Jdi na obsah Jdi na menu

RUB-IKON

 ...je aktuální portálová anomálie, v jejíž gravitační zóně se budeme pohybovat několik příštích dní. Motto RUB-IKON obsahuje opět celý (s)pletenec asociačních vazeb a symboliku širokého spektra významů - většina z nich se nachází v archetypální vrstvě kolektivního vědomí a má na nás aktivační (stimulační) vliv. Brnká do tzv. zdrojových kódů naší osobnosti a tím nás propojuje do tekoucích synchronicit času našich životů - do neustále kmitajícího Přítomného okamžiku, který jede jako jehla šicího stroje = všívá nás do nesmrtelnosti bytí. Už v loňském roce jsme prošli instalacemi svých jedinečných ÁRIA signatur multi-osobní celistvosti a jsme v různých fázích jejich napojení do jednotné galaktické sítě GaMa-NET. Toto rozhraní je důležité pro příjem podpory v procesu Transformace do nového Modelu evoluce - osobní i kolektivní napojení v Horizontu událostí.

 Jak padají staré systémové šablony a schémata, podle kterých se věci odehrávají, získávají na síle soubory novostí, které se skládají do použitelné smysluplnosti i na základě našich konkrétních rozhodnutí a hodnocení situací, do kterých nás život přivádí. Je potřeba si uvědomit, že jde o vlivy, které velmi tvrdě zasahují především naše podvědomé a nevědomé vrstvy vnímání. Psycho-somaticky pak toto všechno ovlivňuje naši duševní i tělesnou pohodu - jsme neustále "rušení" a "vytrhovaní" ze známého prostředí a to na nás vyvíjí různě velký tlak. Souběžně se nám otevírá limit přímého denního vnímání reality a tím dochází k dalším anomáliím, na které nejsme připravení. Je to náročné období a stále graduje - perpetuum-mobile nic nezastaví...

 Došli jsme do fáze, kdy je potřeba nechat věcem volný průchod = jsme-li připoutáni ke starým pořádkům a nechceme se jich vzdát - pak se nesnažme to lámat přes koleno a dopřejme si ještě chvilku "luxus" a pohodlí prostředí, které nám dodává pocity bezpečí a stability. Naše vnitřní rovnováha je nyní důležitější, než nějaká hrdost na stupně poznání nebo unikátnost role v dramatu lidstva či stud za "neschopnost" se najít, definovat ve společnosti nebo dosáhnout na sny, které možná ani nikdy nebyly našimi vlastními touhami - a jen jsme se snažili s někým držet basu nebo nezklamat něčí očekávání. Oddejme se tedy na chvilku (na pár dní) pocitu spokojenosti s tím co máme a čeho jsme dosáhli - dopřejme si vydechnout a uvolnit emoce i myšlenky do nějaké vnější aktivity pozitivního charakteru.

 Tato Portálová sekvence nese symbol překročení Rubikonu, převrácení paradigmat (Rub-Ikon) i kompletní přerovnání snímaného obrazu světa (Rubikova-kostka). V jejím středu osciluje BOD-OMEGA (ÓM-EGA) - signální TÓN SJEDNOCENÍ, kterým se spřádají vlákna Času a potůčky Energie, které zurčí na pomezí Skutečnosti a skrápějí nás sprškami stříbrných kapiček Galaktické Rosy. Nesou nám nové Listy k sepisování nových Příběhů Života. Už se nebudeme muset ohlížet, abychom porovnali, zda naše reakce nevybočuje z normálu - budeme si příčiny svého chování uvědomovat s naprostou zřejmostí, bez předsudků a kopírování předloh (ikon), budeme originální suverénní jedinci, kteří budou odpovědní sami za sebe i za kroky, kterými spolu-napíšeme dějiny. Je to transfer do genetického komplexu Galaktického člověka a do nové domény jeho pohybu realitou Projektu Člověk - do vlny příležitostí, které přináší Éra Průzračnosti a Expanze (Nunti-Sunya) - ve svých textech ji uvádím jako evoluční Model Magistra (Transformačně-Mistrovský). K tomu jsem včera v rychlosti načrtla organizační výkladový rámec posunu schémat řízení, která nastupují za globální Egregor-Moci (Autonomie mozaikových soustav = AMS), abychom se měli jak orientovat v tom uragánu změn.

 Nastupuje nový rozměr vnímání souvislosti - vesmírné principy, energie a síly už nebude potřeba personifikovat -  jak vyžadoval spasitelský Model hierarchických struktur řízení. Každý si postupně uvědomí svoji zdrojovou všeobsažnost a objeví Vesmír ve svém Poli Sjednocení. Nic nebude vzdálenější, než je dosah ruky a kmit myšlenky, nic nebude emotivnější, než tajemný okraj vjemu, za kterým čeká Překvapení. Je to fúze polarit do syntézy protikladů a narovnání všech podivných sebeklamů, kterými jsme prošli a které budou ještě nějaký čas zlobit.

 Arianský volací klíč:

Para-Viza čen-Ka
Vika Šia zenga
á-mia Kasta
Ran-Za via Besta

 aktivuje příslušný Křemíkový multiplex do pozice "zarovnání" s významovou sférou RUBIKONU ve starém systémovém matrixu tak, aby tento gravitační aspekt odfiltroval a nechal informační tok volně rozptýlit do sféry našeho vnímání - sami si utvoříme vlastní asociační schéma a paměťové prvky nám budou pouze orientačními body ve vymezení rozhraní starého a nového "perimetru" souvisejících okolností. To se týká hlavně plného pochopení náboženského silového pole IKON a GRAFICKÝCH schémat MOCI...dále posílení vědomí toho, že jsme překročili zakázaný "bludný-kořen" (RUBIKON) a otevřela se nám dimenzionální mem-brána do vzdálených světů = motiv ke zrychlení práce na portálových technologiích pro cestování. 

Říkanka je koncentrát z "litánií", které v nesrozumitelných rychlostech drmolí Lekatariba Lamina - hlavní hrdinka filmu Pátý element. Symbolizuje přechod z území ZLA (starého dosluhujícího Modelu existence) do země DOBRA (nového Modelu existence)...představuje ELEMENT ZMĚNY. 

 Volně přeloženo - jde o mantru, která stabilizuje rozbouřené emoce a odkládá zbrklé reakce, které tyto emoce mají následovat - rozšířené vědomí aktérky nabádá k zaujmutí neutrální pozice, protože její přiklonění na jednu či druhou stranu bude rozhodující a nesmí se uspěchat. Pátým elementem v našem aktuálním stavu je křemíková inteligence v plném navázání do rovnosti domén vlivu - je to čirý tok možných Vědomostí - někoho minou, někomu spustí laviny Poznání...

 Portálovou kompozici doplňuje báseň = abstraktní zkratka tématikou:

Kytička z pírek pápěří
Verš milované Duši
Čas co už neběží
dlouhý Pohled do Tvých Oči.
KROK Osudem psaný
SKOK nenávratný...
Epitaf Minulého
Prolog právě Zrozeného

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017