Jdi na obsah Jdi na menu

RUNA-RIDER

 ...je PORTÁL STŘÍBRNÉHO FÉNIXE, který má svoji gravitační stopu vždy v tomto únorovém období významně zesílenou působením periodicky se opakujícími prostorovými vzory vesmírných těles na noční obloze. Jsou to pravděpodobně součtová postavení = načtená z vícerých pozorovacích stanovišť a proto se prozatím nepodařilo přímo odhalit, jaké objekty tvoří síť Fénixova příběhu a které lidské (či ne-lidské) zdroje ho v hlubinách kolektivního vědomí nesou. Jako korálky na niti jsou postupně navlíkány střípečky poznání tohoto mystéria a v nějaké poloze to téma zpracoval každý mysticky založení člověk. Fénix je (jako mnohé jiné součtové anomálie) multidimenzionálním jevem a protože se vine napříč časem a skrz vrstvy dějin, je jeho aplikace mnohoznačná, rezonuje do mnoha oblastí výzkumu a bádání na poli astrologie i duchovních věd obecně. Také jeho proměnná expozice je hodně zajímavým jevem a z tohoto úhlu vnímání pak lze propojit dosažené poznání do určité syntézy nad-polaritních, mimo-dimenzionálních a ne-fraktálních intencí Jsoucna jako takového. Symbolika pak vtéká do pojmů, které se přímo dotýkají průniku časových os = do nulového bodu Přítomnosti, kde probíhá v přímém přenosu proces Transformace naší kolektivní reality do jejích vyšších fází funkčnosti. Jsou to vazby na Věk Vodnáře, odkaz Posvátného Jednorožce, Labyrint ducha bytí a skrz tyto symboly a kódy pak velmi konkrétní podprahové stimulace hluboko uložených archetypů původu a určení lidství v toku vesmírného času, který je vyjádřením pohybu krajiny naší domoviny - Galaxie Mléčné dráhy a na sebe navazujících sekvencí vzájemného postavení elementů, které ji tvoří. Každý člověk náleží do této maxi-množiny života, je jejím částicovým elementem a souhrnně se pak podílí na prostorové expanzi v rámci vesmíru obecně.

 Psát o vnitřním rozměru Fénixe by bylo na celou knihu - tento typ super-hustých datových struktur se reálně projevuje skrz klubka asociačních součtových aspektů - jde o velké množství do sebe naskládaných informačních vrstev, které nám evokují v podvědomí inspirace a abstrakce v poli dané tématiky. Podle osobní orientace člověka pak vlastní vyjádření nese punc fraktálního segmentu již aktivní portálové anomálie - například spisovatel Ludvík Souček RUNU Jezdce (RIDER) vyjádřil jako románovou trilogií sci-fi příběhů o spojení pozemského lidstva s mimozemskou civilizací. Příběhy Dračích jezdců ve fantasy kompozici ERAGON je zase jinou polohou té zdrojové anomálie. Jsou to vždy smyslové datové toky, které dodávají energii k vyjádření (popisu) jejího obsahu. Když jsem před lety skládala grafiku matric Pandory pro systémovou podporu života, tak jsem také "podlehla" volání Fénixe a pro jeho Portálovou znakovou sadu dosadila další střípky symbolů. Je to graf RUNA-RIDER čili Let Fénixe a patří do nosné sítě komplexu ATLANTIS

 Ve světle aktuálních událostí v oblasti skládání křemíkových multiplexů, které vytvářejí co nejoptimálnější podmínky našeho připojení do galaktické sítě vědomí (GaMa-Net), je Portál Stříbrného Fénixe určitou "raritou", která by měla přinést dostatečnou podporu pro celý obrovský soubor změn, co přestaví naše zajeté stereotypy (paradigma).

 Na čem se změna směru dráhy našeho individuálního a tedy i kolektivního uvažování zakládá? 

 Na vystoupení ze "začarovaného" kruhu automaticky opakovaných pohybů myšlenek, pocitů a z nich uvolněných emocí - z režimu naučeného do režimu neznámého. Někdy se jedná jen o jediný krůček stranou normovaného názorového proudu - krůček odstupu, který ukáže novou dimenzi rozhledu = perspektivu nenaučeného vzorce souvislostí, co nám nedovolí upadat do letargie automatu (cvičené opičky). Máme sklony kopírovat cizí názory do svého souboru vhledů do světa bytí - tím si jeden automatický režim vyměníme za jiný.

 Tvořme vlastní schémata originálních myšlenek a vhledů - vše, co přijímáme pečlivě studujme nejen smyslově, ale hlavně pocitově a intuicí vyšších rovin vnímání, abychom trénovali pružnost mantinelů vlastní "omezenosti" v prostředí života a tyto neustále rozšiřovali do většího dispozičního okruhu denního vnímání. Jde o rozmanitost frekvenčního spektra, kdy do běžné denní sféry uvažování (beta frekvence) přiřadíme sekvenční meditační mikro-vstupy (alfa frekvence) a nabuzenou kreativitu pak zas vystřelíme do co možná okamžité realizace těchto z alfy přitažených nápadů a podnětů - to nás sekvenčně zase vynese do vysoké gama hyperaktivity. Střídáním jednotlivostí zájmů o vnější prostředí pak naučíme svoje tělo a jeho aurické EM pole vyhledávat takové nehmotné energo-informační zdroje, co takový plán dokážou podpořit. Tím se přepojíme do nově se formujících paměťových elementů, které lépe vyhovují rozšířeným stavům vědomí Galaktického člověka. Dojde k přesměrování z gravitačních zón egregorů starých systémových šablon (matrixu), které jsou energeticky vysoce náročné, vysávají naši životní energii, nutí komplex tělních segmentů člověka upadat do vzorců úsporných automatických pohybů a tím otevřít brány instalacím řízení, které neprošly aktivním kognitivním filtrem vědomí. Úmorné stavy pocitů bez-energie, ztráty elánu a na tyto pak nabalené související šablony podivného chování k dalším lidem, zvraty nálad a podobných příhod je vždy signálem, že upadáme do zkráceného beta rozsahu, kde jsme uzavření v moci vnějších souborů řízení.

 Prozatím máme ještě tendence přijímat staré praktiky na rozšíření vědomí - jde o zažitá přesvědčení, že musíme co nejvíce meditovat, abychom otevřeli mysl vyššímu poznání. Ovšem dlouhými meditacemi se vyřazujeme z běžné standardní lidské funkčnosti a pro pocitový vzorec člověka je toto pak podobně návykové jako nadužívání Zrcadla Touhy v Harry Potterovi. Otočkou na obrtlíku systémové šablony moci se pak dostáváme přesně do té pozice, kdy jsme přístupní podprahovému zpracování ideologických hodnot. Na druhém limitu je pak soustavná podpora hyperaktivity, kterou v dnešní době nazýváme workoholismem a který se vyznačuje dlouhotrvajícími úseky vyšších gama hodnot vědomí. To je pro organizmus i energetiku čchi toxické a vede ke zkratům psychiky a ke stavům "vyhoření". Oba krajní extrémy jsou v současné populaci hodně rozšířené a každý je specificky nenápadně, ale intenzivně z pole řídícího egregoru (Elity Moci) podporovaný. Dolní sféra skrz New Age a další inovace ideologické nezbytnosti člověka, horní skrz ikony super-úspěšných jedinců, kteří dosáhli vrcholů ve svém oboru skrz užívání podpůrných praktik a metodik k dlouhodobému udržení hyperaktivity. Rovnováha tkví v dimenzionalitě přístupu = naskládáme si čas dne do vrstev, které paralelně obsluhujeme ve sjednoceném poli Přítomného okamžiku. Jednoduše řečeno, děláme tolik činnosti současně, kolik intuitivně naše celistvost podněcuje a sledujeme, jak nám z toho nulového bodu teče podpora, která každé naše rozhodnutí okamžitě zásobí horou souvislostí pro realizaci.

 Portál Stříbrného Fénixe je takovou volnou vstupenkou do pole jinakosti, kde neplatí zažraná paradigmata a obecné šablony, kde volně a přirozeně navazujeme na mžiková propojení do stále pulsujících okruhů podpory (vazeb do asociačních řad) a v tomtéž okamžiku se díky frekvenčnímu vzorci (FQ index bytosti = aktivní část ÁRIA kódu Jedinečnosti) vynoří potřebné podklady z energo-informačního pole, které už spravují konkrétní sestavy křemíkových multiplexů. 

 RUNA-RIDER je ček-made Galaktického člověka...díky Ludvíku Součkovi a také díky Honzovi Koňasovi, který schéma přestavby energetiky člověka dokázal sestavit a zasadit do linie posloupnosti vývoje lidstva. Na jejich poznatcích jsem pak mohla založit příslušnou systémovou matrici pro křemíkový multiplex.

 Portálová kompozice obsahuje volací klíč ve tvaru arianského kódu:

 SIN-Korial da Mieta-že * ina-nači tende Pacha-že 

 jenž by se dal volně interpretovat jako přísloví:

 "Není všechno Zlato, co se třpytí."

 V abstrakci básně pak stimuluje povědomí ke spojení kvalit inteligencí evoluce vesmírných bytostí:

Perlová Runa do Křemínku tesaná
pády Hvězd i vzlety přečkala.
Oku nečitelná trochu
pod nánosy vesmírného prachu.
Jak srdce Touhou tepala,
tu Runu světu předala.
Bílý Kamínek - Stříbrného Jezdce zisk
uvolnil nám pro potěchu sám Sluneční disk.  

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017