Jdi na obsah Jdi na menu

PRIMA-DYCHA

 …“první nádech“, který je symbolikou zrození nového Života…

 Slovní spojení Prima-Dycha se nachází v mnoha mých textech – v arianských citátech a verších, kterými převádím inspiraci, načerpanou ze sféry Kosmické Mysli, do zobrazitelných symbolů písmen a do fonetického vyjádření zakomponované myšlenky, která obsahuje „zkratku“ konkrétní tématiky. Tou je momentálně sféra Hvězdného Vědomí, která je součástí vesmírné Mozaiky Života a je tedy i nám, lidem, velmi blízká. Je to doména, ze které jsme vzešli – a navzdory času se od ní nikdy neodpojili – je stále dosažitelná a na velmi hluboké úrovni Vědomí též neustále využívaná. Jde o jemné signály spirituální podpory, kterou přijímáme, která posílá nápovědy k formulacím našich rozhodnutí, abychom se pohybovali v zóně dosažitelné rovnováhy, abychom v globálním smyslu ladili s linií evoluční cesty, po které se generace posunujeme. Prostředníkem je naše komplexní vyšší Já – Jaderná Jiskra té Kosmické Bytosti, kterou v Celistvosti Bytí každý jeden z nás jsme. Z té perspektivy jsme v Jednotě – ovšem z hlediska aktuální inkarnační fáze – jsme součtem mnoha vyjádření jedné a téže „jednotky“ Vědomí. Někdy hovoříme o minulých Životech – nebo o tom, jak jsme byli součástí nějaké mimozemské civilizace – či o paralelních existencích, které vnímáme jako pravděpodobné verze nás samotných, v jiných podmínkách vývoje Lidstva. 

 Všechny tyto podoby Života jsou alternativami, které skládáme ze zlomků Genetické Paměti – a interpretujeme pomocí vlastní fantazie. Proto je ohledně otázky vzniku a původu Lidstva tolik různých teorií a hypotéz – a každá nese potenciál Skutečnosti, často jen v pouhém souboru Příběhů mytologického nebo pohádkového charakteru. Proto tak rádi čteme fantasy a sci-fi, protože události a dění, které popisují, se možná staly. Energo-informační podpora, kterou přijímáme a na jejímž základě se posunujeme Evolucí, k nám proudí z různých míst Galaxie – z Jednotného informačního pole – kde jsou neustále ukládány záznamy o pohybu civilizací, entit a bytostí. Jsou to jejich historické ságy = Knihy Života, ze kterých čerpáme ty „zkušenosti“, které už jiní mnoha způsoby odzkoušeli a zažili – v mnoha variantách prostředí a společenských vazeb, v mnoha situacích, do kterých bychom se i my mohli dostat, kterým bychom mohli čelit. 

 Tohle, o čem hovořím, je doména Hvězdného Vědomí - soustavy civilizací hvězdných systémů Galaxie, které se od začátku podílejí na realizaci Projektu Člověk. Soustředí Bytosti, různě podobné Člověku – v myriádách fázových posunů – podle směru evoluční cesty, kterou se vydaly. Udržovali jsme s nimi kontakt až do Atlantského období – pak jsme byli podvratnou činností nezvaných parazitických entit odstíněni a izolováni. Zůstaly nám ale zlomky vzpomínek a ty jsme si po generace předávali v bájích, pohádkách, říkankách a dětských hrách. Jejich pointa se stala součástí tajných nauk a filozofických systémů různých hermetických škol a řádů. Samozvaný „stvořitel“ Všeho a Všech – Egregor Moci, který je zdrojovou matricí parazitické entity – naše Příběhy znovu a znovu infikoval ideologickými schématy boha a jeho vedoucí úlohy ve Vesmíru. Jak někdo přišel s osvícenou myšlenkou znovu-definovat původ a určení Lidstva – hned zachytil jeho frekvenční mentální stopu a uzavřel ho do své gravitační pasti. Efektem toho dálkového napojení je servis účelových informací v režimu změněného stavu vědomí – tak byly sepsány všechny náboženské knihy, které dodnes uctíváme jako neměnný axiom našeho původu, naší identity. 

 Nyní zažíváme obrovské změny v oblasti Kolektivního Vědomí – jde o globální Transformační proces, který se pokouší znovu-navázat na původní Ideu Projektu Člověk – na evoluční skok do formátu Galaktického Člověka = Bytosti s multi-dimenzionálním dosahem svých aktivit, s vyspělou formou civilizačního seskupení a možnostmi vývoje společnosti způsobem, kterého pod řízením parazitické entity nikdy nemůžeme docílit. Proto se děje to, co se děje. Jde o radikální změny – režimu základních prvků řízení – odstranění násilně implikované Hierarchie Moci – nové ustanovení kompetencí, odpovědnosti, práv a povinností, nové pojetí autonomie jednotlivce – coby svébytné svobodné Bytosti, která je v Mozaice Života plně soběstačná a samostatná – která chápe, využívá a respektuje principy sdílení a vzájemné podpory. 

 Takové jsou teď aktuální události – dotýkají se doslova každého člověka z toho objemu více jak sedmi miliard lidské populace. Každý máme hluboko uložený „manuál“ vlastní role v tom obrovském mumraji, kterého jsme nyní součástí. Proto mohou naše rozhodnutí, názory, cíle či postoje někomu vyznívat jako paradoxní, neadekvátní situaci a době, proto kolikrát až absurdně lpíme na nějakých směrech, které nás vyčleňují z kolektivu blízkých a staví nám do cesty nepříjemné nástrahy a překážky. Se svobodou naší vůle je účelově manipulováno – jsme konfrontováni s možnými následky, za které máme nést tvrdou odpovědnost, pokud se rozhodneme jinak, než je od nás očekáváno. Tahle psychologicko-informační válka běží v přímém přenosu, je naší každodenní realitou. Přesto buďme sví, věřme svým úsudkům, a pokud se nám zdají některé směry atraktivní a následováníhodné – nejdříve si je prověřme, neskákejme po hlavě nikam bez důkladného širokopásmového rozboru zdrojů, věřme nejen intuici a Srdci, ale hlavně svým schopnostem „konzultovat“ v podvědomí své kroky se vždy přítomným vlastním vyšším Já, které nás spojuje s doménou našeho původu – s Hvězdným Vědomím. To je kanál, který není zavirovaný nepřátelskou entitou Moci, nehovoří o Bohu-Stvořiteli, který to má tzv. „pod taktovkou“ – naopak, posiluje naše vlastní schopnosti tvořit, aplikovat vlastní unikátní vhledy do běžného Života a tím měnit prostředí společenského, politického, ekonomického i duchovního uspořádání Světa.

 P.S. V dalších dílech této série o Hvězdném Vědomí a jeho návratu do naší Přítomnosti, budu vybírat z bájí a pověstí, pohádek a dalších zdrojů, kde se nacházejí důležité kódy navigace do „zapomenutých“ cest k těm Knihám Života, odkud byla inspirace k jejich Příběhům načerpána. 

 PLEXUS MINORI - Mozaika Života - úvod série článků k Hvězdnému Vědomí 

 motyl.jpg