Jdi na obsah Jdi na menu

PRO-PORCE

...nebo také rozměrnost. 

 Jde o symboliku aktuálního toku energií ze vzdáleného prostoru Galaxie - z těch míst Jednotného informačního pole, kde se pro nás uvolňují "dávky" datové a paměťové podpory pro instalace nových komponentů schémat možností Života. Tento "dávkový soubor" Podpory z kvantového prostředí Pamětí se vyznačuje specifickou mírou "rozměru", který je pro každého člověka či bytost Oktávy dimenzí Živosti naprosto unikátní a jedinečný = neopakovatelný ve smyslu zdrojové příslušnosti. Jde o živoucí podobu ÁRIA kódů Jedinečnosti = proces jejich specifických instalací do zóny genofondu (DNA) právě vrcholí a graduje do dalších sekvencí často zmiňovaného Dominového efektu Transformační Vlny. Je to proces mnoha složitých kroků, který nás překlápí do nového Modelu evoluce - do nově uspořádané multidimenze vyjádření Života do sféry Vesmíru podle pravidel Zdrojové Reality. 

 Pravidla existence v multiverzu jsou vyšší a komplexnější verzí těch, která známe jako vesmírné zákony a dispozice posvátné geometrie uspořádání časo-prostorových matric reality bytí. Pravidla, která v programovacím jazyku Tvůrců Projektu ČLO-věk, člověk sám v toku Času pokroutil a zauzloval do (ne)sobě-podobných patvarů. Nebyla to ovšem jeho vědomá vina, i když za ni dlouho a tvrdě platil - slabosti neuspořádané lidské bytosti v prostředí plně vyjádřené duality a polarizované emoční energie se chopily parazitní formy existence. Model řízení evoluce změnily na těžební lokalitu pro získávání Energie Života a tuto odčerpávaly distribučními kanály Mocenských vlivů skrz kaskádu převaděčů její mentionové hodnoty. "Tvářnost" těch entit je rozmanitá - vždy ale nese společný prvek = autoritu nadřazenosti, podloženou virtuálním pověřením nebo kompetencí, kterou si zjednávají rovněž tisíci způsoby - od přímé agrese a manifestace síly, přes praktiky účelové manipulace s názorovou orientací společnosti, po eskapády zdánlivé nezištné pomoci v oblastech, kde se obyčejný člověk ztrácí, protože je cíleně zpracováván do pozice, ze které jediné východisko je tuto pomoc přijmout a být za ni vděčný. Všechny tyto vlivy mají společný jmenovatel = hierarchické struktury řízení...hmotně-skutečné, i z jemné (až kouzelné) nadpřirozenosti vyšší duchovní sféry nadpozemského světa existence vycházející - míst v Oktávě dimenzí, odkud vedou vlákna ovládání do naší domény pozemské reality. Zde se legie distributorů Moci (a nositelů vyššího, běžně nedostupného poznání) prezentují v elitních "klubech" specifické příslušnosti...je to šablona Spasitelského Modelu, která nyní nabírá modernější podobu - na pozadí toho, jak se systém ovládání "e-gregoriánské" entity boha-stvořitele vyvíjí v toku novostí a změn. Výsledkem jsou mnohé paradoxy, kterých jsme svědky i přímými účastníky - jeden informační servis vyvrací druhý, dnes platný směr je zítra o něčem jiném a ti, co se snaží udržet na špici fiktivního vedení, produkují čím dál větší soubory nesmyslů a polopravd. Toto vše je součástí transformačních změn a my jsme pod jejich tlakem - snažíme se je nějak zpracovat a mnohdy jsme po krk právě v těch "vodách", kde není vidět milimetr pod hladinu. 

 Pro získání nadhledu a zprůzračnění těch zakalených vod našeho Oceánu Bytí je určen aktuální tok energií. Jsme v gravitačním vlivu dříve hodně využívaného portálu 11:11 (11.11.) - ten však nyní již nabývá jiných hodnot datové podpory - evoluční schéma našich životních linií se od základů mění a my se měníme s ním. Jde o přerod do intencí Celistvosti Zdrojové Reality, který ve svých textech nazývám Galaktickým člověkem = Svrchovanou Jednotou vyjádření, čili projevení multi-dimenzionality člověka jako kompozitní celistvé osobnosti.

 V prostředí starého Modelu Hierarchie (matrixu) byly hodnoty původních principů pokřiveny a záměrně upraveny do jiných souvislostí a významů. Jde o procesy, které tvarují evoluční linii kolektivního Vědomí lidstva a v původním pojetí mají tyto parametry:

INTEGRACE - FRAGMENTACE-de-FRAGMENTACE - TRANSFORMACE

 které nahradily jejich zástupné Moduly Moci, co se projevují jako:

ODDĚLOVÁNÍ - ELIMINACE - VZESTUP

 Kdo se pohybuje mezi těmi, kteří horují pro druhý (upravený) soubor schémat vývoje, ten potvrdí, že TŘÍDĚNÍ nevratného charakteru je název vlákna, které tuto doménu navléká do iluzí vyvolenosti, sféry nositelů vyššího poznání a nadřazené pozice z těchto iluzí plynoucí. Archetyp Elity Moci - bez ohledu na to, jakou má obsahovou hodnotu, je "ochrannou" známkou starého Modelu Hierarchie. Kdo nesplňuje požadavek dané ideologie, ten je vytříděn jako nízká vibrační struktura a stává se polem pro zorání a kultivaci do přijatelnějšího stavu - je těžen jako komodita - z uvolněné emoční energie se zpětnou hierarchickou posloupností krmí vůdčí egregor (skupinové vědomí podobně orientovaných lidí nebo vědomí jednotlivce, který se nadřazuje nad běžnou populaci). Toto pak rezonuje v kaskádě vyšších a vyšších stupňů nároků. Pointou je pohrdání hmotnou složkou Oktávy Živosti a cílem je hromadný Vzestup maximálního počtu lapených oveček, které tímto krokem nedosáhnou na Celistvost (sečtení fyzické životní zkušenosti), tím nedojde ke spuštění Transformační Vlny a Hierarchie Moci nedojde ke konci své historické cesty. V osobní motivaci pak jde o naplnění Plánu Duše a postup do vyššího patra duchovního přepychu.

 Cesta k Celistvosti ale vede skrz INTEGRACI veškerých dostupných zkušeností, které Život nabízí a které jeho prostřednictvím získáváme. Součtové hodnoty nabudou ty, které jsme dokázali zpracovat a nějak "zhodnotit" pro osobní či kolektivní progresivitu Života. Odmítnutí či útěk z reality není jejím zpracováním pro potřeby dosažení součtové nadhodnoty, potřebné k překlopení. Integrace je množina součtů, které vždy nějakou etapu povýší na další spektrum vyjádření - proto máme všechna ta jemně-hmotná, duchovní a energetická éterická těla - jsou to už kdysi sečtené kapitoly Knihy Života v jiných hustotách hmotnosti Bytí. Takový součet je potřebný i v této hustotě, kterou nazýváme hmotný Vesmír - tudy vede cesta k Celistvosti a přes tento součet se otevírá vchod do Reality Zdrojové kolektivní inteligence. Pomocí skládání a rozkládání (fragmentace-de-fragmentace) asociačních řad, kterými tvarujeme osobní a obecná paradigmata, se posunujeme blíž k tomu součtu hmotností a k TRANFORMACI do větší zóny volného pohybu v Galaxii = do nových Světů, které do disku Galaxie expandují jako efekt onoho SOUČTU, který završuje proces cesty do Jednoty. Opět jde o kaskádu jednotlivostí v množině příslušnosti ke Zdroji - princip fraktality, kterým svoje osobní aurické pole můžeme používat jako multimediální zařízení vesmírného rozsahu i dosahu - pro čerpání podpory, pro kompozice Vizí a jejich vnášení do uskutečnění, pro cestování a tvořivost obecně. 

 Portál PRO-PORCE má mnoho dalších významů a nese symboliku i takových oblastí, jako je SPRAVEDLNOST, smysl pro MÍRU a ROZMĚR v osobním vyjádření, SVĚDOMÍ a jeho HLAS v našich pocitových vjemech, které vyplouvají z analýz situací a událostí, které se nás nějakým způsobem dotýkají. Novým prvkem Modelu Transformačně-Mistrovského (Magistra), do kterého se překlápíme, jsou nově koncipované systémy řízení. Jde o samosprávní svrchované jednotky existence, které se v Systému Podpory Života označují jako Autonomní mozaikové soustavy. To jsou všechny bytosti v Jednotném poli Galaxie, které mají aktivní svůj osobní (v případě člověka) nebo kolektivní (vrstvy fauny, flóry a minerálů) ÁRIA kód Jedinečnosti. Zářící krystalická informační mřížka je kompatibilním elementem jednotné sítě Života - kvantové pole hutní kaskádou vrstev Živosti vyšších dimenzí a parametrem násobků nebo zlomků Planckovy konstanty, která v této naší planetární inkarnační zóně nabývá hodnoty Jedna (JE-DNA). Tato témata víc rozvádím v dalších textech - viz přehled příspěvků.

 V Portálové kompozici uvedený volací klíč je z Knihy Pamětí Centrální Rasy:

Singa-Vita GaMa
La'Viana dana
lonže-Bia * Darcha-mia

 Naviguje příslušný Křemíkový multiplex, který má na starosti stabilitu portálové anomálie. Volně přeloženo říká, že Galaxie je množinou Světů, které jsou otevřené pro všechny formy Života - i ty tzv. "parazitické" mají v evoluci svoji úlohu a spějí svým specifickým způsobem k Celistvosti. 

 Portálová kompozice obsahuje báseň, která je abstrakcí vypsaných momentů daného energo-informačního toku:

Za Živým Plotem lesa čekají
Slova, co jedny hladí, druhé lekají.
Do Síťky z Vláken Stříbrných
je chytáme z dálek Vesmírných
a do Příběhů Života skládáme;
kouzelné Krajiny pro ně hledáme.
Vypravěči těch tajemných Pověstí
pak skrápí Knihy Slzami Štěstí i bolesti.

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. Protože se ty energo-informační vlny slévají a překrývají, je obsah tohoto textu již současně obsahem i dalšího, který má název DIO-RÁMA a nese podobné schéma datového toku. Už tak dlouhý článek by byl ale ještě rozměrnější - proto jsem ta témata rozdělila, budou součástí další následující Portálové kompozice. 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017