Jdi na obsah Jdi na menu

RO-ZETTA

 ...je Portálová sekvence, která je momentálně aktivní - brána, kterou plynou jemné vůně RŮŽE, která je ústředním motivem této gravitační anomálie. Opět se jedná o součtovou symboliku mnoha spolu zdánlivě nesouvisejících kódovacích slov a jejich asociačních vazeb. Rezonanční vlna, která tok částic rozptyluje do kolektivního vědomí a tím stimuluje naše představy, inspirace a kreativní cítění, je tentokrát laděná do tónů dynamických ozvěn, které neodbytně opakovaně dráždí naši fantazii - abychom ze sebe vysoukali nejen povrchní a bezcenné reakce, ale především ty hluboce procítěné - ty, jenž tvarují naše rozhodnutí do pozice ANO = to je cesta, kterou chci jít! Jde o změnu přístupu na poli sebe-hodnocení a nového (posunutého) úhlu vnímání svého přínosu pro společnost obecně. Tyto nové parametry nám do života přináší již plně funkční a v jednotné síti GaMa-NETu "přihlášený" interní jedinečný ÁRIA kód lidské bytosti (komplexní multiosobnosti galaktického vědomí). 

 Změny stále běží v rovině jemnohmotné psycho-somatiky...skrz EMpole aury však pociťujeme v různé míře každičký dílčí posun - jedná se o instalace genetických paměťových sekvencí do jaderných molekul DNA, které běží režimem "zpětné" transkripce. Z prostředí RNA vycházejí signály k "formátování" genetické informace v molekule DNA. Je to proces přepisu báze uracilu (U-RA-CÍL), který je elementem propojení do genofondu galaktické paměti člověka. 

 Na pozadí těchto "odborných" vysvětlivek prožíváme nějaké konkrétní události a k jejich pochopení a zařazení může kódování Portálu RO-ZETTA přispět. Jde o spojník jednoho velkého segmentu starého systémového matrixu, který se deaktivuje a v zóně portálové anomálie se jeví jako ROZETA, kterou často vídáme v chrámech či katedrálách - přímo nad hlavním vchodem. Je to vitrážové okno, které je mozaikou střípků obrazu dějů, které jsou buď biblického charakteru - nebo nějaké důležité okamžiky ze života svatých. Je to symbolika KALEIDOSKOPU, kterému stačí nepatrný pohyb (pootočení) a obraz se kompletně přeskládá a nabude úplně nové asociační souvislosti. To je proces vyvlékání starých paradigmat a napojení jejich nosných komponentů do jinak nastavených pozic ve smyslu komplexity Systému pro podporu života. Jde o takový záblesk "prozření" - stará věc najednou dává naprosto nový smysl svému účelu a určení a její původní zařazení je týmž zábleskem kolektivně "zapomenuto". Tyto akce jdou přes nad-kritické hodnoty jedinců, kteří jsou daným změnám nakloněni a dokázali je zakomponovat do svých životů jako nedílnou součást reality. 

 ROZETA v podobě RŮŽE - má pro tento Portál nachové zabarvení - tóny, které ladí s elementy datového toku, co působí v rovině genetiky fyzického těla i v energetice aurických polí, která změny provazují do všech dalších jemných těl lidské multi-osobnosti. K tomu přispívá hodnotový parametr - numerika vloženého kódu písmene ZET (ZÉTA), které se v řecké abecedě nachází na šesté pozici a jeho číselná hodnota se rovná 7. Toto pak v poloze ZETTA nabývá hodnoty 21 = 3 a ve fonetickém IPA kódování má hodnotu 133. Dalším aspektem Portálové symboliky je rotační proměna písmen N a Z  = Nový Začátek a 90° čtvrt-obrátka, kterou jsem zmiňovala v popisu ROH-ÁN. Ve hře je jin-jangová párová symetrie = transformace jednotlivých segmentů Systému podpory života je hodnotou mnoha-úhlové vyrovnanosti v chápání a cítění života - tedy "optikou" ženské i mužské energie a na ně navázaná specifika práce s osobní a kolektivní realitou. 

