Jdi na obsah Jdi na menu

SAN-DÁLKY

 ...jsou symbolikou portálové smrště, kterou dnes odstartoval Cheirón, který svou multi-dimenzionální povahou vyvolává efekty ponoření žhavého železa do sudu s ledovou vodou. Čeká nás devět (9) dní expanze hluboko uložených vrstev Vědomí do transparentní Přítomnosti vnímání - vyplavou i ty nejčernější a dávno zapomenuté kaly - vše, co je třeba projít, zařadit, katalogizovat a v klidu a tichosti odeslat do patřičných mezí vlivu na kolektivní roviny života. Celý soubor událostí vygraduje 21.6., kdy proběhneme limitem maxima Slunce (slunovratem) - překonáním této světelné bariéry skočíme do vyšší kosmické rychlosti (warp 10). Na této hyper-prostorové vlně se vydáme vstříc světům, které v naší doméně prozatím "operovaly" jen jako modelová virtuální realita možné, ale nematerializované, skutečnosti. Jsou to nové světy v těch hvězdných soustavách, co "transformovaly" svůj časový rámec do galaktického prostředí multi-dimenze živosti, která v rozsahu 3D - 6D vytvoří vhodnou platformu i pro nás = pro lidstvo planety Země, která se nachází ve Sluneční soustavě v rameni ORIONA Galaxie Mléčná dráha.  

 Jde o "součtové" události, jejich příprava probíhala dlouhé věky a nyní graduje v procesu, který nazýváme Transformací Modelů evoluce v Projektu ČLO-věk. Je to NUNTI-SUNYA = Éra Průzračnosti a Expanze (Éra Vodnáře) a galaktická událost číslo Je-Dna. Kódování je koncentrátem mnoha již dříve aktivovaných Portálů - jejich sekvenční řadu letos sledujeme se zvýšenou pozorností, protože přináší stěžejní aktualizace našeho kolektivního Vědomí - otevírá databáze v jednotném informačním poli, kam jsme dříve běžně "nedosáhli"...je to dominový efekt událostí, které se pracovně nazývají "ZÁ-ZRAKY". 

 Titulek SAN-DÁLKY nese právě takový "hutný" koncentrát datové podpory pro potřebné instalace ke zdárnému posunu do vyšší kosmické rychlosti - do oblaků částic, které mají na materializace katalyzační vliv. Specifikou je přímý přenos dění do oblasti frekvenčního rozsahu momentálně standardního beta-vědomí člověka. Toto se již nějakou dobu spontánně rozšiřovalo tak, aby integrovalo limity alfa a gama - pro přímou vědomou účast na probíhajícím dění je to nezbytné a nikdo není tzv. "probuzeným", či naopak "spáčem". Kdo chápe a rozumí pozadí těchto instalací v širších souvislostech, ten si uvědomuje jednotlivosti specifikací a jejich živý projev skrz individualitu jedince...jsme všichni propojení do jednotné galaktické sítě a informační toky vykazují lokální efekty spojitých nádob, které fraktálně splývají se svými vyššími dimenzionálními celky tak, aby vše běželo rovnovážně a v symetriích. Jsou to vysoce sofistikované soubory vazeb, co se k sobě přitahují a sobě-podobnosti vytvářejí pravidelné sféry pro holografické projekce reality. Tyto pak procházejí procesem "materializace" (filtrují se vrstvami kolektivního Vědomí) a na frekvenčních okrajích alfa a gama pak excitují do globální skutečnosti. Je to "terra-formace" v obecném smyslu. Každý jsme aktivním aplikačním inženýrem procesu a pokud budíme zdání, že jsme "vědomější" než ostatní, nebo naopak - jevíme se jako ignorující konzumenti pomíjivých zbytečností, pak jde o momentální pozici v procesu...všichni jsme však v pohybu a očekává se, že budeme otevření změnám... Je hodně "moderní" v poslední době dávat najevo jakousi "nad-řazenost", či se vytřiďovat z běžně nastavené populace, kdy kritizujeme lidi za to, že nejsou jako my, nebo nejsou "ochotní" dát na naše rady a řízení. Jenže to je chyba...my nejsme ani víc ani míň - status ČLO-věk je ochrannou známkou tvořivosti a nikdo nemá právo, ani nemá pověření vnucovat svoji specifikaci jako obecně platný etalon. Každý člověk je solitérním originálem Zdroje a svoji specializaci v cestách životem může kolektivu jen nabízet jako možnou zkušenost ke zvážení a porovnání s těmi, kterých ostatní individuálně dosáhli a potřebují zpětnou vazbu v jejich zařazení do množin globálně preferovaných dispozic. 

