Jdi na obsah Jdi na menu

ROZLET

 …a také ROZHLED, který ta perspektiva nabízí…

 Planeta Saturn, která má velký vliv na současné události, vstoupila do znamení Vodnáře – konečně(!) Nová konstelace přináší mnoho změn – v osobním i společenském smyslu. Jak zaznělo v tomto horoskopu, se kterým velmi souzním, dojde k určitému vyvážení kosmických sil, které dovolí projevit zatím potlačované aspekty života. Především díky plnému průtoku exotických energií ze vzdálených lokalit Galaxie, které byly doposud blokovány. Vodnář je inovátor, generátor nových prvků realizace člověka, nemazlí se s námi, ale přináší jasná a nezaměnitelná řešení mnoha problémů, se kterými se potýkáme – a to i v globálním měřítku. Pro lidi to znamená vysunout se z ulity konzervatizmu, otevřít Srdce i Mysl, nezatlačovat ani duchovní, ani materiální stránku osobnosti – protože obě tyto sféry existence jsou rovnocenně důležité. Budeme konfrontováni s vlastní schopností flexibility – umění přizpůsobit se stavu Kolektivního Vědomí – a pro mnoho lidí to bude období traumat a strachu – než dospějí ke zjištění, že jsou sami sobě největší překážkou v osobním transformačním procesu. 

 Včera se aktivovala tzv. zóna TETRA – jde o dva a dva obrazy postavení jin-jangu, jeho vlivu na průběh událostí, které tvarujeme řadou rozhodnutí a postojů. Jakmile někde „nezapočítáme“ i zrcadlový stín dopadu našeho chování, začneme bloudit v kruhu opakování těch situací, kde k nerovnováze došlo – budou se nám vracet v mnoha podobnostech tak dlouho, dokud se nesrovnáme v symetrických zónách jejich efektu. TETRA se z mimoprostoru informačního pole vybalila pod kódem VRIL-ON. Jde o „dialogové okno“ – to znamená konec ultimátních silových postojů a nástup dialogu všech zúčastněných stran, kdy teprve optimální akceptovatelný kompromis dokáže posunout problémem (situací, která vyžaduje řešení). Tady bychom měli mít na paměti, že pojem „optimální kompromis“ znamená, že se započítávají pouze relevantní konstruktivní postoje a takto vzniklý nový energo-informační celek má pak šanci projevit se do reality. Kdo relevanci určuje? Samořídící mechanizmy procesu vývoje událostí – tedy nikoliv řídící vládní, politické či ekonomické subjekty – ani ideologické tlaky různých mocenských seskupení. Tyto jsou „pouhým“ aplikačním nástrojem změny, včetně potřebných legislativních a společenských pravidel, platných ve sdíleném prostředí populace.

 Je to jako přestat skládat puzzle a začít hrát tetris. Puzzle má předem daný obraz následné reality a proto nabízí jen takové soubory segmentů, které tam budou pasovat. Z tohoto schématu se vysouváme, protože nastupuje éra, kdy budeme kráčet nepředkresleným polem vstříc budoucnosti. Tetris skládá obraz, který není předem determinovaný – jeho komponenty proudí v „náhodných“ sekvencích segmentů, které se uvolňují procesem sebeorganizace energo-informačního pole budoucích dějů. V současném lidstvu je už zastoupených mnoho jedinců, kteří tyto procesy chápou, dokážou s nimi smysluplně pracovat a pravidla sebeorganizace využít ve prospěch zamýšlených postupů. Ostatní poplují s proudem – někteří neradi a s odporem – ale takoví lidé mezi námi byli vždycky – nejsme všichni stejní a stejně nastavení. 

 Možná vám neuniklo, že tato „dialogová okna“ otevírám na facebookovém profilu Pandory už dlouho. V podstatě jde o jednoduché nastínění tématiky s prostorem pro její „vypilování“ formou diskuse v komentářích. K tomu často vkládám motiv aktivace Hvězdného Vědomí do naší Přítomnosti – jakmile přijde nějaký podnět, který se dá zpracovat. Vlastně všechno, co se teď děje, souvisí s naším Rozletem do jeho zóny vlivu. Tento způsob prezentace už příliš nepodporuje odkazy na starší vlákna – protože je jim mnoho - v každém je spoustu neocenitelných postřehů, které je potřeba sledovat v reálném čase. Dávám proto odkaz jen na to poslední vlákno – jsou tam podrobnosti k pojmům VRIL-ON, TETRA a další zajímavosti:

 Přiložená ilustrace je ze série motivů k Věku Vodnáře.

 rozlet1-mini.jpgrozlet-mini.jpgrozlet2-mini.jpg

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice