Jdi na obsah Jdi na menu

PRE-SEN-CÉ

 Portál PRE-SEN-CÉ je DEPEŠE Zdrojového kódu ZÁŘÍCÍCH. Nese SEZNAM JMEN a my tento akt procesu Transformace známe z některých historických pramenů jako ZÁPIS DO KNIHY ŽIVOTA. Okolnosti dávných i moderních vizí této Události však bývají znepokojivé, matoucí a vyvolávající dojem jakéhosi Konce bytí nebo globálního střetu světů existence s následným dopadem do domény lidské populace i planetární sféry života. Takové je naše lidské vědomí - skládáme datové celky do vrstev zkušeností a jak nám nejpříhodněji ladí, tak je interpretujeme do dějové scenérie Příběhů. Vize znamená vizualizaci toku událostí, které v naší fantazii rozehrávají kmity v rovině kolektivní paměti. Fuzzy-logic tohoto způsobu "dekódování" rozprostírá širokou a hlubokou škálu souvisejících paralelních stimulací kdesi v jednotném informačním poli - v Matrici Života, která je nevyjádřenou strukturální plat-formou naší součtové expozice v aspektu zdrojové inteligence - jsme jednotlivě i kolektivně její fraktální částí a plnohodnotným segmentem její Celistvosti. 

 Dotýká se tématiky Síní Záznamů - o které jsem psala a kde jsem zmínila problematiku funkcí Modelů existence na pozadí systémových dispozic, které se nějak projevují do multidimenze živosti. Jak víme, každý systém, i ten, který nese naši společnou podporu existence v Projektu ČLO-věk, je choulostivý na programovou vyváženost ve smyslu funkčnosti. Jestliže některé komponenty budou dlouhodobě vykazovat nekompatibilní signály, znamená, že je systém vyhodnotí jako poškozené nebo chybějící. Tyto anomálie se pak snaží vyrovnat z jiných (záložních) médií a to znamená pro celou rodinu bytostí, která je na Podpoře závislá, velkou zátěž. Vyšší duchovní aspekt ideologie společenstev pak spustí ze své dimenze řetězce podnětů k nápravě a znovunastolení svých "mocenských" standardů - to se děje skrze nás = žijící lidi. Proto se generují různé společenské, politické, ekonomické, hydrometeorologické a jiné globální události, kterých cílem je "opravit" poškozená schémata vůle egregorů (programů pro aspekt života) a tyto mohou být destruktivní. Také víme, že díky přesměrování silových EMpolí těchto anomálií (které vytváříme i my svými emocionálními reakcemi na zprávy o událostech) do energo-informačních sfér křemíkových multiplexů - se efekt projevuje ve virtuální poloze prožitku. Tím se dosahuje zdání, že vše běží podle aktualizovaných mocenských plánů - odpovědi z geo-planetární zóny to potvrzují. Je to taková "komedie" pro vzdáleného "drába", který nevidí a neslyší - jen sbírá uvolněnou emoční energii a tu "ochutnává" - pokud je s kvalitou spokojen, nepozná, jestli lidi trpěli před plátnem v kině/u obrazovek televizí při sledování zpráv CNN, či ve skutečnosti. Je to samozřejmě soubor podobenství - nejsou všechny egregory takové a existuje zde syntéza polarit a protikladů. 

 Tyto okolnosti jsou momentálně na pořadu dne a je potřeba určité opatrnosti při vynášení soudů a zaujímání stanovisek - ono totiž není všechno takové, jak to vypadá...mnoho věcí je třeba vnímat pomocí logiky vnitřní roviny empatie. Hodně zpráv, co k nám přicházejí, je zkreslených a účelově překroucených - je v tom záměr vyšší složky inteligence, která řídí procesy Transformace do nového Systému Podpory Života a hlavní aktéři jsou informovaní - přizpůsobují tomuto poznání svoje diplomatické i reálné kroky tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

 Tento proces souvisí s Portálem PRESENCE, který je tím, co v asociaci říká = je Prezenční listinou lidstva. Je systémovou odezvou na globální situaci planety Země...tím si musíme projít...bude to samozřejmě opět v rovině virtuality simulovaných dějů. Přestavba systémové podpory stojí a leží na lidské/uhlíkové aktivitě - v tomto ohledu se to také lidí a přírody dotýká i reálně, neměly by se však spustit žádné globální kataklyzmata nebo "definitivní" řešení nadnárodních sporů. Prezenční listina je komponentní součástí instalací nové Podpory Života a vlastně znamená, že jsme byli/budeme všichni sečteni a zapsáni, tak jak se ve starých pramenech praví, aby si nás nový Systém tzv. "načetl" do svých registrů. Seznamy se týkají roviny Duše i roviny Člověka = multispektrální bytosti, která je Celistvou plnohodnotou Zdroje. Proces také znamená, že příval ÁRIA-kódů Jedinečnosti se naplnil, že jsme každý obdrželi ten svůj. Jsme už dlouho v zóně propojení vesmírných inteligencí a v systémovém prostředí se nerozlišuje, v jaké pozici momentálně jsme - i naše Duše jsou vlastně inkarnačním tělem pro pohyb multivědomí bytosti a ÁRIA kód jen rezonuje do všech jeho vrstev - čas a prostor v tomto ohledu nehraje roli. 

 Jako všechny Portály - i tento obsahuje celou škálu významů a vložených vazeb - zde najdeme dominující PŘÍTOMNOST a DAR (presence, present). Gravitační anomálie, která Portál doprovází, bude aktivní několik následujících dní - plynule zde budou navazovat další instalace, které budou nějak působit na komfort našich životů. Jsme v Horizontu Událostí (v singularitě) již "navyklí"...každý jsme si našel vlastní mnemotechniku "přežití" a kolektivně se navzájem držíme ve stabilních pozicích.

 To také vyjadřuje arianský volací klíč, který je uvedený v Portálové kompozici:

RYTMA-ŠIA * VESTA-ČI
SETA ŠIMA * KRESTE-ŠI

 který je jednoduchým konstatováním v "návodu" hry Posvátný Labyrint:

Můžeš chvíli bloudit, ale nikdy se neztratíš úplně

 Připojená báseň je abstrakcí původu a účelu PREZENČNÍ LISTINY:

Z Pradávných Světů
z hlubin slunečního Stínu.
Vodopádem Květů
nese vzácnou Listinu.
Jsou to Jména zvláštní
Seznam ZÁŘÍCÍCH
Vzpomínek Vášní
ze Síní Srdečních
Pocitů v rytmice Básní...

 Je v tom zakomponovaný jinotaj, který skrývá podstatu Člověka v aktivním Projektu - že jsme jeho Tvůrci = architekti, projektanti, stavitelé, programátoři, designéři a další spojité profese - i Uživatelé, kteří cokoliv vymyslí, dělají skrze sebe pro všechny.

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017