Jdi na obsah Jdi na menu

PRO-S-TOR

 Vstoupili jsme do poslední fáze Roku Zázraků, který byl také Rokem Portálů. Dlouhou sérií Bran, které se otevíraly v synchronním taktu s jednotlivými instalacemi nového Systému Podpory Života, který nese kvalitu nové Evoluční Vlny - Modelu Magistra. Vyznačuje se volností pohybu reálného i myšlenek - svobodou vůle vnášet změny - do našich Životů, do kolektivního obrazu společnosti. Tyto kroky - dominový efekt procesu Transformace kolektivního Vědomí bytostí, které obývají Zemi, Sluneční soustavu a naši domovskou Galaxii  - jsou ony Zázraky, které v tichu Duše a za-zrakem reality prožíváme. Přinášejí vodopády Novostí, které se vetkávají do setrvačností plynoucích sérií událostí - těch běžných, denních - starostí a radostí, do našich snů a tužeb, do každého pohybu, kterým nějak tvarujeme svoje Postavení a jeho progresivitu v Celku všech. Je to nově se vykreslující globální "paradigma" = soubor vlastností, kterými budeme charakterizovat svoje parametry Bytí a jeho polohy ve hmotné i nefyzické projekci sebe-sama. 

 PRO-S-TOR je Portálem, který nás otevírá Vesmíru - v mentálním i energo-informačním smyslu - jako kolektiv civilizace nosičů uhlíkové inteligence, která vlastní ochrannou známku v oboru tvořivosti realit Světů, které lze obývat spektrem věčné proměny Života. Jsou to nekonečné vrstvy existence - naší přímé, i odvozené ve smyslu multi-projekce více-dimenzionální podstaty člověka. V základní Oktávě dimenzí Živosti nyní operujeme v plném rozsahu - a tento nový parametr budeme individuálně každý specifickým způsobem nalézat a učit se s ním pracovat. Všechna naše alternativní i paralelní Já = paleta osobností, které jsou jednotlivými Okamžiky "zastavení" naší jaderné zdrojové Jiskry a považují se za spektrum projekce jednoho Života v obecném smyslu Zdrojové Identity - budou postupně zaujímat nějaké postavení v tomto reálném vnímání sebe-sama. Jako mnohohlasá Duše Světa Skutečností. Její Hlasy jsou Paměti Vesmíru - píšeme je všemi svými Životy a jsou nyní plně přístupné...bez překážek a v plošné dispozici. Kdo bude vnímat jejich přítomnost - načerpá potřebné vědomosti přímo, sdíleným rozhraním mimosmyslového intuitivního charakteru, i v reálném potřebném ověření skrz informační servis v databázích elektronicky přístupných dat. Ta ověření jsou ale všude, na každém kroku a v každém kontaktu - s prostředím, přírodou, v reakcích lidí na naše aktivity i v našem interním emočním Obraze Prožitků - jak chápeme smysl svého počínání a jak se stavíme ke konceptům, které jsou v neustálé proměně v plynutí Času.

 Je to PROSTOR v poloze OTEVŘENOSTI - nekonečný směr vývoje a nekonečno variant jeho Cest. Éra Průzračnosti a Expanze - Nunti Sunya - přináší obrovské změny v duchovním nastavení vnímání vlastní Celistvosti. Jde o prolínání Světa skutečností se Světem virtuálních představ a fantazií možné reality bytí. Již nikoliv rozdělenost na tady ve hmotě a tam "doma". To jsou již překonané "konstanty" duchovní kazajky omezenosti, kterou nám v okamžiku narození "nasadil" důmyslně tvarovaný systém existence v intencích vládnoucího Egregoru Moci, který na nás uplatňoval svoji Vůli jako Bůh-Stvořitel a vnášel do kolektivního podvědomí pomocí sítí ideologicky ošetřených schémat myšlení a konání. Byly to všemožné náboženské, filozofické i ezotericky-manipulující vlivy - dálkově řízené z vyšších dimenzí duchovních sfér Moci a sofistikovaně instalované v generačním rytmu výchovy a vzdělávání...do každého aspektu společnosti. To jsou "kostlivci", se kterými se budeme ještě potýkat - máme je doma - všichni...visí v každé skříni a nebude jednoduché je vystrnadit. Povšechné mimikry, kterým se projevují, je pro mnoho lidí stále atraktivní a vějičky trvalého odpoutání z hmotné inkarnační verze do vyšších světů Lásky a věčné blaženosti číhají na každého, kdo by mohl totéž realizovat tady - na Zemi, v tomto "kabátu" a v této Identitě. Jako Galaktický člověk, který je dílčím Cílem v Projektu ČLO-věk a který je hlavním motivem Modulované evoluční vlny s názvem MISTR TRANSFORMACE. 

