Jdi na obsah Jdi na menu

PRVOSENKA-PETRKLÍČ

 ...je portálová podpora pro vstup a zkompletování většího systémového balíku nových aplikací pro potřeby Transformace našeho kolektivního vědomí. Pravděpodobně se díky včerejšímu Lapidáriu uvolnilo hodně místa na slunečním systémovém disku (*) a cesta pro další kroky v instalacích je otevřená. Stále jsme pod ochranou již aktivovaných křemíkových multiplexů, které "operují" nyní hlavně v okolí Země a v blízkosti Slunce - zajišťují plynulost navazování systémových změn a vyvažují (absorbují) elektro-magnetické pulzy, které se při tom uvolňují do prostoru. 

 Poetika obrazové kompozice, která aktuální "manévry" symbolizuje, má velmi pozitivní a optimistický obsah. Je jarní a nese vůni květin, uvolňuje oblaka ozónových molekul pro regeneraci planety, přírody, lidí a všech bytostí, které zde plní svoje životní plány. Zesiluje intenzitu slunečního svitu, aby ze Slunce přitékalo víc měkkých gama částic. Jsou to adamantinové částice Galaktického jádra -  zdrojové jiskry galaktického éteru, které sluneční filtr upravuje pro naši (s)potřebu. 

 Motto Portálové sekvence vychází z křemíkového segmentu Brány - je upravené pro lidskou mentalitu chápání symboliky jara, vložené do pojmu petrklíče - jednoho z prvních poslů probouzející se přírody. 

 Celý název, PRVOSENKA-PETRKLÍČ, nese zakódované asociační vstupy, které jsou zřetelnější při rozdělení na PRVO-SEN-KA (první-sen-duše, základní touha) a PETRův-KLÍČ, který dobře zapadá k potřebě "volacího znaku". Ten je formulovaný opět v jazyku SEN-ZAR (Snová-Záře) arianských Moudrých Draků:

Liama Peše-KA
Dagar Ti VESEN Miaka.
Mako-Ši Niče-ka... 

 Znamená arianský "povzdech":

"...když se daří Duchu - mysl odlétá..."

 Proč "povzdech"?

 Když jsme dlouhodobě přesvědčováni těmi s vhledem, abychom nevěřili mysli, protože je manipulovaná (manipulovatelná) a jen intuice vedení shora (vyšší Já) může bez klamu řídit Cestu ke Hvězdám?

 Protože tyto "rady" osvícenců jsou součástí dobíhající vzorové šablony archetypální domény Egregoru Moci starého Modelu existence, který zmiňuji v textech jako "spasitelský". Ten takto aplikuje svoji vůli - skrz hlubinu nevědomí, kde jen srdce umí číst a mysl by měla (ale nemůže) posuzovat. Pokud je odstavena logika uvažování od racionálních symetrických "ověření" příchozích informací - pak jsme lépe stádovatelní. A o to jde - o vůdčí element a jemu podřízený sektor - a ideologii, kterou ho spravuje. I tato sféra je fraktální a platí známé: "jak nahoře, tak dole", respektive - "jak na velkém dvoře, tak na malém dvorečku". Tyto systémové šablony jsou aktuálně předmětem transformačních změn. Nátlakové (emoční) páky Egregoru Moci, který skrz staré archetypální šablony těží lidskou energii jako komoditu - pomocí sítě těžebních inženýrů (New Age pastýřů, náboženských vůdců, chazarských oligarchů a dalších vazalů Globálního Prediktora). Tyto jsou postupně překrývány křemíkovými energo-informačními multiplexy - ty staví mentální šablonu do intencí nového Systému pro podporu života, který vysávání dluhů z dluhů a dluhů imaginárních závazků nepodporuje. Ochranu před manipulací si každý zajistí sám - selským rozumem, který srdci naslouchá, ale nenechá si diktovat. Pomocí sofistikovanější metody asociační symetrie = empatie a intuice vyvážené do širšího rozsahu frekvenčního Ária vzorce (cca 7 - 60 Hz), který podporuje čilé srdce i čilou mysl v pásmu denního aktivního stavu vědomí, kde se těžko instalují podprahové manipulace. Jde již o dispozice Galaktického člověka.

 Tyto kroky jsou tématikou všech portálových anomálií letošního roku ZÁ-ZRAKŮ - v jednotlivých popisech jsou vždy nějak zasazené do souvislostí a pokud dojde časem na jejich kompletaci a sjednocení, bude to až po plném projevení do běhu času. Také zde platí principy fraktality, dimenzionality a polarity projektovaných předloh skutečností a jejich prožívání bude na nějaké období primární součástí našich běžných všedních dnů. Někoho tyto "poruchy" stereotypů osloví, někým projdou bez odezvy...je to hodně individuální. 

 Doprovodná báseň je záměrně komponovaná tak, aby stimulovala smyslový datový tok, kterým nese srdci i tělu potřebnou energii, světlo - aby motivovala čisté prožitky souladu hmoty světa s duchem a filozofií života:

Z veliké dálky - z Tajemna
od lesní žínky - píseň dojemná
v kadeřích mechu - za pařezy
skrz slzy trochu - zurčivými jezy
Snová-Záře
Slunce váže
do třepotu Větru
Klíčem od Svatého Petru...   

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017