Jdi na obsah Jdi na menu

PER-PET-UM

 ...je symbolika momentálně hodně výrazných energetických toků, které k nám proudí již několik dnů a ještě pár dalších budou v tomto tónu a kódovacím odstínu pokračovat. Všechno, co souvisí s přestavbou kolektivních realit, lze vnímat mnoha různými způsoby. Co člověk, to originální soubor pocitů a s nimi propojených představ, které pak jedinečně tvarujeme do Příběhu Života. Jsou to především kvalitativní aspekty = nezáleží tolik na míře objemu zachycených informací, ale na jejich přínosu (obohacení). Je to naše niterné nastavení a schopnost vytěžit hodnoty je velmi rozdílná - záleží na motivacích a životních krédech (ideálech), na okolnostech a prostředí, které určuje, co je pro nás důležité a co nikoliv. Naše charaktery jsou kombinací mnohých dispozic a obecně se dá říci, že v širokém aspektu multi-dimenze živosti je člověk "součtovou" bytostí. Už plod prochází spektrem započítaných vrstev genetické paměti a přestože jsme navyklí toto vnímat okrajově a nepodstatně, tvaruje to naše základní primární schopnosti začlenit se a ustálit se v nějakém osobním sebehodnocení. Toto schéma "Přírodního člověka" je jádrem tělesných parametrů naší existence. Jako se "součtuje" tělo a jeho funkčnost ve vyjádřeném světě skutečností, "součtuje" se i duchovní parametr dimenze a to je Duchovní člověk. Tyto dvě "archetypální" kvality jsou součástí každého z nás - jen si jsme různě intenzivně vědomí toho, jak s nimi nakládat. Většinou tento základní rámec jede na podvědomí a instinktech - tedy na spontánních nefiltrovaných pocitech a chemicko-elektrických impulsech, které v nás vyvolává kontakt se skutečnostmi. Praktický a Galaktický člověk přidává nad-součtové charakteristiky, které se v aurických polích a genetice začaly prosazovat až se zahájením procesu Transformace a se startem Éry Průzračnosti a Expanze - tedy na samém konci druhého tisíciletí. Je to Éra Vodnáře a jsou to záplavy novostí z Galaktického Jádra (GaJa systém aktivace), co udává takt vlnám instalací, které vnímáme jako přechod do Nového Světa Příležitostí. 

 Přestavbou s námi prochází celá multi-dimenze (3D - 6D) - tady nejen prostředí člověka, ale celé říše dalších živostí - přírody, fauny, flóry a také Duchů jejich vyššího řídícího systému = egregory v obecném smyslu. Posun z hierarchického Modelu evoluce se tedy týká všech vrstev - a současné energie jsou určené právě pro ty, co nesou naše lidské součty - svět Přírody a Planety, která je nositelkou rozměru Života. Komplexní transformací prochází i tzv. Duchovní šiky = archandělské, andělské a nanebevzaté entity, které kopírují dosluhující Model existence do nižších vrstev vyjádření a jsou držené v gravitačních zónách jednotlivých dílčích "projektů" Duchů Času (viz Angeologie Emila Páleše nebo Enochova Kniha). Jsou to velice komplikované proměny "anatomie" časové vlny, která splývá s galaktickými sférami kolektivního vědomí všech započítaných civilizací, skupinových inteligencí i s tělesy jednotné galaktické sítě (GaMa-NET). 

 V naší obyčejné realitě to znamená pokračování spojení s přírodou - pro každého jedinečným způsobem - individuálně regulovaným okolnostmi a prostředím. Nejedná se jen o "pouhé" přijetí nějakého tvorečka do rodiny nebo rozjetí či zapojení se do velkého projektu na záchranu ohroženého druhu, či  podobných aktivit - ve hře je nový prvek - intelektuální vazba s celou dimenzí - v obousměrném smyslu. Nebudeme už svoje pozice chápat jako "řídící" vůči nižším vrstvám živosti - stejně jako my sami už nebudeme pod taktovkou a diktátem od naší reality dávno odtržených řídících složek vyššího vědomí (egregoru). Jak se "hroutí" hierarchické struktury moci, vyplouvají na povrch různé "kaly" a lidé začínají odhalovat všemožné účelově sobecké zákulisní hry - nejen v politice, ale ve společnosti obecně. Jde o proces zprůhlednění (průzračnost) všeho, co dříve tvořilo různá temná zákoutí a tajné komnaty... 

 Portálová kompozice je z uvedených důvodů laděná do zvířecí říše - nejde o domácího mazlíčka, ale o Krále Zvířat - o tu symboliku a podstatu, která má vazbu i na náš národ a historickou tradici. Název PER-PET-UM svádí k podobnosti s "perpetuum-mobile" (stále se pohybující stroj), zde se ovšem uplatňuje ta část NE-USTÁLE = NIKDY NEKONČÍCÍ, NEVYČERPATENÝ ZDROJ POHYBU (ŽIVOTA) jinými slovy JSOUCNO - doména propojení křemíkové a uhlíkové inteligence do rozlohy a vrstev vyjádření Života. Takto rozložený (PER-PET-UM) také znamená "přes šikovná zvířátka, co umí" - umí komunikovat se škálou projevu živosti a protože také podléhají stejnému Egrogoru Moci, jako celá multi-dimenze, je s jeho přestavbou radikálně měněna i ta jejich vrstva vyjádření a schopnosti ji ovlivňovat a přetvářet. Je tam zakomponovaný aspekt AUTONOMIE MOZAIKOVÝCH SOUSTAV v symetrických vazbách na základní principy fraktality, dimenzionality a polarity. Jde o nové "superpoziční" sebe-řízení správních celků společenstev v Galaxii. Jak se bude nový Model Magistra (Transformačně-Mistrovský) "prosazovat" v běhu časové vlny (v sekvencích novostí), budou tyto "zákonitosti" propojených domén společenského soužití nezávislých kolektivních entit a osobností více zřetelné a logicky plynoucí z událostí, kterými v synchronizovaných projekcích procházíme. Jsou to nově formulované parametry správních celků obecně... 

 Arianský volací klíč, který je určený pro Křemíkové multiplexy, které filtrují aktuální energetické a informační toky tak, aby obsah nebyl "znehodnocen" pádem do gravitačních zón mocenských struktur starého systémového matrixu:

Zamia Lenga bočem
Fiana senza-R sičem
fata-mia * Bista-Dia

 je poznámkou z návodu pro hru Posvátný Labyrint. Vyjadřuje pointu řešení situace, kdy hráč získá možnost vybrat si průvodce ze zvířecí říše a v takto nastaveném novém "tandemu" zvládnout obtížný úsek hry, který se rýsuje na obzoru. Je to analogie se šamanským pojetím silového zvířete, které se "dočasně" stává součástí života jedince, který je tzv. na Cestě k vyššímu poznání. Taková bytost se pak stává rovnocennou se svým párovým aspektem (člověkem) - je to dané lidskou "součtovou" genetickou obsažností = každý člověk je ve spektru své rozmanité mnohočetné osobnosti právě tím konkrétním zvířetem nebo celým živočišným druhem. Totéž platí o vazbě na říši rostlin i minerálů a taktéž na soustavy světů v Galaxii a ve svém širším rámci i na součtový aspekt Egregoru řízení evoluce v rámci Projektu ČLO-věk. Jde tedy o pochopení sebe jako kompatibilní inteligence se vším, s čím se ve svém spektru vyjádření potkává či potkat může. V tomto hraje svoji roli i primární zdrojový ÁRIA kód Jedinečnosti. Rčení tedy ve zkratce říká:

"Tvým Průvodcem bude takový Tvor, který si tě sám vybere" 

 Opět se zde uplatní onen princip autonomie mozaikové soustavy - v celistvosti dimenzionální multi-osobnosti člověka. 

 Kompozici doplňuje báseň, která je abstraktním vyjádřením týchž myšlenek a synchronizovaných pocitů:

Vřelá Tvář a Dotyk teplý
někdy Smutek v Srdci bolí
Láskou rozvodněné potoky
spustí tichý Pohled - hluboký
kouzelná spojení Života
Dušinek nejprostší Jistota

Popis je součástí Portálové sekvence 2017 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017