Jdi na obsah Jdi na menu

PER-ON

 ...je nová portálová anomálie, kterou lze vnímat na pozadí běžného plynutí událostí jako lehounké mihotání okolo věcí, na které zaměříme pozornost - vizuální efekt na obrysu postav lidí, či jiných živých bytostí, se kterými vcházíme do kontaktu. Jako tetelící se vzduch, ohřátý povrchem, na který dopadají sluneční paprsky. Tato lehká vibrace struktur reality je doprovodným jevem nových instalací do schémat Systému na Podporu Života - jde především o změny v kvalitě étheru = energie prostředí instalací, které lze vnímat a těšit se z jejich příjemné rezonanční odezvy v našich aurických polích.

 Některé vjemy z projevu transformačních změn bývají zneklidňující a mají rozporuplný dopad do naší psychiky i do celkového náhledu na vývoj situací. Ty, které stimuluje Portál PER-ON, jsou ale uklidňující a představují jakési systémové intermezzo v kaskádě dominového efektu = spouštění Modelu Magistra, který plně nahrazuje starý Model existence. Byli jsme poslední týdny a měsíce pod velkým tlakem a výkyvy energetického toku částic, kterým jsme vystavení, se na nás na každém nějak podepsaly. Přestože se všechno rovná do symetrie s hladinou uvolnění bloků kolektivního Vědomí a s náročností procesu se paralelně spouštějí podpůrné programy regenerace, výjimky potvrzují pravidlo - nejsme totiž všichni stejně vnímaví a každý máme osobité prahy tolerance ke změnám, které přímo přestavují naše buněčná jádra a v nich obsažená vlákna DNA. K tomuto tématu se stále vracíme - souvisí také s navyšováním jejich počtu - co bývá různě vysvětlováno a chápáno. To navýšení počtu vláken DNA souvisí s naším navazováním do genofondu Galaxie. Nenásobí se řetězce fyzických bází/tripletů dvoj-šroubovice, ale jde o aktivaci frekvenčního vzorce (FQ), který je nezbytný pro průchod Velkým Portálem, který bude stát na konci řady všech těchto malých, kterými již procházíme. Vlastně to je kompletní energeticko-informační mřížka Galaxie, komprimovaná do specifiky jednotlivce - součet všech jeho paralelních a alternativních existencí - tedy těch "pozic", které jsou nějakými body zastavení v jeho superpozici. Všechny tyto změny již souvisí s přechodem do formátu Galaktické verze člověka -  je to cesta do Mistrovství, ve smyslu plné odpovědnosti za svoji multi-dimenzionální prezentaci. Abychom se mohli "teleportovat" ze Země do nějaké destinace ve vzdáleném Vesmíru, musíme mít ve svém FQ instalovaný komplex datové podpory pro tamní parametry reality, včetně příslušné koncepce těla (nosiče). My tato jemno-hmotná a éterická těla už máme - ale je třeba je všechna re-kalibrovat na nové podmínky, co souvisí se změnou Modelu existence a "projevení" nových zón Života v multi-dimenzi. Také nám většinou ještě chybí součet posledního těla = toho hmotného, do kterého jsme inkarnovaní. To jsou témata, okolo kterých se točí moje popisy transformačního dění - genetické instalace jsou základními podmínkami pro navázání do nového evolučního Modelu. Jak to nakonec všechno bude vypadat a jak to budeme umět používat - to je taky technologická záležitost = ta připravenost ve faktické skutečnosti jde ruku v ruce s mentální, psychickou, etickou...emoční vyspělostí populace. Hodně těch technologií už máme (jsou tajně testovány) - čeká se na časové souběhy událostí s rovinou mentální otevřenosti nějaké nad-kritické hodnoty lidstva.

 Portál PER-ON navozuje atmosféru cestování vlakem - to jsou hluboké (archetypální) zdrojové kódy naší bytostné podstaty. Těžko dnes říci, proč právě "vlak" tolik dráždí naši představivost a jak je zakomponován v našem podvědomí - ale v každém člověku něco spouští. Je to soubor rytmického pohybu po kolejových spojkách - s pravidelným charakteristickým zvukem a jeho vliv na frekvenční změnu vědomí - prožitky, které se spouští na pozadí vnímání a jejich aktivační charakter. Fenomén cestování, který nás osloví v tajemném pocitu Duše, která tak trochu "trpí" potlačením svojí přirozené dobrodružné povahy - luxusu, který si mnohdy odpíráme a halíme to do tisíců nutných omezení, která svědčí o naší tvrdohlavosti v oblasti neochoty přijmout novosti. Pod tím konzervatismem jsou složená "křídla", která možná trochu věky nečinnosti zakrněla, ale existují a my je opět budeme umět používat. Takovým kódem je Vlak - je to vzletnost a volnost, svoboda a rozlet, sounáležitost a radost z pohybu, sváteční chvilka, kterou chceme podržet co nejdéle - ale cesty bývají kratší, než naplněnost pocitem Štěstí dojde do výše potřebné ku spokojenosti...dilema Života a zohlednění každé možnosti ho užívat s plným nasazením, bez výmluv a bez ulejvání...svým nadšením pro jeho prožitky inspirovat každého, kdo se s námi potká a řekne: "Já taky chci...". 

 V dalších vrstvách významu nám Portál PER-ON nabídne přímou výzvu = PŘES-ON....je to spouštěč a ruku nad tím spouštěcím tlačítkem držíme každý sám. Nikdo nám nemůže nařizovat, abychom ho stiskli, nikdo nemá právo rozhodnout, že ho budeme (synchronizováni ve stanoveném čase) spínat všichni najednou. Tak to nefunguje - ten, kdo ukáže svým příkladem, že jeho "volba" už proběhla a žije novou kvalitou bytí, ten může takovou zkušeností druhé oslovit a inspirovat. Nejde o žádná nová dogmata fungování života, co toho, kdo je zmešká, či necítí jako pro sebe vhodná, vytěsní někam mimo kolej. Je ale skutečností, že takové názory ve sdíleném prostředí kolují - budeme se s nimi i nadále setkávat. Dojezdu starého smýšlení je potřeba udělat prostor, protože v tunelovém vidění nás může srazit na kolena a zabalit do šedých hávů mindráků, které nás budou brzdit a trápit. Nyní více než jindy je potřebné vnímat pozadí dějů principem tzv. negativní expozice = počítat i s tím, že věci (projev lidí) nebývají tím, čím se tváří být. Významová paleta Portálu PER-ON je velká - vyjmenovala jsem jen pár zřejmých, ale každý si z příchozího toku informací vybalí to své - jedinečné obsahem pro svoje individuální použití.

 Uvedený volací klíč je opět z Arianské mytologie:

Liba-mia Ni-Kaza
Vicha-bia Sen-Raza
TiaTika * Vezdě Dycha

 Hovoří k příslušnému Křemíkovému multiplexu, který udržuje Portálovou anomálii stabilní...je to Zpěv Duše, která stála věky na perónu opuštěného nádraží, čekala na Vlak a snila o tom, jak bude její Cesta úžasná - přitom si nevšimla, že koleje jsou rezavé a staré, že se rozpadají a že po nich pravděpodobně už žádný Vlak nepřijede... Ponaučení, které skrývá, je o potřebě širokospektrálního skenu reality bytí - je o tom, že i na pozadí snění je potřeba vnímat souvislosti, prociťovat jejich významy a vyslyšet všechny hlasy naší složité existence. Potom neuvízneme ve Ztraceném Světě, ani my sami se neztratíme - vždy budeme součástí Přítomnosti a z této pozice vždy dokážeme smysluplně řídit vlastní Cestu Životem.

 Kompozici doplňuje báseň, která je abstraktní nadsázkou procesu - jeho koncentrovanou esencí:

V Paprsku ranní Záře
Cesta Cestu v jednu váže,
lehkým Vánkem Slunce Dechu,
složitostí nebeského Stehu;
Strojem Času kouzla šije,
jeho Srdce tiše bije...
když Symbol na hvězdném Návěští
vpouští Vlak do stanice věčného Štěstí.

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017