Jdi na obsah Jdi na menu

SANDO-NORIKO

 ...Brána do světa Fantazie.

 Takový je převládající motiv aktuálního energo-informačního pozadí, které zaznamenáváme za běžným snímáním reality. Jsou to nové kvality v Systému Podpory Života, co můžeme, ale také prozatím vůbec nemusíme vnímat - každý má svoji jedinečnou perspektivu chápání světa, skrz kterou se vyjadřuje a skládá potřebné souvislosti pro osobní užití. Je typické, že si tu svoji úlohu v kolektivu přikreslujeme a máme tendence ji nadřazovat všem ostatním. Taková je tradice úhlu přístupu ke společnosti a bývá častým jablkem sváru  = nepochopení vzájemných vazeb přediva Života v obecném smyslu. Jsme už takoví a přestože to nemyslíme zle, vyčleňuje nás podobný postoj z mnoha sektorů existence, které se automaticky zavinou před takovým monotónním voláním do Prostoru. Aktivační je spektrální mnohočetnost chápání Života - nestačí prázdná, byť hladivá slůvka = vatelínový efekt přeslazených info-servisů některých zdrojů z tzv. duchovní avantgardy. Zelenou mají integrační schémata myšlení, chování a "plánování" v oblasti lidské projekce do procesů Transformace kolektivního Vědomí.

 Spojité pole planetární noosféry nedělí živoucí bytosti na takové či makové - pouze na fyzicky přítomné a nefyzické (inter-dimenzionální), které zanechaly stopu o svém působení v kolektivu společenstva ve formě Zápisu v Paměti - v Knihách Života. Andělské proudy Vzestupu nerespektují fyzický projev Života - jejich snažení směřuje do posmrtné sféry oněch Zápisů, kterou nadřazují  - přestože jde o virtuální světy neexistence dřímajících Duší, které čekají na novou příležitost projektovat se do toku Času. To jsou obrazy, které malují a nabízejí jako "budoucnost" lidstva = cesta, která se míjí s rozvojem evoluce bytosti Člověka, který je na prahu Celistvosti a Expanze do těch částí Vesmíru, kam prozatím ve fyzické podobě neměl přístup, protože byl díky vlastní nekomplexnosti vázaný do oblasti inkarnačního cyklu Země a Sluneční soustavy. To je ten Gordický-Uzel, který se nyní chystáme rozvázat a otevřít se všem příležitostem, které nás tím směrem budou nově tvarovat a rozvíjet. 

 Cesta Nesmrtelnosti Ducha ve Hmotě - překonání věčných návratů a bolestí ze ztrát částí sebe-sama...ztrát všech těch úžasných osobností, kterými jsme byli a o které jsme vlastní smrtí přišli. Aspekt funkční dimenzionality, který nekompletní Duše může realizovat skrz jemnohmotnost jen omezeně - rekonstrukcí Zápisů z Paměti Vesmíru do virtuality Bytí. Zdrojová Identita je složeninou všech existujících částí a my se se všemi těmi svými propojíme do Jednotného Pole Reality Zdroje.

 Ještě to bude nějaký čas trvat - ještě budeme sčítat Ztráty smrti a Naděje zrození - ale Rubikon jsme už zdolali, čeká nás jen dobrodružná jízda k dokončení Transformace do formátu Galaktického člověka. Někdo to může zvládnout už v současném životě, někdo se bude ještě muset "obnovit" v noosférickém rajském prostředí programování inkarnací do Duší. Možná ne jednou, ale několikrát - ale Úsvit je na Obzoru a již nevyhasne, tak jako se to už mnohokrát stalo - kdy lidstvo kolektivně zvolilo Nebe před Zemí a odešlo skrz globální kataklyzma do hromadného Vzestupu. Vědomí člověka je jedinečný solitérní prvek Zdrojové Reality - přesto může tíhnout k stádovým schématům chování a rozhodování a to je také jeho kámen úrazu - v oblasti skrytých manipulací Globální Elity, která nemá zájem o lidskou nesmrtelnost. Řídící Egregor Moci potřebuje, abychom se stále obnovovali - zapomínali a nově se učili - dokola a dokolečka. Jeho chapadla jsou všude, ve všech oblastech působení člověka a jeho nástroje jsou dálkově ovládány - skrz jednotlivce, kteří se staví do pozic "vůdčích" bytostí - takto má pokryté veškeré sféry společnosti, celou populaci... Je to Model, který funguje skrz spasitelské entity, pro které je pozemské působení kontraktem - všechno, co dělají, dělají pro vlastní "vykoupení" a postup na žebříčku tzv. Duchovní Hierarchie.

 Na pozadí těchto mocenských bojů o planetu a lidskou duši, se potichu a bez pompézních prezentací vytvořilo příznivé prostředí pro Éru Průzračnosti a Expanze - pro proud Novostí na Vlnách Času, které přinesly novou Příležitost - z gruntu nový Model evoluce bytostí v Galaxii MD...jako následek součtového pole příčiny Zdrojové expozice, jak je zaznamenáno na galaktickém paměťovém disku, který citliví lidé v dějinách četli a podali o tom zprávu - nazvali to mnohými názvy: Učení MCEO, Filozofie Tvůrců Křídel, Projekt ČLO-věk...atd. To je současná Transformační Vlna, která z kolektivního Vědomí oplachuje nánosy fikce o "skutečnosti" posmrtného života a přináší nové možnosti chápání vlastní multi-dimenzionality - v nově uspořádaném Čase v Prostoru Galaxie - v nových Světech, které již dnes můžeme "navštěvovat" cestami Fantazie. Člověku vlastní a přirozená schopnost představivosti a vlastních projekcí dějů, které těmito osobními simulace vkládáme do Jednotného pole Zdrojové Reality - tam se "přetaví" do reálně možných skutečností. Skrz tyto stimulace zrajeme v osobním i kolektivním smyslu - do plného projevu v tom sjednoceném Světě, který je ke každému tak spravedlivý, jak jsme každý jeden z nás ve smyslu té Spravedlnosti osobně zainteresovaní svým svědomím. 

 Jako vždy - i tentokrát je popis souhrnem aktivních vláken Času - našich reakcí na jejich šimrání v oblasti aurických energií, které nám pomáhají vytvářet si obrazy proměny světa, kterého jsme součástí. Nejsem na dálkovém ovladači a nenosím cizí vůli, vloženou do osobních formulací....sleduji dění ve sdíleném prostředí, pozoruji pohyb dat a hledám související symetrie v různých oblastech lidského konání - z těchto postřehů syntetizuji esenci svých sdělení. Nejsou to schémata pro lidstvo nezbytná či nenahraditelná - je to inspirace a kreativní námět k procítění a k přemýšlení. Nikomu nic nenařizují, ani si nečiní nárok na jakoukoliv reakci. Skutečnost publikace toho projevu je už cílem dílčího záměru uskutečnění. Je to v energo-informační zóně tvarující kolektivní Vědomí, kterého i já jsem částečkou možné změny. Osobní názorová platforma je pozice, která je bodem v mozaice lidstva = jeden malinký Celek v poli Všech - nese souhrnnou informaci a tímto fraktálním aspektem se rovná kolektivnímu Zdroji. 

 Portálová anomálie SANDO-NORIKO naviguje do Nekonečného příběhu a hlavního sídla světa Fantazie. Jak se nám životní prostředí zdá být již tak "přebrané", že z jeho komponentů nelze nic nového postavit, je toto východiskem - cestou do Stavebnin, kde budeme jako Alenka v Říši divů. Neuvěřitelného se budeme dotýkat a ono se změní na uvěřitelné a zcela možné - tak fungují nákupy v magazínech Štěstí...

 Při hlubším zkoumání symboliky najdeme další významy a směry, které nám mohou asociovat další zajímavosti. Jde například o pojem ŠIBAL-BA, což je druhé motto této Portálové kompozice. Jde o parafrázi "podsvětí" z Mayské knihy mytologie Popul Vuh. Pojmy, které vyjmutím z intencí starého referenčního rámce paradigmat, nabývají původní významy. Zde jde o překonání hradby zřejmého a vstup do sféry alternativního pojetí dané tématiky. Tedy - kdo je tělem i duší ŠIBAL, ten se nenechá zastrašit a odradit plotem předsudků, které se okolo zóny vstupu do jiných dimenzí Živosti nakupily. Cesta vede filipikou slov - hrou s jejich potenciálem a jeho proměnou na reálné věci užitku v normálním obyčejném životě. 

 Fantazii se meze nekladou, a i kdyby to tak zdánlivě vypadalo, jde jen o klam a pouta fikcí uvnitř naší osobní zkušenosti, kterou si buď neumíme, nebo zatím nechceme, rozebrat a znovu jinak sestavit. 

 To je i pointou vloženého volacího klíče, který je úryvkem z arianské Knihy Života:

FI'Anka bela Mia
* Fianka * 
Draga-Dycha Či
Moga-Vista Ši
danga-mora * Zarja Zora 

 V kompozice uložená báseň je koncentrátem popisovaných vjemů:

Houslovým Klíčem odemčená,
Komnata Duše neobyčejná,
Chrám Kouzel tajemných,
Krajka Snů přejemných;
lehký Dotyk Věčnosti,
Slzy Štěstí, vděčnosti...
Střípek Duhy na Dlani,
výšivka na Hvězdné Pláni

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. Některé myšlenky ve sdělení jsou úmyslně "provokující" - aby ve zkratce podaly větší objem informací, než lze do popisu vypsat. Nezáživnost dlouhého textu bývá překážkou, ale metoda aktivní stimulace podvědomí zaručí, že čtenář sám sobě předložený informační celek doplní vlastním pojetím tématu. 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017