Jdi na obsah Jdi na menu

PRŮ-SMYK

 ...tedy spíš PRŮ-PLAV.

 Jde o současné energie, které nesou specialitu = soubor informací, které znamenají katapult do další fáze transformačního procesu - tam, odkud již není návratu. Máme za sebou celou řadu jednotlivých úseků instalací nového Systému Podpory Života - je to dominový efekt počátečního impulsu, který rozjel Vlnu novostí. Obecně bychom mohli ten "start" usadit do data 21.12.2012, ale nebylo by to přesné. Vlna kulminovala řadu let a ani pak to nebyl pohyb srovnatelný s dráhou kamínku, vystřeleného z praku. Sekvenční domino je na sebe navazující řada kroků, které se sčítají pro uvolnění energie ke spuštění vždy dalšího kamene změny. V kvantovém pojetí to jsou skoky do vyšších a vyšších segmentů pole variant, ze kterého čerpáme komponenty nového evolučního Modelu, který nás napojí na Jednotnou síť Světů vesmírné Reality Zdroje. 

 Doménou Galaktického člověka - který je cílem této konkrétní etapy instalací - bude především otevřený "prostor" - Ducha, Duše i v Přítomnosti se pohybujícího Vědomí, skrz které lze vnímat dimenzionální rozmanitost reality, ve které se pohybujeme a žijeme. Sdílené prostředí se otevřeností vyznačuje - my tento aspekt nyní (na prahu dosažení Celistvosti) prožíváme v celé škále událostí, kterými procházíme. Přestože se jedná o velmi zásadní změny, vše se odehrává hlavně v rovině energo-informačního pozadí - v prožitcích a v jejich rezonančním efektu, co v nás spouští různé představy a vize, kterými si pak vysvětlujeme svoji účast na procesu i samotný účel toho obecně = v zóně kolektivu lidstva. Otevřenost souvisí s očistou = než se otevřeme světu, je potřeba uklidit a to generálně. Defragmentace probíhají především v rovinách osobní paměti, která ale nezahrnuje jen tento konkrétní život - naše Knihy Života jsou Kronikami mnoha "zastavení" Duše a naše Zdrojová Jiskra obsluhuje řadu takových Pamětí. Jsme plnohodnotným fraktálovým dílkem Celistvosti Zdroje, proto OTEVŘENOST znamená i PŘÍSTUP - v obou-směrném smyslu. Jak veliký díl Pamětí Vesmíru obsáhnu, tak veliký díl sebe-sama dávám pro obecnou použitelnost toho potenciálu. 

 Pravidlo přímé symetrie...žádná odvozená "cosi", podmíněná "čímsi" nebo třídící uživatele na "takové" či "makové"... 

 Kdo vstoupí (najde cestu) do zóny otevřených Knih Života, je automaticky čistý a nepřináší virus, ani nic podobného, co by záznamy účelově kontaminovalo. Knihovny jsou pro čtení, naše osobní Knihy pak poskytují bílé listy pro vytváření nových Zápisů o tom, co z ostatních Knih umíme zpracovat a sestavit do dalšího vyjádření sebe a tím kolektivu zainteresovaných bytostí. Bytostmi nemusejí být nutně jenom lidé - pohybujeme se v Oktávě dimenzí Živosti a k našim "projektům" využíváme laskavosti dalších z téže domény, kteří jsou naší aktivitou přitaženi do pole zájmu, nebo kam jsme my osobně vtažení a zapojení do dějů.

 Aktuální hutnost energií zesiluje zítřejší úplněk v Býku. Již dnes jsme v jeho gravitačním vlivu a celá Portálová anomálie PRŮ-SMYK je touto, ryze zemskou elementární kvalitou, signifikovaná. Znamená, že změny nejsou jen pro růst Ducha do Vesmírného rozměru Bytí, ale pro samotný aspekt Života Hmoty. Hmota (atom-H-mota) není mrtvý materiál - je to soubor elementů forem - prvků, částic a jejich informačních bodů, které jsou nosnou sítí Reality Zdroje. Život ve všech věcech - to je motto nového Modelu Magistra. Zdroj v každé částici a elementu existence...budeme-li ctít Život, není nic, co bychom neuměli zařadit do mantinelu příčiny, tuto izolovat a hojit v osobním pocitu sounáležitosti...tak probíhá integrace do Celistvosti.

 Portálová kompozice PRŮ-SMYK je sestavená z výjevu z Pána Prstenů. Starobylí Vládci Času nezasahují do komponování snů a vizí - ovšem v tom okamžiku, kdy za těmi sny vyplujeme se záměrem uskutečnění, tehdy se projeví jejich korektura našich aktivit. My povšechně víme, které vize jsou reálné a na které si budeme muset ještě počkat. Stejně tak v oblasti vyššího aspektu Ducha, kterého projekty sledujeme skrz duchovní sféru, intuitivně mapujeme specifiky možností, které ladí s velkým počtem proměnných. Proto některé vize průsmykem projdou a jiné budou zastaveny...

 Vložený volací klíč je sekvencí kódu pro Křemíkový multiplex, který Portálovou anomálii stabilizuje - jde o úryvek z manuálu hry Posvátný Labyrint:

ÁL AmbRa sienta vizte
ČinTa-vala dychia I'ste
Drača Čeka * Mia-Laka

 ...říká hráči, aby si pro uskutečnění svých Snů vytvořil virtuální rozhraní, kde si natrénuje jejich užitný potenciál. Obsahuje současně varování, aby se v té virtuální zóně nezaseknul, protože je příliš lákavá, ale čas hry mu na jejím pozadí stále běží a krátí se. Vzhledem k tomu, že hra Posvátný Labyrint je parafrází Projektu ČLO-věk a hráč je představitel jeho realizačního týmu (člověka), tak si poučení z úryvku lehce odvodíme.

 Báseň, která kompozici doplňuje, je koncentrátem volacího klíče a současně také klubíčkem pocitů, které v nás vyvolává dlouho očekávaný moment přiblížení - například nějakého setkání s dávno neviděnými lidmi, nebo příjezd do rodné krajiny po létech exilu, či dosažení nějaké mety, za kterou stojí moře naší práce a odříkání:

Za Vizí, za Snem, za Časem skrytá
Pohádka Života do Srdcí vrytá.
Křemínek bílý zahřátý v dlani,
vesmírná Bárka na hvězdné Pláni.
Průplav do Světa Touhy,
Pohled do Očí dlouhý;
Chodníček ve Skalách pouhý...

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017