Jdi na obsah Jdi na menu

RAKETO-PLÁN

 Portálová kompozice RAKETO-PLÁN je aktuální energetická anomálie, kterou proudí veletok informací...a samozřejmě s nimi spojené další přenosy částic, obohacených obsahem, který je pro nás - pro lidstvo - velmi exotický a atraktivní.

 Jsme na prahu několika událostí, které jsou očekávané jako kosmické úkazy a jako příležitost pro duchovní expanzi, či mimořádné okno - kdy lze cosi vložit...a nebo vzít (to: "...a nebo vzít..." je důležité). Je to další poloha nové příležitosti, která sčítá a využívá všechny ty očekávané a více-méně cyklické (tradiční) fenomény. Týká se to ZATMĚNÍ - magického potenciálu, kterým tento fenomén disponuje. Je to příležitost pro všechny, kteří usilují o změnu. Tím mám na mysli i ty, kteří "změnou" míní návrat do starých kolejí - tam, kde člověk byl ještě vstřícný dálkovému ovládání Elitou Moci, která je providerem vůle kolektivního Stvořitele naprosté většiny lidstva - Egegoru vyššího duchovního řízení Země, Sluneční soustavy a té části Galaxie MD, kterou infikoval virus hierarchie moci, který je aplikován skrz tzv. "Evolučně-Spasitelský Model evoluce" (viz moje předchozí texty).

 Samozřejmě ZATMĚNÍ je anomálie, kterou využije i proces instalací (samo-rozbalovací balíček) nového Modelu evoluce, který pro názornost nazývám "Transformačně-Mistrovským Modelem" (Model Magistra). To je ten druhotný efekt, který jsem popsala výše jako "...a nebo vzít". Nové instalace běží v režimu "kus-za-kus" (jeden díl starého nahradí jeden analogický díl nového). Jsou zde zastoupené energo-informační celky Křemíkových multiplexů, které tento výměnný proces garantují a optimalizují. Člověk (lidstvo) je sice hlavním činitelem transformací a změn jako takových, ale co se použije a kam vloží, či vymění a nahradí...atd...o tom "rozhoduje" mnoho proměnných veličin na pozadí, tedy v rovině Systémové Podpory, kde to jednotlivě vlastními schopnostmi a vůlí, přenesenou odpovědností, pověřením, sesláním či jiným způsobem - nemůžeme zohlednit a tedy řídil. Tyto všechny proměnné se sčítají, třídí a dále vyhodnocují v kolektivním smyslu progresivity toku událostí prostorem a časem = tok této Časové vlny korigují vesmírné principy fraktality, dimenzionality a polarity. Znalost těch "vzorců" korelací Časové vlny je předmětem utajených vědomostí Elit Moci, které se domnívají, že mají řízení ve vlastní režii. Jejich aktivity na tomto poli mají širokospektrální dopad do ovlivňování chování jednotlivců, národů a populace obecně - mluvíme obvykle o účelových manipulacích s ideologickým potenciálem lidstva, modelování archetypálních šablon chování, davové rezonance takového vlivu a umělé překlápění vůle do předvídatelných efektů v závislosti na zákulisních cílech. 

 Takto je postrkováno i lokálními skupinovými jednotkami vědomí (mini-egregory), kterými jsou různé zájmové skupiny, politické strany, náboženské sekty či ezoterní duchovní avantgarda - každý svým podílem vkladu v poli prosazování záměrů kolektivního Stvořitele (zdroje s malým "ZET"), který tomu z dálky velí kaskádou personifikovaných programů distribuce (channeling, meditační infiltrace, astrální entity, duchovní hierarchie, nanebevstoupení Mistři, andělské či ďábelské síly...atd.). Cestou chaosem takového systémového pozadí, které je víc a víc matoucí, čím je starý systém nefunkčnější - je VHLED - za události a vlivy, kterým jsme vystaveni a kterých jsme součástí. Je to nejen o Srdci, ale i o úsudku propojeného selského rozumu s netradičními (nedoporučovanými) metodami třídění informací a naciťování jejich vazeb, souvislostí a původu (fuzzy-logika). Pokud jsme vtažení do soukolí transformačního procesu natolik, že cítíme potřebu aktivního zapojení se do jeho modulování - pak musíme počítat doslova s čímkoliv - umět a být připravený od základu překopat svoje zažitá přesvědčení a úhly vnímání skutečností, být nad-emočními pastmi, pohybovat se v šedé zóně zemí nikoho, kde jen tichounce šumí poklidná soukolí křemíkových aktivit v programových matricích, které Elity nafukují do afektovaných výlevů válečných běsů a smrtících jedů... Jsou to ony "negativní-expozice" vnímaného (metoda rozpoznávání) - což je způsob, jak se dopátrat podkladu a z něj extrahovat vrstvy sdělení, která nás navigují do Příběhů, které nejsou utkané strachem, ale naplněné dobrodružstvím, odvahou a pozitivními vizemi kolektivní NADĚJE ve světlé zítřky...