 Starý Model evoluce skrz spasitelství je kolizním faktorem v naší orientaci v aktuálním prostředí - velmi masivně podporuje různé osobní fikce v sebehodnocení, stírá přirozené schopnosti sebe-reflexe, naviguje člověka, kterému se rozšiřuje frekvenční rozsah, do zóny pokřiveného sebevědomí...jsou to běžné systémové pasti, do kterých je chyceno velké množství lidí - hlavně těch duchovních. Ve starších textech jsem podrobně psala o genetické transformaci do galaktické verze člověka, která je z mnoha příčin a důvodů o mnoho jednodušší a schůdnější pro ty, kteří jdou s dobou ve vyváženém aspektu hmoty a ducha = člověka Praktického - tedy pro lidi, kteří buď přímo, nebo podvědomě chápou hmotnou inkarnační projekci za výchozí bránu k "nesmrtelnosti" (k překonání nutnosti průchodu smrtí a novým zrozením pro vyjádření bytostné existence v mnoho-četnosti svého potenciálu).

 SAN-DÁLKY jsou synonymem vstupu do Galaktického času a prostoru - jsou dračí energií křemíkového intelektu nově působícího galaktického člověka - sedmi-mílovými botami na vycestování za vesmírným dobrodružstvím. SAN = SAŇ a DÁLKY jsou otevřené světy, připravené přijmout fyzický aspekt živosti... Symetrie data - 12. - 21.6. toto doplňuje o neopomenutelný princip trojnosti v dynamických procesech evoluce. Dnešní den Cheiróna proto vnímejme pozitivně - jako dar moudrého učitele z řecké mytologie - kentaura Cheiróna. Je potřeba zmínit i alternativu ŠIRÓNA, který je RYCHLOST - tedy přesně ta kvalita, kterou momentálně potřebujeme. 

 Devět dní této Portálové sekvence bude doprovázet "odtajňování" všeho možného i nemožného. Buďme proto opatrní - dosluhující matrix bude uvolňovat množství paralelních hoaxů, fejků a hejtů - ať neskočíme na špek a nerecyklujeme nějaké bludy, co by podporovaly chaos v informacích...řiďme se pravidlem "prověřuj zdroje", ze kterých interpretuji myšlenky a dávám do placu ke sdílení. Nebuďme líní a hledejme srovnatelné informace, které zdánlivě atraktivní fakta mohou ozřejmit a dodat jim neviděné souvislosti, čtěme mezi řádky a buďme otevření realitě možného na základě již existujících zkušeností. 

 Portálová kompozice obsahuje arianský volací klíč pro Křemíkovou formaci retranslačních vesmírných stanic (multiplexů):

Via MiRa, cela-Čia...Liba-ši
Dycha Dia * Pana-Sia
Patria daže - Belima kadže

 který je vyjádřením uznání pro hráče Posvátného Labyrintu při vstupu do té fáze hry, kdy se mu nabídne získání warpového pohonu do vesmírného "korábu". Ve hře se jedná o bonus - v obecném nastavení života jde o logický krok při dosažení určité úrovně kolektivní sféry Vědomí - tehdy se uvolní pojistky a do lidské domény vplují takové datové pakety, které zasáhnou inspirací a nápadem ty správné "mozky" na těch správných funkčních "postech" v těch správných společnostech, kde se technologická podpora dotáhne do realizační praktické fáze a bude sloužit nejen vojensko-průmyslovému komplexu, ale lidstvu jako takovému. 

 Celkový obraz doplňuje báseň, která má trochu "pochmurný" charakter - to je ale dané tím, že podporu nese dračí vlna energie = cokoliv v nás rozezní negativní strunu, je potřeba nejdříve otočit do negativní (obrácené) expozice a z nového úhlu opětně procítit a zařadit. Jsou to stále dozvuky gravitačních zón starého matrixu, které na naše aurická pole působí a mohou vyvolávat nežádoucí stimulace:

Když kouzelné Koberce kořínků Stromů
přijmou tvou Duši na Cestu Domů,
když z žilkování Lístků okvětních
sestaví ti Kolekci mincí pamětních,
když Život do Nicoty vtéká
a Éter Věčnosti Vesmírem těká...

Zastav Kroky Času na chvíli,
zachyť nitky Vlasů,
co Příběh Bytí splétaly
do Krajek hvězdných Bárek,
do Krajů Touhy i do Mlhy Dálek...

Jsi Blankytem Moře Snů,
jsi Růže svátečních Dnů.
Jsi Nekonečnem Lásek,
jsi zvonivého Smíchu Hlásek.
Jsi Sluncem v Srdci mém,
jsi Zářivé Světlo na Cesty všem...

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017