Jdi na obsah Jdi na menu

PEŠE'RA

 Peše'Ra - jde o název pro aktivní Portál, který je aktuálně v poli našeho kolektivního vnímání.

 Je součástí specifického procesu, který uvolňuje z genetické paměti konkrétní sekvence tripletových symetrických vzorců a jejich energetické pole velmi silně reaguje s aurickým pozadím vnímavých lidí. Tím dochází k převodu zdrojového binárního kódu na trojice sobě-navzájem podobných ekvivalentů, které lidská mysl pak překládá do nějakého Příběhu. Tento datový smyslový tok je především soubor vzpomínek na dávné události v dějinách lidské rasy. Je to mlhavý a téměř nepostižitelný komplex pocitů a intuitivních prožitků holografických projekcí těch záznamů v naší aurické "čtečce". Ty záznamy nejsou ani tajné, ani záměrně "zakopané" do nevědomých vrstev vnímání - jen jsme pro ně doposud neměli dostatek asociačních vhledů, kterými bychom je dokázali vsadit do už známých souvislostí. V různých zdrojích individuálního bádaní a článcích, které toto zmapovaly a jsou souhrnem obecné povědomosti, se nacházejí střípky té dávné historie a tuto my všichni nyní doplňujeme o velká kvanta nových poznatků. Z "budoucnosti" (aktivních variací linií možného vývoje naší evoluce v jednotné časové vlně) taháme takové segmenty, co logicky i vzdálenou vazbou do souhrnné (sobě)podobnosti zapadají k těm již známým střípkům lidských dějin. Tímto způsobem skládáme obraz současnosti a shromažďujeme podklady pro volbu možných reakcí svého chování v okolnostech dění. Zkráceně: z budoucnosti vybíráme takové dispoziční hodnoty, které mají potenciál tvořit minulost do srozumitelných příběhů dějin a na tomto paměťovém základu (souboru zkušeností) pak v přítomném okamžiku tvoříme svoji osobní a tím kolektivní budoucnost = tajemství cyklicity Času...

 Abychom lépe pronikli k těm kořenovým informacím, našla jsem pro iniciaci fantazie velmi hodnotný článek, který právě takové střípky arianské tradice obsahuje. Smyslový datový tok se vyznačuje vazbou adamantinových částic na mentální energetické "anomálie" v lidské auře - tyto pak v rovině podvědomí pomáhají navázat na "ztracené" paměti linie životů v inkarnačních cyklech - jednotlivě a přes kritické hodnoty jednotlivců pak i globálně. Je to aktivace uzamčených kodonů DNA - těch, které potřebujeme pro další transformační kroky a které nám otevřou vědomí do širšího rozsahu frekvenčního pásma.

 Portál Peše'Ra je vstupem do "Arianské národní knihovny"...nejedná se o Agarthu, Šambalu či jiné konkrétní lokality - jde o virtuální rozhraní pro vstup do genofondu civilizací Galaxie Mléčná dráha - do kinosálů těch národů, které nás utvářely a při té časově náročné misi nám psaly svoje deníky do mediálního nosiče společného pro celou galaxii - do jejího disku...je to naše historie a my byly těmi bytostmi, co ji také psaly. Knihy Života jsou otevřené a jejich Příběhy jsou rozbalené do polí sdílení - stačí aktivovat osobní video-přehrávač = uvolnit uzdu vlastní fantazie.

 Volacím klíčem Portálu Peše'Ra je arianský mýtus "O ztraceném hlásku" (hláska je prvkem slova), který musel projít anabází překážek, aby zase mohl projevit svůj krásný hlas. Dlouho cestoval všemi vrstvami multidimenze - každá jednotlivá množina živosti mu dala nějakou speciální vlastnost, ale teprve hudební nástroj lidského hrdla (hlasivky) dokázaly jeho poslání aktivovat a rozeznít do vláken DNA v místech, kde se kříží Čas.

Á-bienta santika čicha * serži-Ma Boa-Tika
Boa-áS Mia * ničem-Si TiCha

Šerá milá Vzpomínka - odkaz lidu Á-riés
a jejich ARIA-DNY, paní stříbrného hlasu.
Pohádka ta ztracená k nám Studánkami tryská,
její kapky rosí prchavé lesní víly,
jiskří v temnotách očí jelenů a laní.

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017