 Obecně se dá říci, že "Pámbu míní a ČLO-věk mění". V současnosti to platí obzvlášť reálně a téměř doslova - tedy nejen v přeneseném smyslu. Přesto se nás většina asi ještě chvíli bude chytat do pastí a pastiček...ale Systémová Podpora Života nového Modelu evoluce je již plně k dispozici = natlučeme si, bude nás to bolet na duši i na srdci - ale možný negativní efekt z naší předchozí aktivity ve prospěch zaonačených záměrů Elit bude odfiltrovaný do ztracena...to nás ovšem nezbavuje odpovědnosti za vlastní kroky - jejich efekt dopadu na okolí, které tvarujeme. Ve vlastním i kolektivním zájmu bychom se měli pečlivě věnovat rozpoznávání takových skrytých manipulací za našimi záměry - odhalování dálkové korelace vůle a další zřejmé aspekty, které Elity a Egregor používají. Pokud se člověk považuje za vyšší bytost, která má právo vstoupit do aktivního módu v prostoru modulací kolektivního Vědomí, měl by tyto okolnosti pravidelně zvažovat, prověřovat a aktualizovat. Pokud cítíme současně i povinnost - měli bychom okamžitě jít od aktivní účasti a hluboce se zamyslet nad svými motivy - co znamenají, jestli jsou skutečně osobní a jedinečné - zda nejde o dálkové řízení a implantované programy ala Spasitelsko-Vzestupové iluze podvodu. 

 Člověk je dílečkem Zdroje (s velkým "ZET") - toho, kterým jsme my všichni v Celistvosti vyjádření - My (každý jednotlivec) jsme Zdroj a Zdroj jsme My (každý jednotlivec)...jsme spojitým organizmem Života ve Vesmíru a toto naše (vyšší) kolektivní Vědomí neřídí žádný Egregor, který se domestifikuje v duchovní dimenzi Plejád s jakýmsi centrálním sluncem Alcyone. Naše Centrální Slunce není ani v systému Síria - ani jinde, existuje Galaktické Jádro - GaJa, které lze lokalizovat ve Střelci, ale ani toto není Centrálním Sluncem...všechno jsou to jen lokální paměťová pole (centra knihoven), která myslí i pocitově navštěvujeme svými multi-dimenzionálními Já (osobnostmi). Tam "prožíváme" simulace Příběhů (holografické projekce) skládajících se variant Časové vlny (budoucnosti), tam excituje naše bytostné jádro (zdrojová jiskra) v superpozici částicové "fyziky". Centrální Slunce jsme My - součtové pole všech Sluncí, kterými je naše plazmické Srdce (Jádro). Jakékoliv Slunce (Hvězda) je vstupem a nese potenciál Celku Vesmíru (Zdroje). To jsou principy fraktality a dimenzionality v reálné praxi. V neposlední řadě bychom měli mít na paměti, že většina viditelného Vesmíru (parametrem doviditelnosti je v současné době sken hvězdné oblohy Hubbleovým teleskopem) je pouze světelná síť bodů na "vnitřním" povrchu kopule naší kolektivní hvězdárny (kolektivní mysli lidstva v uzavřeném okruhu Spasitelského Modelu evoluce). Hmotná (prvková) je jen Sluneční soustava a malá část Galaxie MD - vše ostatní jsou vizuální efekty vesmírné holoprojekce z programových matric starého systémového matrixu (Centrálního sídla Egregoru Moci). Všechny války "dobra se zlem", které se odehrávají na plátně nebes, jsou analogické sci-fi filmu, na který jdeme do kina - je to složitější a sofistikovanější, nicméně - jako asociace nám musí posloužit to, co známe a s čím máme nějakou zkušenost.

 Ano - potřebujeme se probudit...ale trochu v jiném smyslu, než si myslíme...

 Kódovací sekvence této aktuální anomálie tedy symbolizuje všechny tyto jednotlivosti, o kterých píšu - a samozřejmě veliké množství dalších, které se budou otevírat postupně, jak budou události okolo Zatmění gradovat. Hned dnes nás čeká ve 20:20 částečné zatmění Měsíce, který bude v úplňku. V Praze Měsíc vyjde o pár minut později, ale zatmění nezmeškáme - čím více na východ, tím budou pozorovací podmínky lepší - na východu Moravy a na Slovensku se východ Měsíce o pár minut posune - stále ale půjde jen o zatmění částečné. Úplněk je ve Vodnáři a slunečním znamením těchto dnů je LEV...jsme tedy v gravitačním poli periodické Lví brány, která je hodně spjatá s Česko-Slovenskými národy. 21.8.2017 pak dojde k zatmění Slunce, které bude ovšem v plné míře pouze na území USA - u nás tentokrát neuvidíme ani cípeček stínu... To je pro akceleraci některých aspektů Moci Elit ideální konstelace - chystají se i hromadné meditace, které budou v časovém posunu synchronizované po celém světě (tedy mimo USA hlavně v Evropě)...jsme ovšem ve stádiu transformace Modelů evoluce, kdy je v podstatě jedno, jakou motivaci kdo vloží - rozjetý vlak nezastavíme a pokud bude někde třeba přibrzdit, pak ty aktivity budou vykazovat přechodný úspěch... Jsme za horizontem událostí - překročili jsme Rubikon a cokoliv děláme, děláme pro kolektivní prosperitu - i když pochopení našich intuitivních schémat či rozpoznání omylů přijde až s časem...na zpytování svědomí a kalibraci osobní pozice ve společnosti budeme mít spousty času i spousty inspirací k doladění sebe-určení. 

