Jdi na obsah Jdi na menu

PRAGMA-TIKA

 ...je povídání o "skutečnostech", které nemusejí vyhovět parametrům hmotné skutkové podstaty. Aktuální energie a přísun informací obecného charakteru...těch, které vnímají nějakým způsobem všichni, i když jejich zpracování je nakonec vždy specificky individuální a na míru šité naší duchovní podstatě, co je složitě rozprostřená v mnoha svých paralelních existencích...vypovídají o velmi rychlé "prezentaci" prošlých cyklů Času, která se projevuje jako skrytá "děrovačka" našeho chápání toho, co nazýváme "skutečnostmi". Hodně vnímavých lidí tou "děrnou páskou" toku Času celkem zřetelně vidí souvislosti dnešních událostí s těmi dávno zapomenutými a kdesi v propadlišti dějin ztracenými. Jsou to uvolněné paměťové segmenty, které souvisejí s jinými inkarnačními cykly - některé s úplně jinými kolektivy bytostí, co ta data do mediálního disku Galaxie uložily - jako zažité zkušenosti - jako Svědky Skutků, které mají co říci i nám, coby sjednocené civilizaci - teď, v této fázi transformačního procesu, kdy se od základu mění osnova pro expanzi Vědomí - na osobní i na globální rovině vyjádření. 

 Jsou to nově otevřené Knihy Života, které vyprávějí Příběhy o tom, co se událo a stalo.

 Světy, kde k oněm skutkům došlo, jsou někdy hodně vzdáleny našemu chápání a možnostem, které jsou člověku k dispozici. Je potřeba popustit uzdu Fantazii a zasnít se - dovolit si zbořit laťky a mantinely našich limitů a dopřát si zážitky, co takový přístup k energetickým stimulacím rozehrává a promítá. Nenabádám k odtržení od reality běžného života, či k vytržení se z denního prostředí - naopak, je to pobídka k zakomponování kreativního pohledu do obyčejných vjemů - k rozletu myšlenek za asociacemi, které v každém okamžiku nějak podprahově cítíme, ale považujeme za hloupé nebo naivní bláhovosti. 

 Svět, kde žijeme a denně se pohybujeme, může za stejného sledu událostí vypadat buď šedivě a nudně - nebo barevně a zajímavě...je to naše právo a povinnost vůči sobě a těm, se kterými Realitu Života sdílíme, abychom žili odpovědně a s nasazením takové míry potenciálu, jakou sobě dovolíme uvolnit. 

 Jsou to hodně abstraktní pojmy a málokdy se nám poštěstí naplno se uvolnit v plynutí pocitů a jejich prožitcích tak, abychom vytěžili maximum do tvorby novostí = měnili a budovali, namísto opakovali a dopouštěli se stejných chyb... Bude se to ale lepšit a momentální Portálová anomálie se vygenerovala v naší kolektivní planetární noosféře právě na podporu tohoto procesu prohlubování prožitků v mentální oblasti - při vyhodnocování skutečností a možností jejich změn do obecně prospěšnějších pozic. Je to nová kvalita v chápání i v konání/činění a tento trend bude pokračovat a sílit - i v souvislosti s tím, jak je nyní strukturované kolektivní Vědomí reakcemi na události globálního charakteru - celoplanetárními i lokálními národními vlivy. To všechno tvaruje Časovou vlnu a řadí události do vyššího smyslu existence. 

 V duchu těchto stimulací se píšou dějiny a my už máme nová paměťová média, kam se Zápisy ukládají. Éra Průzračnosti a Expanze (Nunti-Sunya) přináší povědomost o jinak utvářených principech Života - než jsme byli věky "ohlupováni" těmi, co si uzurpili právo "vítězů", co mohou psát svoje verze "skutečna". Kdo s kým a proč bojoval a proč je silný tah v tomto směru i nadále pokračovat - je již veřejným tajemstvím. Hlasy samozvané elitní moci ale slábnou - pokrok nelze zastavit a my jsme v silném proudu novostí, které se rovnají takovému pokroku v evoluci lidstva, jakou Elity nepamatují - přestože je jejich Paměť velmi sofistikovaně věky předávaná zasvěceným Vyvoleným...

