Jdi na obsah Jdi na menu

POLARIS

 …aneb „navigační hvězda“…

 Někteří čtenáři si všimli, že poslední dobou moc nepíšu nové články – v komentářích v diskusích jsem k tomu podávala vysvětlení – stáhla jsem se z prostředí sociálních sítí, protože je pro mě příliš „toxické“. Přestože dokážu informace přijímat ve spektrálním rozptylu, tj. bez těch motivačních a konstrukčních souvislostí, které do nich vkládají lidé, kteří je do sdíleného prostoru nahrávají – nedokážu někdy odstínit rezonanční efekt záměru takových lidí, co celkem plánovitě a účelově násobí napětí ve společnosti, vytváří zdroje strachu z mnoha nepodložených (fiktivně seskládaných) skutečností, podílejí se na šíření poplašných zpráv a libují si v energiích, které svou aktivitou sklízí. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila na jiné činnosti, než je on-line skenování informací a počítač zapínám jen kvůli mailové poště, která stále běží beze změny. 

 Čtenáři, kteří se nepohybují na Fb, mi píšou svoje postřehy, dotazy a zasílají odkazy na zajímavosti, které je zaujaly a chtějí se o ně podělit. Chápu to jako změnu orientace na ty, kteří mají zájem o moje úvahy a umí s jejich potenciálem pracovat. Mým záměrem není šířit plošně „slovo“, nýbrž vstupovat do smysluplných dialogů, které obohatí obě strany. Tímto způsobem se ke mně dostal námět na tento článek – POLARIS – čili POLÁRKA, která se také nazývá „navigační hvězdou“. Je to pro její pozici na hvězdné obloze – je totiž přímo v prodloužené ose rotace Země – to způsobuje, že je trvale statickým bodem a ostatní hvězdy se okolo ní zdánlivě otáčejí. Už starověcí námořníci věděli, že když poplují přímo za Polárkou, tak poplují na sever – proto je někdy nazývána též SEVERKOU. Polárka náleží do souhvězdí Malého medvěda – Řekové ji nazývali Cynosura = Ocas psa. Díky precesnímu pohybu zemské osy se mění statut „severky“ coby navigačního bodu. Postupem času – za mnoho století – se severkou stane hvězda VEGA – naše Polárka se vrátí do stejného postavení zase po otáčce Platónského roku. 

 Víme tedy, že existuje jeden statický bod na noční obloze – na jižní polokouli je tímto bodem souhvězdí Oktanu a že se tento bod ještě několik století nezmění – je tedy nejen navigační konstantou, ale též konstantou časo-prostorovou – ohledně pozice člověka na Zemi, který například ztratil pojem o její poloze ve vesmíru a o reálném uspořádání krajiny kontinentů, které se na ní nacházejí. Toto souvisí s hodně diskutovaným fenoménem tzv. Georgijských poradních kamenů – v souvislosti s aktuálními událostmi je jejich příběh opět „v kurzu“. Tato novodobá megalitická stavba má tajemný původ i tajemný účel. Kameny se objevily na jaře roku 1980 – jejich instalaci objednal v červenci 1979 záhadný R.C.Christian = pseudonym, který napovídá, že zakázku financoval řád Rosikruciánů (R.C.). Příjmení „Christian“ znamená „křesťan“ = člověk „dobré vůle“, který to myslí se světem dobře. Název „poradní kameny“ určil sám zadavatel – na vrchním okraji kamenů je to napsáno ve čtyřech „mrtvých“ jazycích – tj. sumersky (klínové písmo), starořecky, sanskrtem a egyptskými hieroglyfy. Nápis doslova říká: „Nechť jsou toto poradní kameny věku rozumu“. 

 Věkem „rozumu“ je zde míněná zřejmě přicházející éra Vodnáře. V osmi světových jazycích je pak na čtyřech žulových deskách vytesaný soupis deseti „přikázání“ – je zde přímá podobnost s Mojžíšovými deskami s desaterem. Deset rad pro lidstvo obsahuje některé znepokojivé návody – například udržení světové populace v hodnotách 500 milionů (v době sepsání rad bylo na Zemi cca 6 mld. lidí) nebo globální řízení společnosti. Jsou tam ale také rady, které nabádají ke spojení s přírodou, k životu v pravdě, lásce, v harmonii s vesmírem. Lidé se obecně domnívají, že jde o dílo satanistů – já mám jiný názor. S ohledem na zřejmý původ investora projektu a megalitickou koncepci samotné instalace se domnívám, že jde o stavbu, která má přetrvat (tehdy) očekávané globální kataklyzma, které doprovází všeobecný Vzestup duší inkarnované populace. Je to poselství pro novou éru, pro přeživší, kteří dají základ nové pozemské civilizaci.

 Proč byly nainstalovány právě v americké Georgii? „Georgia“ naviguje ke jménu Jiřina nebo ke sv.Jiří (drakobijci), proč ale právě toto umístění, není známo. V kontextu s vícejazyčným nápisem se lze domnívat, že poselství není určeno jen pro Američany, ale pro celý (budoucí) svět. Naopak horní nápis v mrtvých jazycích je pro současnost – abychom my (žijící) věděli, že není pro naši aktuální éru. Pod deskou, která se nachází v blízkosti megalitů, je údajně uložena „časová schránka“ – nikdo ji ale nevyzvedl, takže její obsah je neznámý. V horním kameni je vyvrtaný otvor, kterým je vidět navigační bod hvězdy Polárky. Celá instalace také představuje plně funkční sluneční hodiny.

 Ve svých textech jsem často vyjmenovávala „argumenty“, které svědčí proti možnému spuštění celoplanetární Sklizně (Vzestupu, který doprovází globální kataklyzma). Myslím, že bod „zlomu“ jsme překonali v létě roku 2016 – tehdy se časové linie „přepočítaly“ do nového evolučního plánu, který se starým systémovým matrixem už není v symetrii. Události dojíždějí v přednastaveném kódování – jejich rezonanční efekt na skladbu kolektivní reality je ale jiný – je v souladu s Transformačními procesy, kterými přecházíme na jiný globální systém Existence. Nazývám ho „Magister“ (mistrovský) – je to nové pole Života, s novými parametry systému jeho podpory. Člověk Věku Vodnáře není „jen“ rozumný – je to Bytost s asociační Myslí, propojenou do vícedimenzionální Celistvosti vlastní mnohačetné Identity, kterou chápe Rozumem, Srdcem i Duší.

 S touto tématikou souvisí mnoho dalších záhad – pokud se mi je podaří podchytit a rozebrat, tak napíšu pokračování.

 13-guidestones-41-960x539.jpg