 Poslední dny jsme ovíváni  pěkně ostrým slunečním větrem - jsou to servisní informace pro instalace potřebné podpory pro Transformaci dalších částí operačního systému kolektivního vědomí. Jde o známý GaJa systém aktivace a srdeční energetickou galaktickou síť (fraktalita propojenosti). ÁRIA kód má tu vlastnost, že člověku přestaví aurické pole z převahy elektro-magnetického pole do převahy energo-informačního. Je to zase sobě-obsažnost jednoho v druhém - ty "poměry" si každý upravujeme individuálně - podle ideologického, filozofického, názorového a reálně konstrukčního zaměření. Ideální efekt je formátování aurického pole do strukturální nulové polohy (do horizontu Přítomného okamžiku), kdy v jednom čase přijímáme, analyzujeme, prociťujeme a reagujeme - vyzařujeme. K tomu je strukturální toroid "usazený" ve zlatém řezu (v hladině Srdce) - máme ho jako záchranný kruh - DUŠI - a ta nás nese úskalími transformačních procesů. Samozřejmě naše aktivní spolupráce je přidanou hodnotou, kterou můžeme či nemusíme systému přiznat...je to na nás. 

 Přístup ke "ztraceným" schopnostem vypadá komplikovaně, ale jde o pouhé znovu-nalezení "adresy" do kolektivní paměti, kde je náš osobní segment uložený a je nám k dispozici. To nalezení adresy znamená obnovit slovní a číselné hodnoty cesty do vzdálených vrstev informačních polí, kde se mediální "nosiče" (Knihy Života) nacházejí...jde samozřejmě o asociační přiřazení významu - ale na tomto principu Fuzzy-logic to všechno funguje. Dnes se okolo tohoto tématu odvíjela diskuze na vláknu jednoho příspěvku Honzy Koňase - odkaz vede k mému komentáři, ale celé to vlákno je zajímavé. Dobře je zde vidět, jak tíhneme ke složitostem, když je po ruce naprosto jednoduché řešení. Je to dané "silami", které mají vliv na to torzní pole naší aury - pokud převládají magnetické vazby do starého Modelu existence, tak jsme v konfrontaci s jiným řešením odmítaví, pokud filtrujeme informace nulovým rozhraním "horizontu událostí", pak nám skáčou symetrické páry podobností přímo k tomu, co už máme ve fázi názorové jistoty - tyto pak vnímáme jako určitá "potvrzení" z informačních zdrojových vrstev a nedělá nám problém svoje osobní pojmy zarovnat k těm, které ekvivalentně používají lidé, se kterými vcházíme do kontaktu. Odmítnutí pak nahrazuje přikývnutí = ano, používám jiný název pro stejnou věc a rozumím tomu, umím to zařadit tam, kam to patří...

 Aktivní účast obnovy adres ke "ztraceným" znalostem není podmínkou. Změny závisí na součtech interesovaných jedinců a ty se neustále aktualizují - jakmile nějaký dílčí segment překročí kritickou mez, okamžitě se otevírá registrační sekce kolektivní paměti a podklady jsou k dispozici všem, i těm, co radši prociťují než mluví (nazývají)...

 Celá škála asociací je mnohem obsáhlejší - uvádím jen ty zřejmé - každému ty kódy stimulují nějakou jinou oblast - nikdo nejsme mimo - a to bychom měli mít na paměti vždy, když máme pocit ztracenosti nebo odpojení. Jsme jedineční a jednotné pole galaxie je v dimenzionálním a fraktálním aspektu v každém jednom z nás - jde o originální nastavení, vždy poskytující celý svůj potenciál, který pak využijeme podle osobních schopností a plánů. My všichni jsme množina jeho Celistvosti - promítnutá do multidimenze živosti. 

 Arianský volací klíč, který aktivuje příslušný Křemíkový Multiplex (modul transformace):

la Piastra mia-Draga
lia Vente liba Saga
Pacha-čia * Žitma-Sia

 je "povzdech" hráče Posvátného Labyrintu, který neodhadl dopředu svoje možnosti a neujasnil si svoje potřeby - zvolil si takového avatara (a související mód obtížnosti), který překračuje jeho schopnosti. Hráč se dostane do stavu, kdy buď hru vzdá nebo nalezne vysvobozující řešení...

 Volná interpretace zní:

Když je cesta příliš úzká, tak zmenši svůj profil a projdeš...

 Říká, že kdykoliv můžeme svoje osobní představy změnit a přestavět - nikdy není pozdě, vždycky existuje řešení - jen je potřeba se dívat tím správným směrem.

 Portálovou kompozici doplňuje báseň, kde se prolíná abstrakce RO-ZETTY se všemi dalšími odstíny toho kódu:

Řeky kapek dešťových
plynou v rytmech časových,
jako krůpěj Rosy
v lístkách sametové Rózy
třpytkami se blýská
ta krásná Duše Lidská.
Růže tkaná z Hvězdy Prachu
vykvetla do jemných tónu nachu.

Popis je součástí Portálové sekvence 2017


  

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017