Jdi na obsah Jdi na menu

POMNĚNKA

 ...je symbolikou pro PAMĚŤ - uložené do modré barvy oblohy Modré Planety - do noosféry Země, která je naší kolektivní RAMKOU = operační pamětí lidstva. V této oblasti momentálně probíhá velké přesouvání datových celků v informačních vrstvách - je to jako rychlé listování tlustou knihou - kdy až vítr rozfoukává vlasy a text splývá do řeky slov a písmen - do kódovacích řetězců myšlenek, kterými se snažíme obsah zachytit a složit do příběhů tam uložených dat. Jde o spontánní podprahové reakce na "defragmentaci", kterou řídí specifický křemíkový multiplex. Jednotlivé množiny informačních struktur se při aktivaci na okamžik rozbalují a blýsknou nám nějakou asociací či kratičkým vizuálním efektem - jsou to útržky filmového pásu naší osobní minulosti a jak se míhají, načítáme i ty, které svojí podobností rezonují, mohou však být někoho úplně jiného. Pro daný proces to však nemá podstatný význam, jen v našich vzpomínkách to může vytvářet zmatek a nejistotu... Je to ale i obohacující a osvobozující pocit čehosi nově nalezeného a netušeného.

 Portálová smršť prvních měsíců roku 2017 je stále v plném proudu. Zatím bude plynule navazovat jedna sekvence na druhou a jak budou portály protékat další systémové objekty programové databáze kolektivního vědomí, bude se v oknech Přítomného okamžiku ukazovat, co konkrétní rezonance vytvářejí a jak se to ve spektru vnímání projeví. 

 Portálová kompozice POMNĚNKA nese znamení změny "osvícení". Je to samozřejmě nadsázka - protože jde o Světlo v podobě svazků fotonového záření, které portálový urychlovač strukturálně modifikuje do jiných schémat částic a původní laserové paprsky nabývají rozptýleného charakteru mikro-záblesků. Pro rozbalování informačních segmentů je to všesměrový, rozsahově i obsahově komplexní, soubor sběhu obrovského množství paralelních dějů a událostí v mnoha časových sférách galaktického rozměru. Jakoby se rozblikaly všechny pozorovatelné hvězdy na obloze v synchronizovaných motivech řízeného ohňostroje a nebe by vykvetlo jako zahrada fantasticky vzorovaných divů.

 POMNĚNKA je také vesmírná ARCHA - analogická té Noemově, ale neveze život ve fyzické podobě genofondu, ale jako knihovnu zápisů jeho zdrojových kódů. Obsahuje tedy nejen organické formáty živosti, ale komplex dat o multidimenzi obecně. V dávných časech ji sesbírali, zapsali a do světa poslali arianští Rodžiči, které známe také jako dynastii ROHAN nebo jako RODIČE. Některé prameny hovoří o Centrální Rase, Zářících či Moudrých Dracích. Je to bárka, která patří Lidstvu - Člověku kdekoliv ve vesmíru existujícímu - je to součást Projektu ČLO-věk, společný majetek celé řady příbuzných rodin, roztroušených v mnoha hvězdných soustavách - včetně naší Sluneční. Z tohoto fondu nám přichází návody na aktuální instalace nového Systému pro podporu života a na navazující genetické změny uhlíkových forem života. Transformace se dotýká celé multidimenze a všech biologických forem na bázi DNA. 

 Jednotlivé kroky jdou opět skrz příslušný řídící "můstek", kterým je křemíkový multiplex - pro něj obsahuje Portálová kompozice POMNĚNKA arianský volací klíč:

Se Ša-Ba-Ka vista čia
se Simaka chadže bista
LUNA mia RA-ša via

 Je pokyn ze hry Posvátný Labyrint a významově znamená:

 "Stínu neunikneš, stín je potřeba rozptýlit změnou pozice vůči Zdroji Světla"

 Vlastně jde o známý efekt Přítomného okamžiku, kdy prostor ztrácí rozměrovost a pohyb realitou přechází do prožitku v maximální celistvosti dispozičního souboru vjemů - aktivních IBP (Informačních bodů prostoru), které se pod kontaktním dotykem naší mentální energie chovají jako kurzor myši ve virtuálním světě fantazie. Pak je realita prezentovaná jako prohlídka vzorového domu při "Dni otevřených dveří" a my můžeme testovat i taková zákoutí, která možná ten "sériový" nebude obsahovat v celé škále využití - protože v daném momentu potřebnosti pro to nebude (zatím) existovat požadavek. Takový je nový soubor podpory života, postavený na Modelu Magistra (Mistrovský Model existence člověka). Jeho potenciál budeme objevovat postupně, jak se do jeho prostředí budeme vžívat a činit si "nároky" na pohodlí a na expanzi kreativity do vizí o jeho uspořádání.

 Doprovodná báseň rozvíjí pointu herní matrice Labyrintu a je abstraktním vyjádřením volacího klíče:

Kvetla v trávě
listím zakrytá,
v tajné zprávě
Slova složitá...
O Cestě pískem sypané,
o Stezce Srdcem šlapané.
O Písaři ztraceném
v Labyrintu kamenném.

Text je součástí Portálové sekvence 2017  

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017