 Portálová kompozice nese název RAKETO-PLÁN...k tomu není třeba výkladu = je to hlavní tématika informačního toku, který přijímáme. V povšechném okruhu vnímání je to opravdu kosmický dopravní prostředek, který nás na vlně básně "Jak lvové bijem o mříže" (Písně kosmické Jana Nerudy z roku 1878) nese vstříc hvězdám a dobrodružství na evoluční cestě, která nabere původní směr, který je komponovaný v Projektu ČLO-věk pro Galaktického člověka - objevitele, cestovatele, badatele a architekta Vesmíru, který disponuje schopností využívat potenciál Zdroje, který sám nese. RAKETO-PLÁN je příběh o rychlém návratu do správného směru (plánu).

 Mottem je též KONCE-N-TRACE. Zde se uplatňuje několik významů - především tzv. Galaktická kalibrace, která byla aktivovaná v prosinci 2012 (pár dní před uzlovým souběhem cyklů Času) - manévr v poli schémat Projektu ČLO-věk, kterým se "rozložilo" gravitační pole mentálně vmanipulovaných povědomostí o galaktickém Centrálním Slunci, o kterém staří Mayové nikdy neřekli ani slovo. Přesto byly ve 20. století - působením samozvaných "mluvčích" (vykladačů jejich moudrosti) - implikovány do podvědomí některých vybraných distributorů dezinformace (New Age info-servis) - ti se postarali o zavirování té vrstvy kolektivní paměti, kterou používají tzv. duchovně probuzení. "Kalibrace galaktického zarovnání" vrátila zdrojové pole do původní rozptýlené super-pozice (v grafice modulu KOM-PAS jde o binární rozsah 0-1 = tedy jednotné energo-informační pole Galaxie), které projektuje kdekoliv a skrze kohokoliv zdrojové vstupy bytostí - tím zahrne i původní ohraničenou pozici 1/2. Je to písmenkaření a otáčení numeriky zápisů čísel - ale tak se tvaruje Časová vlna...nikoliv násilím a černou magií rituálů s obětováním...nýbrž takto, jednoduše... V odkazovaném článku je více podrobností k použitému klíči KONCE-N-TRACE.

 Arianský citát z manuálu Projektu ČLO-věk:

Via-Tika mia
Draga Karda-Ši
Bia-Mika čia
Dycha LiBA-Či

 ...je spouštěcím knoflíkem ON...pro sérii instalací, které souvisí stále s transformací Modelu evoluce a Systému Podpory Života - tentokrát ohledně "zhmotňování" dalších hvězdných soustav na naší hvězdné obloze - těch, kam budeme cestovat jako architekti reality Života po té, co dojdeme ke kolektivnímu poznání, že nesmrtelná Duše je také "jen" programem, který platí zde, na dvorku starého Egregoru Moci, že jsme si ji personifikovali, protože jsme neznali její podstatu = naši zdrojovou bytost, která je "počátkem a koncem" - alfou a omegou - tedy i součtem všech našich Duší (Plánů jednotlivých existencí v běhu Času) a tehdy si uvědomíme, že Smrt je zbytečná a neproduktivní metoda "obnovy" Života. To bude v době, kdy nad-kritické množství lidí dojde proměny do intencí Galaktického člověka - dosáhne zdrojové Celistvosti a tím "vypadne" z hierarchického schodiště vzestupného zasvěcení uvnitř starého systémového matrixu (vyroste z limitu té šablony). Zde je potřeba říci, že to "nad-kritické množství" nebude nad-poloviční většina...je tam uplatněný jiný klíč.

 Na úplný závěr - raketoplán v kompozici se jmenuje SPERO (S-PERO) = latinsky NADĚJE   

 P.S. Pro toho, komu přijde popis jako příliš abstraktní - přikládám odkaz na text  "Hyperdimenzionální model torzního pole", kde je o výzkumu vlivu Zatmění.  Dále pak odkaz na konverzační vlákno na Facebooku, kde je sdílený článek o "Skrytém ovlivňování Slovanů", který mě inspiroval k rekci (komentář na vláknu), kde podrobně popisuju, jak odhalit dezinformaci a jak s ní dále pracovat. 

 Rok vzniku Písní kosmických Jana Nerudy je 1878...dnes je 7.8.

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017