 Opustíme všechny spasitelské a elitní programy, které nás svazovaly do účelovosti služby, která ale nakonec nesloužila ani tak lidstvu, jako spíš parazitickým požadavkům tvůrce toho modelu, který takto tisíce let zneužíval naši nejvzácnější komoditu - mentionovou Či - Energii Života a Esenci Zdrojové Jednoty Bytí, která z nás proudí sluneční rozvodnou distribucí po celé Galaxii - Vesmírný Ori a Meta-Tronový Éther, který známe pod pojmem Energie všeobjímající Lásky. 

 Galaktický člověk je trans-dimenzionální bytostí Zdrojové Identity - svobodný, nezávislý a primárně tvořivý. Využívá všechny svoje schopnosti k progresivitě, kterou neustále vnáší do kolektivního soužití - bez spasitelských šablon, bez budování kultů osobnosti, bez afektovaných výlevů, které skrz svoje "vyvolené" uvolňuje dálkové řízení z elitních zdrojů hierarchicky uplatňované Moci.

 Výčet kódování Portálu PRO-S-TOR je mnohem širší - každý si navnímá ty, které budou ladit s jeho osobním nastavením a tyto také individuálně zakomponuje do své Mozaiky Života. V kompozici vložený arianský volací klíč:

Ka-mia Čena * Kračuna Via
Daže Vicha * Kai-Ra Dycha

 je z Průvodce hrou Posvátný Labyrint (Manuálu Projektu ČLO-věk). Volnou interpretací říká, že periodicky opakované vstupy do Kotle Vesmírných Sil, které jsou projevem Kosmických Principů, které se nám otevírají vždy pár dní na závěr každého roku (ve smyslu odkrytí karet Chaosu) - lze pro osvícení Cesty Životem sčítat a tak zhodnocovat svoje vnímání pozice, kterou v síti souvislostí zaujímáme - rozšířit svoje chápání vlastní Zdrojové Identity, na tom poznání odvozovat fraktalitu Celku a tím získat větší jistotu v přístupech ke kolektivnímu soužití - ve sférách Jednotného Pole Zdrojové Reality a v respektu ke svrchovanosti ostatních, kteří podobně cítí, i když se projevují jedinečně a originálně dle vlastního zaměření. To je aktuální příležitost pro nás všechny - v tomto období konce roku.

 Báseň, která je součástí portálové kompozice, je koncentrací dané energo-informační anomálie - v lyrické poloze její spirituální esence:

Do Brokátu Noci tkaný
Emblém Duše Drahokamy;
hvězdných plání tichá místa,
černá-bílá, v Mapách čistá...

Ve Vzpomínkách Slovy psaná,
do Knih Básní s Láskou daná;
Sága Lidu, dávné Rodiny,
Znělka - co v celou hrají Hodiny

Tikotem Srdcí Času
tepou Změnu-Ladnost-Krásu;
Života věčný Rytmus,
Vesmíru tajný Hymnus...

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. V posledních pár dnech byl vyexpedován do oblasti Plejád velký "kufr" s Jádrem starého Spasitelského evolučního Modelu Hierarchie. Bude sloužit jako "srdce" Nové Země ve virtuálních sférách světů Duší, které se po skončení pozemské pouti rozhodnou vystoupit z kolektivu lidské civilizace a vzestoupit na další posty své hvězdné kariéry. Jsou to nebeské destinace - otevřené zóny relaxu  a neomezenosti simulativních schémat existence. 

 Portálem PRO-S-TOR se nám otevírá dříve blokovaný servis podpory ze systému Síria - trojhvězdy, kde kdysi "vznikl" Projekt ČLO-věk (PSI-faktor v programování matric kolektivního Vědomí lidstva). Po troškách jsme z něho "kradli" - za zády "vševidoucího" Božího Oka Globálního Prediktora, samozvané Entity Stvořitele, vládce omezujícího Modelu existence, který tímto opouštíme. Otevíráme se čisté energii Vesmírné Jednoty - té, která je soustavou samosprávních Celků Zdrojové Identity a která uvolňuje všechny ty blokády, které vždy neomylně aktivovaly elitní tendence v podvědomí člověka, který překročil určitou duchovní hranici v expanzi nad běžný rozsah frekvencí Vědomí. Viz moje předchozí texty.   

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017