Jdi na obsah Jdi na menu

PORTA-GENA

 ...je mohutný proud datové informační podpory, kterou aktuálně přijímáme pro aktivaci transformačních změn v rámci rozšiřování Vědomí - v osobní i kolektivní doméně Života. Vše, co běží na pozadí našich obyčejných činností, je nyní již jenom o proměnách Systému Podpory Života. Došli jsme do takového ideálního postavení - v globálu evoluce - že není potřeba, aby se uplatnil nějaký destruktivní prvek = nemusíme projít povšechnou katastrofou, která by restartovala zónu planetární Živosti, není nutný vynucený hromadný Vzestup, ani není třeba odevzdat výčet osobních benefitů, které by nějak limitovaly příjemce Podpory. Všechna ta omezení a podmíněné stavy pro vstup do Horizontu událostí v kotli Novostí si stanovili "zasvěcenci" a "vyvolení" jedinci, které do procesu pseudo-vzestupu jmenovala skrytá globální Elita. Tito své Vize rozšířili do Světa a zmátli, či do iluzí navedli ty, kteří hledali vysvětlení změn - jejich příčiny a účel. Jde o paradigmata, která se netýkají jen obecných náhledů na život, na obraz skutečnosti a posloupnost dějů v lidském společenstvu - ale hlavně duchovního rozměru člověka, jeho původu a možné budoucnosti - zda to bude v oddělenosti a podmíněné existenci v limitu hierarchie Moci a v postupu zasvěcení do "pravdy" o podstatě Vesmíru - nebo zda se vymaníme z područí samozvaných lídrů a koučů našich Životů a vezmeme jeho řád konečně do vlastních rukou - tak, abychom využili vlastní Zdroje poznání a navýšili informovanost skrz jedinečnost své osobnosti a její pozice v reji událostí. 

 Je to také o podstatě STRACHU... Byli jsme neustále ubezpečováni, jak je strach špatný, že je to umělá blokáda naší multi-dimenzionality a další věci, které účelově sledovaly jediný efekt = nabudit takový druh sebe-vědomí, které zastře přirozené signály bezpečnostních protokolů, které jsou součástí života v poli kauzálních vztahů a vazeb. Fakt, že jsme střípky Celistvosti Zdroje a tím neseme potenciál Všeho existujícího, nás nečiní nezranitelnými, ani (zatím) nesmrtelnými, nebo nedotknutelnými. Jsme rukojmím ideologické války Sil, které se perou o otěže řízení lidstva jako civilizace. Jak si zařizujeme realitu existence, budujeme vztahy a rodinné vazby - jak se orientujeme v postavení, které zaujímáme na Plátně Života a jaké máme Vize na jeho další orientaci - taková bude esence Bytí, kterou si odneseme do další existence...ať už to bude opět zde na Zemi nebo kdesi ve sférách duchovních světů nehmotného charakteru. Naše momentální světonázory to ovlivní - dokonce se dá říci, že jsme zde (v inkarnaci) hlavně proto, abychom si je utřídili a našli svoje "dokonalé" verze...

 Jsme ovládaní, protože jsme důvěřiví, naivní a nadšení pro vše, co vnímáme jako zajímavé, nové nebo povznášející duši i smysl pro krásu. My ale nemůžeme být jiní - nebyli bychom pak už lidmi. Je to začarovaný kruh? Nikoliv - my můžeme být tím vším = krásní a přitom vědoucí - znalí podstaty a umění zacházet se stejnými nástroji, kterými jsme v nevědomosti ovládaní. Není to v rukou Vyšší Moci, není to ani v rukou mimozemských vlivů, co nás také tahají buď na drátku nebo na vařené nudli...abychom došli Poznání v takovém rozsahu, co nám dovolí překročit vlastní Stín a tím překonat Strach. Ne ten bazální, co nám chrání život a zdraví, co nám pomáhá orientovat se v tom, co můžeme a co není pro nás dobré...šepot Duše, Srdce a našich jiných Já je v intuici, v pocitech a nespecifických vjemech, kde právě strach (obava a ostražitost) je základním čidlem pro skenování reality.

