Jdi na obsah Jdi na menu

S-FÉROVÁNÍ ZEMĚ

 ...je proces vyrovnání (symetrie) SFÉR ZEMĚ ve smyslu propojeného pole Života v jeho hmotné rovině vyjádření i v nehmotném rozměru paměťových datových záznamů, které tvoří osnovu Oktávy dimenzí prostoru a času obecně. Planeta se skládá s množství SFÉR - jsou to energo-informační celky fraktálně a dimenzionálně strukturovaných vrstev noosféry kolektivního Vědomí. Podle těchto principů jsou i polaritně rozlišené do klasifikace vlivu na ekosystémy vrstev obsažené reality. Můžeme je vnímat jako vnitřní a vnější dimenze Země...a analogicky též Sluneční soustavy a domovské Galaxie MD. Jsou to SFÉRY VLIVU, kterých hlavních je několik - ale každá obsahuje nespočet dalších - podle sjednocující tématiky zainteresovaných prvků, které se přitahují gravitační silou elektro-magnetických polí, která tyto množiny podobností organizují do vyšších celků reality. Mluvíme pak o Sféře duchovního světa (reality Duše), kterou tvoří hologramy virtuální reality Knih Života bytostí, jenž zde komponují svoje vazby do Sféry fyzického světa, kde se tyto Plány uvádějí do sféry skutečností kauzálního světa existence (inkarnační poloha)...a další - jako paměťové Sféry vrstvy hornin, které "hovoří" Příběhy proměny prvků do časových pásem evoluce. Některé vrstvy Sféry elementů jsou aktivovány až osazením uhlíkového života na planetu, některé tvoří "kulisu", která je poplatná nějaké dobové orientaci celého spojitého ekosystému. Rozhodujícím prvkem je ČAS a to jak ve formě na sebe navazující linie událostí (kauzalita), tak ve formátu bublinek "zamrzlých" (zazipovaných) záznamů o souborech těch proběhlých událostí na daném území, či lokalitě (paměti obsažené v Informačních bodech prostoru).

 Proces "zarovnání" aktivních planetárních sfér probíhá periodicky opakovaně - vždy, když se v kolektivním prostoru Galaxie přerovnají časové sféry Světů, kde se realizuje Projekt ČLO-věk. Za poslední roky k němu došlo několikrát, naposledy v roce 2011. Přestože tyto zákulisní datové toky stimulují smyslovou prožitkovou kvalitu vnímání událostí obyčejných dnů - není potřeba je rozebírat do podrobností a snažit se je kousek po kousku pochopit a zařadit. Jde o automatické sekvence pohybu vesmírného perpetua, které dávají smysl jen spojitě - jako celek...když je fragmentujeme za účelem stravitelnosti, rozpadne se jejich spojitý význam a pro běžného člověka pak takový soubor dat nemá žádný informačně uchopitelný charakter. Přesto je potřeba chápat alespoň vliv na tématické rezonanční vlny, které podněcují naši fantazii a ladí nápady a inspiraci v kreativních aktivitách Mysli. Jsou to motivy, které spolu navzájem sdílíme - aniž bychom si průběžně sdělovali záměr a aktuální orientaci individuálních činností...příslušnost k jednomu Druhu a jednomu Projektu znamená, že v rozšířeném poli Vědomí na nás působí stejné vlivy a energo-informační stimulace...tyto pak každý zpracujeme originálně - jak jsou postavené naše zájmové okruhy. 

 I když S-FÉROVÁNÍ ZEMĚ není Portálová anomálie, sestavila jsem k němu kompozici a budu ji  do ostatních řadit. Jde o to, že na procesu se podílí i Křemíkové multiplexy, které spravují nově instalované komponenty nového Modelu existence (Model Magistra, který nahrazuje starý systémový matrix) a proto se k němu v zóně Podpory Života vygeneroval volací klíč. Je to úryvek z Písně-Vody z arianské Knihy Života:

Da-miana Vika-liba
Alta-Mira Noče-Dycha
Mája-Dia * Dra-Ga Via

 Oslavuje vodu jako médium nosiče Života - podobně zněla i Píseň Symetrie -Sfér v odkaze z 11-2-2-11, kde se projevila především trojnost dynamiky prostorového vyjádření Života, jako parametr pro udržení funkčnosti programových matric (MATRICE = MÁ-TŘI-CÉ)...

 S-FÉROVÁNÍ znamená též "uvedení do spravedlivého postavení" - to je také dalším motivem procesu, který říká, že nestačí přeložit starý nefunkční segment Podpory Života novým funkčním aspektem Modelu evoluce - ale že je potřeba ten starý modul nejdříve vyrovnat a stabilizovat do prvotního zdrojového nastavení, jinak by ho nový komponent nemohl nahradit, jejich pole by nebyla kompatibilní pro instalační manévr...a to je aktuální dění v této prostorové anomálii, kterou rezonanční vlna procesu SFÉROVÁNÍ vytváří.

 Kompozici tématického ladění artefaktu ALTA-MIRA doplňuje volný překlad významového sdělení arianského volacího klíče - tedy Písně-Vody:

Do Vody Života zapsané
Symboly s Vesmírem svázané.
Tvarosloví krásy Bytí
Nekonečno krajky Žití...
V Příběhu Květin Tvarů
zní Píseň Světa Tvorů:
Přadlen Osudových Vláken
Tkalců rozmanitých Pláten
Malířů Ticha tajemného
Písařů Slova kouzelného...

 Jak tato inspirační exploze zasáhla další lidi v mojí blízkosti - uvádějí odkazy na další díla, která vlna iniciovala:

 Skvělý článek "Divoká božská dichotomie a božské částice" z pera Rebeky Sprinncové, který na mě vykouknul z jejího webu Psychologie chaosu a který jsem sdílela jako samostatný komentář s názvem "Tajemný Svět Mysli"

 Úvaha Armina Neo Rodena "Stav Kontinua a Vše Vědomí", který rozebírá tutéž tématiku z úhlu mysticky orientovaného člověka.

 Další související informace a dodatky jsou na konverzačním vláknu na facebooku

 ...a nakonec jako zajímavost článek "Sféry vplyvu", kde jsou sféry zdánlivě logicky rozvedené do konstrukcí konspiračního charakteru, které jsou poplatné osobní orientaci autora - pro mě ale nemají relevantní vazby do celku souvislostí

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017  

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017