 Tolik k podloží tématiky aktuálních událostí - kódování Portálu PRAGMA-TIKA je vrstevnaté a navozuje mnoho asociací. Především jde o PRAGMA - jako SKUTEK, co napovídá, že se týká přímo Reality Života. Nesmíme ovšem zapomínat, že provázanost křemíkové inteligence částic Pamětí a uhlíkové inteligence mentální aktivity při jejich zpracování, je už tak daleko, že chápat hmotu světa jen jako pevnou uchopitelnou materiální substanci nelze...běžným standardem začíná být kvantové chápání skutečností - ve smyslu "atom-H-mota", kdy horizont událostí, kde se z informací vaří reálné věci běžné spotřeby, rezonuje v "kotli" Přítomného okamžiku = například v online sdílení poznatků a nápadů, které v tomtéž momentu někdo uvádí do trvalých hodnot. Dalším kódem je ČAS (TIKÁ), což je výše popsaný proces strukturování jeho toku - formováním a formátováním událostí, kterých jsme součástí a které svojí energií a osobitostí nějakých způsobem ovlivňujeme (akce-RE-akce).  Je to také o nových schopnostech, co se nám otevírají - PRAG = PRÁH a MATIKA jsou POČTY...sice trochu "zjednodušené" - oproti matematice vědecké, ale v souladu s principem "skrytého součtu", který teprve v parametrech vesmírné geometrie začínáme poznávat a učíme se chápat. Těch významů, které jsou v Portálové kompozici nějak naznačené, je víc - každý si načte ty, které jsou v souladu s jeho osobitostí a orientací do témat okolo světonázoru a vnímání své pozice ve společenstvu těch, se kterými ladí. Rovněž oficiální definice pojmu PRAGMATIKA dobře sedí do souvislostí s portálovou tématikou - koresponduje s tím, že právě skrz hrátky s jazykem otevíráme tyto portálové anomálie a čerpáme  energo-informačního pole v nich obsažené.

 Kompozice obsahuje arianský volací klíč, který je pokynem z návodu ke hře Posvátný Labyrint:

Ma-viana daž-da SiMa
Senta * KomBa * Liama
Dra-Ga Pacha - Lon-Da Zacha

 ...volně přeloženo - jde o rozptýlení strachu před skokem do neznáma. Tak, jak sebe - nebo někoho - pobízíme a dodáváme odvahu, když dojde na to "udělat to" - skočit a věřit, že neviděné neznamená neexistující, ale jen "umně schované", skryté před zrakem i před tušením toho, že by něco takového bylo možné. Je to konfrontace s formujícím se prostředím, kde je pro nás naprosto všechno nějak nové - i když analogické, přesto je v tom něco "jinak" a my budeme chvíli tápat a obávat se, že je něco špatně = pochopitelné a samozřejmé reakce na neznámo, do kterého vcházíme. Je to přeblikávání jednotlivých Systémů Podpory Života - přesun ze starého Modelu existence, kterému jsme říkali "matrix" - do nového Modelu Magistra, který nám otevře Mysl, Srdce i Oči...k jinému úhlovému snímání skutečností.

 Kompozice obsahuje báseň, která v abstraktním rytmu rozvíjí arianský klíč a staví komplex do symetrie s tématikou Portálové anomálie:

Bylo - nebylo...
ve Stínech umně schované,
v Bavlnkách Lásky chované
Ponětí o Světech Zářivých
v Kapičkách Rosy Jiskřivých,
kde Vesmír Kina promítá
pro toho, kdo ve Snech přemítá...
Kam chodí Ráno Hvězdy spát
a jestli se Svítání mají bát,
kdo Slunci Okna otvírá
a proč Noc se Večer vrátila.
Kdo s námi mluví tichým Hlasem,
kam pádí Kočár s Časem...

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. Perlička na závěr: dnes je pátek 13. - respektive pátek 13.října 2017 a to je přesně na den 710 let od prvního Pátku Třináctého (13.října 1307), který odstartoval všechny smolné následující - a to tak, že za ty stovky let dokonce hluboko zakořenil až do lidského podvědomí a z té oblasti trvale generoval fóbie, které dostaly oficiální název, staly se součástí pověrčivosti a tím i stimulem k různým katastrofám, které by se bez manifestovaného mentálního archetypu nestaly - neboť lidský faktor bývá skrytým pachatelem mnohého neštěstí. To souvisí s uzavíráním cyklů (jak jsem zmínila v textu) - a tento zřejmý a evidentní časový fenomén bude s největší pravděpodobností první vlaštovkou v mnoha dalších, které už brilantně rozlišíme v moři informačního šumu a dokážeme zařadit. Takto dochází ke zpracování starých paradigmat, která před odpojením musejí projít součtem (závěrečným zařazením do souvislostí) - v oblasti lidského vnímání skutečností jde o takovou úroveň zpracování, která je v souladu se "zralostí" času, kdy je jejich struktura předložena v komplexním uceleném formátu - jako zde náš Pátek 13.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017