 My tady mluvíme o jiném Strachu - o tom z nevědomosti, z neznalosti podstaty, z pohybu v poli následků - bez povědomosti o příčinách - z omezeného mentálního projevu, kdy vše "nezařaditelné" prostě označíme za špatné nebo zlé a strach je na světě. Jenže ono není všechno jen manipulace, snaha o ovládání a zneužití - ve velké většině je původcem naše lenost myslet, hledat souvislosti a zvedat pokrývku předsudků a bludů okolo dané tématiky. Taky je škoda, že ti, kdo se považují za jakousi avantgardu transformace lidstva, skloňují návody pro svoje posluchače v té linii paradigmatu dávno překonaných pseudo-vzestupových pokynů, které velmi sofistikovaně vytvářejí ideologové, pracující pro Elitu Moci. Jsou to paradoxy doby a jevy, které doprovázejí fenomén přestavby osnov pro expandující kolektivní Vědomí. Nový Systém Podpory Života, který přináší Éra Průzračnosti a Expanze (Věk Vodnáře), je velmi stimulujícím faktorem pro překonání těch "omezení", která souvisí s nedostatečnou mírou sebereflexe a neochoty přijmout takové Novosti, které převracejí naruby ty axiomy, které jsme si navykli skloňovat jako mantry Vzestupu. Samozřejmě nelze všechno hodit do jednoho pytle - je nezbytné vážit a zkoumat věci celou dostupnou škálou vnímání - smyslově i mimo-smyslově, komplexně a s maximální mírou objektivity.

 Co je tedy charakteristikou Portálu PORTA-GENA? Především otevření se Novostem - v duchovním i materiálním rozměru vnímání. Nezavrhovat, dokud nezvážíme možnosti přínosu = hledat spojitosti, uplatnit fuzzy logiku i empatické vizualizace obsahu přijímaných informačních struktur. Svoje zdroje třídit podle relevance přínosu a nedat na první dojem...ideologie Moci je postavená na atraktivitě vyššího cítění (idealizmech nad-skutkové zóny) a to velmi propracovaně. Spokojit se s neurčitým vědomím srdce, které by se mělo chovat jako samostatná (od hmoty těla) oddělená vyšší entita bytí - je cesta do gravitační zóny egregoru, který momentálně nejlépe ladí s naší duchovní orientací...a Elity Moci je obsluhujou - všechny - ty kolektivní platformy Vyšších Světů Ducha. Vše, co potřebujeme, je v naší moci - nikoliv někde mimo nás.

 PORTA-GENA je Portál-Předků = genetická banka ztracených pokladů naší skutečné jednotné Duše existence v Projektu ČLO-věk. Těch, které potřebujeme zakomponovat do virtuální i fyzické sféry lidské genetiky - Kódy Života v původní podobě, jak jsme je přijali v dobách Arianských Stavitelů Forem a věky, ve víru Života postupně poztráceli na oltářích zasvěcených Moci, kde byly obětovány pro vyšší účel, který světil prostředky po statisíce let. 

 Portálová kompozice PORTA-GENA obsahuje arianský volací klíč:

PortaGena Vi-Va žista
La Miema Daša-čista
Pacha-mia * Vista Via
SeKa - LuGa - GaLiana

 který je úryvkem z arianské verze Knihy Života - říká, že Dědictví Předků není o tom, abychom stagnovali v úrovni jeho vzniku, ale o esenci zkušenosti, kterou pro nás rodiče nasbírali, abychom ji transformovali na parametry své doby a možnosti kolektivu...a tuto pak zase předali svým dětem ke stejnému účelu. Progresivita růstu je podmínkou evoluce v obecném smyslu. 

 Součástí kompozice je báseň, která lehce stimuluje tu část podvědomí (nevědomí), kde je zdrojový kód navigace do těch oblastí genových pamětí, ze kterých je momentálně potřeba čerpat podporu:

Ve starém Domě - za Trámem
prachové Poklady leží;
Komu patří? Kdo je jejich Pánem?
Pro koho je Duchové Věků střeží?

Pro Princezny spící uvnitř Věží,
pro Skřítky, co Stínem tiše běží...
Tajemství, co na Podnose leží
ve Škvírce pootevřených Dveří.

Očima neviděné Čarokrásy,
Obrazy zašlé dávnými Časy.

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017   

 


 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017