Jdi na obsah Jdi na menu

S-IRENA

 ...je Portálová událost, která má hodně variabilní kódování - současné energie jsou už tak koncentrované, že informační "náboj", který nesou, má široký asociační rozsah. Souvisí to i s pokračující syntézou protikladů do nad-duální obsažnosti = procesy, které udávají takt našim vhledům do aktuálního obrazu reality událostí. 

 Motto této Portálové sekvence je český jazykolam: 

"Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech." 

 Naviguje do pokynu POZOR! - ve smyslu upozornění, že jsme vkročili do zóny, kde se nacházejí (jsou chytře rozmístěná) čidla systémového alarmu a sebemenší gravitační anomálie, které doprovázejí instalace nových komponentů kolektivní Podpory Života v novém Modelu existence, je mohou spustit. Jedná se o bezpečnostní jištění starého (demontovaného) systémového matrixu, který má - navzdory postupující Transformaci - stále ostré zuby i účinná řešení možných nestabilit v záloze.  Jde o symboliku = žádné požáry k hašení nevzplanou, ani žádné sirény požárních vozidel nezazní (ne v tomto instalačním kontextu). Signály jsou určené pro aktivní Křemíkové multiplexy, které ty příslušné instalace řídí a pro nás mají informativní charakter - abychom se v případě zájmu orientovali v probíhajících událostech v nehmotné zóně přeskupování energo-informačních polí Časové vlny. Nějaký čas se budeme nacházet v pásmu automatického řízení provozu = vezeme se na té vlně a jen balancujeme, abychom udrželi hlavu nad vodou...na víc není dostatek síly, ani aktivní vzdálená podpora - naopak, jsme účelově od té zóny odvádění, spouštějí se náhradní programy, které naši pozornost nějak přesměrují. Individuálně si budeme tuto "dovolenku" vybírat a prožívat podle svých priorit a daných dispozičních možností.

 SIRÉNA je také mořská panna - známe je z mytologie, kde bývaly vykreslovány v různě polarizovaném pásmu - od kouzelných moudrých bytůstek po proradné elementy bouřlivého živlu, které lákaly námořníky líbeznými zpěvy do nebezpečných skalisek ve zrádných mělčinách, kde jejich lodě ztroskotaly a námořníci zaplatili cenu nejvyšší. 

 Přes všechny jmenované (spíš negativní) významy jde o velmi pozitivní proud energií - nese důležité informace i pro naše osobní využití. Překlápění systémových "zrcadel" se dotýká všeho, s čím se reálně potkáváme - vytváří podivné rezonanční vlnění, proto se nedivme zvláštním reakcím lidí, kdy v jedné větě řeknou něco, co ve druhé naprosto popřou a vůbec si nejsou vědomí toho, že tady něco nesedí - naopak, jsou ve startovní poloze okamžitě vystřelit nějakou opoziční poznámku nebo jiné střelivo. Totéž se samozřejmě týká i nás samotných - tyto dny budou tedy i velká zátěž na toleranci k absurditám ve sdíleném prostředí.

 Portálová kompozice S-IRENA nese obraz vesmírné scenérie - aby odlehčila a uvolnila napětí, které vložené kódování vybuzuje - arianský volací klíč je také konejšící - je říkankou ze hry Posvátný Labyrint:

Si-án vila Liba
Siri-Náda čia
tarde Viže * Pacha siže

 ...uklidňuje hráče, který se dostal do plejády smolných událostí - a propadá depresi, myslí, že on sám je zdrojem té série zmatků - nápověda mu naznačuje, jak přivolat průvodce, který ho bezpečně tím minovým polem provede a navrátí mu stabilitu a důvěru ve vlastní moudrost. Tím průvodcem je bájná SIRINA - bytost z Prvních Časů, kdy Člověk ještě dřímal ve vizích "konstruktérů" Centrální Rasy, ale některé jeho vlastnosti (emotivní reaktivita a zbrklost) už byly předem dané. Tento pozitivní aspekt tvořivé dračí síly Siriny během časů trochu splynul s jinými mytologickými zdroji - až ho nahradil zmíněný negativní příběh bájných Sirén. Jde o dílčí historickou transformaci systémových vazeb - z doby přechodu do Éry Ryb, kdy se jednalo o prosazení kvalitativně jiné dominující energie v běhu Časové vlny.  Původnímu odkazu bytostí Sirin spíš odpovídá Fénix nebo Feng-Chuang, jde tedy o snoubení zdrojového jin-jangového základu života v potenciálu z něj odvozené uhlíkové inteligence.

 Kompozici doplňuje báseň, která tuto syntézu živlů obsahuje v rovině abstraktního vyjádření:

Znám ty jemné prsty Větrů,
znám je důvěrně...
Jen prohrábnou Vlasy
a už zas letí v dál.
Dlouhé Stíny šerosvitu,
jiskření Rosy nádherné...
Světa-Kraj zná všechny Krásy,
pohádkový Příběh co se stal.
V Šepotu plyne přes můj Ret
v laskavém Tónu nekonečného Teď.

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. Kdo se i přesto cítí pod tlakem a nestabilní - může vzít za svou další asociaci a zvládnout to se mnou (S-IRENOU)...i když tady někteří pasivní editoři nadhazují další a tou je siréna čili OCHECHULE... :-) 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017