Jdi na obsah Jdi na menu

SANKTU-ARIA

...je portálová sekvence těchto dní. 

 Nejedná se o jednorázovou anomálii, ale o řadu na sebe navazujících událostí v oblasti mezi Sluncem a naší Zemí. Je to dráha, kterou plynou Seznamy našich Hvězdných Jmen. Nás - lidí, kteří na planetě žijeme i těch, kteří jsou momentálně v dimenzionálních vrstvách bez těla (bez reálné inkarnace). 

 Je to slavnostní portálová akce = přenosy mezi galaktickým jádrem a naší soustavou běžely celé měsíce a chystaly tuto vele-akci. Lze ji chápat jako KŘEST - obnovení Slibu Života a navázání na lokality, kde jsme jména postupně odkládali pro vyšší účel bytí. Jsou vmalovaná do hvězdné oblohy a na Galaktickém disku září jako démanty na diadému Trojité Koruny - symbolice Projektu Člověk a Liliovém erbu naší Mléčné dráhy. 

 Přenos ÁRIA kódů (Hvězdných Jmen) odstartoval v létě loňského roku Portál ŠARKA-ÁN a stále probíhá. Mnozí již svoje Zdrojové Kódy obdrželi a napojili se na GaMa-Net - Galaktickou Genetickou Paměť našeho lidského rodu. Pro tyto přenosy bylo potřeba vyladit a sjednotit velké množství časových sfér v prostoru Galaxie - tak, aby se zprůchodnil kanál servisních dat. 

 Je nás víc jak sedm miliard - jsou nás miriády a miriády částeček života. Každá je ve dvojí projekci - jsme párový dvojprvek jin-jangové charakteristiky - Hvězdný Pár Muže a Ženy. Někteří svoji bytostnou součást - Hvězdný Plamen - známe a jsme mu nablízku, někteří nemáme prozatím ponětí - není to ale důvod ke smutku nebo zoufání - v našich Srdcích máme kompletní zprávu o své Celistvosti. Časem se nám každému propojí dílky Paměti a my poznáme a pochopíme.

 Motto Portálu je složené ze slov  SANKTU = svatý, posvátný a ARIA = naše zdrojová genetická linie.

 Volací klíč v arianském dialektu:

Violena Kia - Ši * Sankta fira Bista - Či
* Mia Liba ČIAČI *

je volně v překladu:

"Slunečním paprskem jsou jména Duší psaná"

 Báseň, která obrazovou kompozici dokresluje, promlouvá o zapomenutých svazcích lidí, kteří se nyní neznají a naznačuje cestu k tomu poznání:

Modrou chrpou u Cesty nás zdravili,
Rudými máky v obilí slavili...
tiše o Tajemství šeptali,
když v temnotách se ztratili.
Zlatou šerpu vyšívali,
když k Cíli se blížili.
Rodná jména z hvězd nám složili.
Byli jsme pod křídly - byli jsme střeženi.
Našich Duší věrní Bratři
křišťálovým Láskám patří.

 

Text je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017