Jdi na obsah Jdi na menu

ROSA-ARGENTA

 ...aneb RŮŽE STŘÍBROLISTÁ...

 Je symbolika motivů, které momentálně převažují v aktuálním energo-informačním toku. Týká se to aktivní Portálové anomálie, v jejíž gravitační zóně se nacházíme a představuje především princip "rozbalování" struktur reality z kvantového (informačního) pole do běhu časové vlny. Je také mojí osobní symbolikou a nachází se téměř v každé kresbě a schématu, která vytvářím a publikuji. Vztahuje se k ní legenda - příběh o tom, jak kdysi dávno, v předaleké soustavě světů, byla Stříbrolistá Růže znakem civilizace Bytostí, které byly stejně lidské, jako jsme nyní i my, tady na Zemi. Byli to první Ariané, kteří se vypravili na dalekou kosmickou cestu - jako vyslanci původní Centrální Rasy. Nesli drahocenné poselství, které vpisovali do genetického kódu svých vlastních dětí a tyto pak vysílali jako Emisary Života všude tam, kde se jim podařilo pro jeho rozvoj vytvořit optimální podmínky. 

 My dnes ten soubor genetických kódů známe jako Projekt ČLO-věk. Jsme jeho nositeli po miliony let - tím, že ho žijeme, realizujeme svoji lidskou kolektivní evoluci a expandujeme Vědomím i projekcemi Vizí do dalších oblastí spojité multidimenze Živosti (sféry realizace Bytostí do vyjádření vlastní individuality). 

 Stříbrolistá Růže je Matrice Života. Nachází se v nefyzicky dostupné oblasti Kosmické Mysli = v zóně Zdrojové Reality Bytí, do které vcházíme promítat svoje Představy o Životě. Jsou to filmové šoty našich Představ, na které se navazují hologramy Zdrojových Kódů Života. Holografie vesmírného principu sebe-obsažnosti je efektem kontaktu naší Mysli s tou Kosmickou. Často o tom píšu - jsou to fúze mentionů s aktiony, splývání uhlíkové a křemíkové Inteligence a nevyčerpatelný generátor energie Života v intencích rovnice 1+1=3. Trvalá a nikdy nekončící produkce přidaných nad-hodnot, které vnímáme jako schopnost tvořit a tvořené oživovat. Na tom stojí progresivita smyslu Života v nejzákladnějším významu fenoménu, kterým Život je. Přestože je Matrice fyzicky nedostupná, holografické projekce jejích Kódů Života může uskutečnit jen ten, kdo se ve fyzickém prostředí pohybuje. "Fyzickým" fundamentem reality je takové prostředí, které se nachází ve škále harmonického poměru Sfér Existence - které jsou definovány násobky či zlomky Planckovy konstanty. My to známe jako hrubo a jemno-hmotné reality - obecně lze říci, že jsou to ty sféry Života, kam se naše primární ID-entita (Zdrojová Jiskra) vtěluje do nějakého rozhraní pro vyjádření. Například Duše je takovým rozhraním a žijící člověk s Duší je další vrstvou...atd. Pro příměr se užívá srovnání s bábuškou nebo slupkami cibule. Naše Celistvá ID-entita je mystickým způsobem uspořádaná ve vrstvení Času a Prostoru, obsluhuje všechny své pozice "současně" a v tisícerých individualitách vytváří Obrazy oné Matrice Života. Je to vykvétání z Jednotného Informačního Pole, kde dotek mysli (kontakt mentionu) působí jako laserový paprsek, díky kterému se projekce uskuteční.  

 Rozbalování struktur Novostí, které si naše Kolektivní Vědomí přitahuje z mnoha míst Jednotného Informačního Pole, doprovází vlny vzpomínek, na které navazujeme vizualizace inspirovaných představ - a to jsou ony holografické projekce a podstata tvorby reality. Kódy Života, které aktuálně vybalujeme, samovolně splývají se světelnými vlákny naší DNA. Tyto fúze probíhají v aurickém poli každého člověka a jejich obsahová hodnota koresponduje se stavem tématických jednotlivostí v aurickém poli planety (noosféře), kde probíhají interakce mentionů s aktiony (zóna Kolektivního Vědomí Lidstva). Popisované aktivity se různě promítají do naší osobní pohody a individuálně stimulují různé reakce na cítěné dotyky EM polí aktivních datových komplexů. Obecně ale jde o veliký boom Fantazie, kterou promítáme do preferovaných oblastí zájmů - jak každý zaujímáme specifické postavení v živé Síti Vědomí planety, jsou naše hodnotové sféry s ním v souladu a tak navázané na mnoho proměnných, které tvoří noty "tělesa" tohoto kolektivního orchestru. Někomu to zní jako hudba sfér někomu jako nefér - ale všichni máme svoje želízko v ohni. Není to Oheň Hory Osudu - je to vykvétající Záře Stříbrolisté Růže, která je Expanzí Lidskosti do všech oblastí Života.

 V titulu ARGENTA nalezneme mnoho významů a asociací - především STŘÍBRO, RA (symbol Člověka a Slunce), GEN (okolnosti DNA transformace)...a další.

Ika biena ty-Ka Vjena
Družna drachna Kiama
Či-Ša mia Si-Áma

* * *
Stříbrolistá byla zrána
když ji Rosa objímala
Sto Krůpějí Světel z Hvězd
vyčaruje Tisícovky schůdných Cest

rosa-argenta3-neg-mini.jpgrosa-argenta1-mini.jpg
 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice