Jdi na obsah Jdi na menu

PRO-VIA-TIKA

 ...je Hvězdná Brána Znovuzrození, Cesta Slunce - které se vrací zpět - do našich Srdcí, do naší Přítomnosti. 

 Jde o symboliku Slunovratu, kterým právě procházíme - s ním se aktivuje množství událostí v energetice Země, v kolektivním Vědomí, v kvantovém informačním poli obecně. Jsme v procesu posunů a výměny systémového pozadí existenční Podpory - opouštíme starý Model evoluce, který již nevydržel vnitřní tlak naakumulované Moci a rozpadl se zevnitř. Úsilím všech, kteří byli na jeho vlivu závislí, touhou nás - lidí - kterým se již nedostávalo prostoru k vyjádření. 

Éra Průzračnosti a Expanze - Nunti Sunya alabastRa Dycha - Éra Vodnáře

 Nosné motto Transformace a všech souvisejících kroků s ní spojených. Aktuální Slunovratová energie obsahuje velké množství dalších střípků do skládanky - mají jedno společné = CESTU. Cestu, která se otevírá a bude naší společnou doménou Života. Někteří to cítí jako vzdalování se, Vzestup či opouštění starého - všechny tyto pocity nějak charakterizují náš převládající osobní vztah k prostředí, ke společnosti, k rodné zemi, k rodině a k sobě samotným. To jsou motivy, které vyzařujeme svými slovy i svými činy. Můžeme plamenně hlásat "Pravdu", ale pokud bude náš niterný vztah k uvedeným hodnotám nějak haprovat a nebude ladit s tím, jak se veřejnosti prezentujeme, pak to bude vidět i cítit - jsme už Průzrační natolik, že nic neschováme. Naopak - ti, kteří jsou naoko "chladní", či zdánlivě nevykazují žádnou vyšší duchovní aktivitu, mohou být pravdivější v projevu a do momentálních energií lépe "zakomponovaní". Dnes více, než-li dříve, je potřeba na dění hledět pomocí "negativní-expozice" a intuitivně nakukovat pod vnější pokrývku zřejmosti. Každý procházíme tímto obdobím v souladu se svou rolí v komplexním smyslu existence a i když nám subjektivně přijde "malicherná" a chtěli bychom ji uměle "vylepšit", nebude nám to nic-moc platné - jsme tónem v symfonii a sebe-řídící princip toho vesmírného kolotoče nám dovolí jediné = svobodné vyjádření na základě harmonie s vnitřní pravdivostí sebe-sama. 

 Konec něčeho "starého" a začátek něčeho "nového" = ALFA a OMEGA v pootočení písmen N a Z (Nový Začátek), které kompozitně tvoří OBÁLKU s pokyny - Manuál Projektu ČLO-věk. V jeho intencích se člověk, jako vesmírná bytost, projektuje do Světů vyjádření a v něm nalézá cokoliv, co pro to potřebuje. Není to věky zašlý, zpráchnivělý spis - je to Živá Knihovna Inteligence Zdroje, které jsme každý aktivním Elementem Změny. Obrovskými Cykly Času nás doprovází a my ji šlechtíme k ideálnímu Obrazu Života. Nikdy se nám nepodaří dosáhnout absolutních hodnot - ani to není účelem či cílem. Lidská Bytost kráčí "kvantovými" skoky - kumuluje zkušenosti a při jejich nad-kritickém objemu v sektoru dané sekvence procesu generuje překlopení či posun...morfogeneze kolektivního Vědomí a jeho noosférických epicenter v Galaxii - ve Sluneční soustavě a dalších hvězdných systémech, které jsou součástí Systémové Podpory Života. Když Zet postavíme před zrcadlo a překřížíme - dostaneme galaktickou svastiku - symbol jejího disku a portálový vír energií, který rotací vytváří - pohyb, skrz který se nádechem a výdechem zalévá životodárnou pránickou energií. Každý svým Srdcem ji dáváme do Srdce Planety a ta ji zas dává Slunci, které ji vyzařuje všem, kdo je součtem jeho potenciálu. Koloběh Moudrosti Života - vesmírné perpetuum mobile.

 Portálová anomálie ASTRO-NIKA (BOHE-MIKA), kterou Hvězdná brána PRO-VIA-TIKA vytváří, nese další významy a symetrie jak s aktuálním děním - tak i s historickou tradicí duchovního vlivu Sil Chaosu na tvorbu a uspořádání věcí do vyššího Řádu Světa. V obraze současných Změn a Novostí - v nových konturách Modelu Magistra (Transformačně-Mistrovského uspořádání Podpory Života) - jde tedy o "Pravdivost" - ve smyslu souladu vnitřního s vnějším - smyslu Záměru s jeho realizací - myšlenky a její podoby v prostředí vyjádřenosti - odstínu Vazby Knihy Života a jejího obsahu při veřejném čtení... Objektivní "Pravda" v tomto nehraje roli - nejsme Všeználci a také to po nás nikdo nevyžaduje. Pravda je v objektivním smyslu relativní veličinou - zde je míněn soulad vnitřního duchovního obsahu osobitosti, jejího dosažitelného potenciálu - s vyzařováním (projevem) do kolektivně sdíleného prostředí existence. Toto osobní charizma je pak prostředkem k získávání dalších podpůrných energií a reakcí lidí v našem okolí - těch, které oslovujeme svým způsobem Žití a kteří ladí s naším stylem projevu. To jsou elementy Mistrovství Transformace - a nemusí se jednat pouze o "pozitivní" vlastnosti. To, že jsme někdy plní bolesti a ublížení není chyba, kterou bychom měli zašlapat pompézně projevovanou Láskou a umělými úsměvy - nebylo by to upřímné a haprovalo by s principem souladu "pravdivosti" domén vyjádření. Mistrovství se vztahuje na ochotu zpracovat ty nesoulady v sobě, pochopit a zužitkovat osobitým způsobem jakékoliv "vlastnictví", hlásit se k němu a umět tyto "nechtěné" elementy transformovat do obrácené hodnoty - a tím měnit své vazby uvnitř společnosti, na kolektiv Bytostí, které svým jednáním nějak ovlivňujeme.

 V Portálové kompozici se nachází virtuální odkaz na nově rozšířený rozsah lidského Vědomí (Alfa-Beta-Gama) . Jde o zónu stavů vědomí, které máme již plně pod "kontrolou", tj.  ovládáme je přímou asistencí denního vnímání = smyslově i mimosmyslově aktivními prožitky, vyšší verzí logiky ve fuzzy formátu spektrálního rozptylu myšlení a asociativních schopností, které ve svobodné zóně Ducha kolektivní Vize Zdroje budeme využívat mnohem efektivnějším způsobem. Pravděpodobně se ale ještě nějaký čas nevyhneme tendencím "rozdělovat" dosažené hodnoty na lepší a horší (ono: "my jsme už úplně někde Jinde..."), třídění na staré a nové...atd. Není to jen dozvukem "nezvyku" na Změny, ale stále přetrvávající setrvačností starého myšlení a chápání podstaty daných procesů, které bylo ve starém systémovém matrixu orientováno "mocensky" - v intencích různých elitních a hierarchických vymezeních ze sféry obyčejné "normálnosti". Toto časem odezní, jak budou lidé přijímat Novosti genetického potenciálu a tím přestavovat svoje dispozice do Celistvosti Galaktického ČLO-věka (viz předchozí popisy).

 V Portálové kompozici uvedený volací klíč je tentokrát pouze dalším mottem Slunovratových událostí:

Karča-Dycha Mia-Tika 

 v arianském dialektu znamená "nezemřít a přitom se nově narodit"...vlastní Smysl dlouhodobě prožívaných Změn a našeho kolektivního úsilí dojít za okraj hranic Všednosti, otevřít Srdce a Mysl...a jít vstříc těm Dobrodružstvím, která jsme si tisíce let malovali a představovali - ta Tichá Pošta nyní konečně doručila dlouho očekávané Zásilky a my se můžeme těšit.

Cesta je otevřená, bude to Jízda...

 Do kompozice vepsaná báseň je abstraktní verzí popisu Slunovratových energií a jejich vlivu na naše Životy:

V koutku Duše doufali jsme stále,
že Slunce vstane a zas se stane Králem;
našich Srdcí vzácná Růže Zlatá,
Věky zašlá Prachem Cest i Stopou Bláta.
Vrací se k nám - Zářivá a Jasná,
by hladila nám Tváře Slzami smáčené,
hřála Dlaně a otvírala Dveře Zamčené.
Do Kytic jsme její Paprsky vázali,
šli jsme Bouří, o Lásce jsme Světu kázali.
Na Východě svítá - Hvězdy vycházejí
ze Stínu, z Dálek, odkud pocházejí;
na Zemi Nohu kladou tiše,
probouzí Motýlky - v Hloubi, v Břiše.
Kouzelným Proutkem zavíří
Gejzírem Jisker zpět ke Slunci zamíří

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. Věnováno neposednému Vlku Stříbrnému, který je mým "slunovratovým" bratrem... :-)

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017