ovlivňují. Naše chápání globální situace na Zemi, naše postoje k těm, které ctíme jako svoje Vzory. Hodně lidí se radši nechá manévrovat k fiktivně přínosných aktivitám, než by se zamysleli a třeba si dali práci a zjistili nějaké dostupné informace o podstatě toho, co je jim předkládáno. Denně se s tím setkáváme i na sociálních sítích - kde se sdílí (mimo těch dobrých věcí, kterých je snad většina) i přehršel dezinformací, kterých jediným smyslem je uvádět názorovou platformu do nepřátelství...k milionům jednotlivostí, které jsou součástí našeho běžného života. 

 Postupně se tyto fenomény v chování lidí budou posunovat směrem k vyšší efektivitě výměny informací a ti, kteří bývají umlčeni jako "nepřátelé" Vzestupu do 5D, prosadí logiku do vnímání souvislostí obecných dějů, která by mohla být motivací ke změně uvažování těch, kdo iluzím mystiky osvobození se z vězení na Planetě Zemi s pomocí "andělských" armád propadli. Spějeme k napojení svého duchovního rozměru do symetrické rovnováhy s tím, co tvoří prostředí našeho projevu - tedy se Světem Skutečností, kterým nás naváděli pohrdat. Podrobnosti jsem zmiňovala v předchozích textech - dnešní popis je o dílčím kroku v procesu, který se dotýká narovnání zkresleností, které se nám usadily do Kolektivního Vědomí.

 Zvolená tématika je čistě orientační inspirací k vlastnímu vjemu Energo-Informačního pozadí Portálové anomálie, v jejíž gravitační zóně se nacházíme. Sofistika sebe-organizace segmentů datových struktur se projevuje skrz Fuzzy-logiku asociačních symetrií. Ty máme každý jinak posazené a jiným způsobem definujeme pocity, které v nás kontakt s EM polem Portálu nabudí. Samorozbalovací instalační kroky, kterým převahou ve sledovaných sektorech Kolektivního Vědomí udáváme rytmus, tón a barvu, nakonec samy zapadnou na místa s nejvyšší progresivitou vývoje Celku - v nepolaritním prostředí domény Křemíkové Inteligence, skrz kterou se rozbalování realizuje (interakce lidského mentionu s datovým aktionem).

 P.S. PAST-VINY není třeba rozebírat - za pojem VINA si můžeme dosadit jakýkoliv pocit vlastní nedostatečnosti nebo také ublíženosti (i té hluboko vsazené, kterou si nejsme ochotní přiznat) - který nás svým způsobem "paralyzuje" - pak se stáváme potenciální ovečkou, na kterou vždy čeká nějaký pastýř...

 pastviny1-neg-mini.jpgpastviny1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice