Jdi na obsah Jdi na menu

ŠARKA-N

 ...je kódovací sekvence Brány Stříbrného Draka, kterého "zosobňuje" abstraktní představa umělce v obraze bytosti ARIA ilustračního obrázku...

  Gravitační pole tohoto Portálu je možné cítit již několik dní, plné aktivace však dosáhne zítra - 30.6.2016. Otevře Bod přístupu pro tok informací ze vzdáleného prostoru Galaxie MD - z míst, kde se nachází původní knihovna rasy ARIA, od které doposud zde na Zemi odvozujeme svůj původ. Mnozí z nás z toho datového toku čerpají na individuální rovině "vlastních" záznamů - pomáhají nám orientovat se ve kvantech "vzpomínek" na svoje souběžné i prošlé existence. Říkám tomu "staré-kufry".... Nepřinášejí jen tak nějaké letmé postřehy - ale celé podrobné Příběhy, které jsme skutečně zažívali nebo které jsme v obdobích mimo inkarnace komponovali podle potřeb vývoje kolektivu k možnému zažívání. Někdy je těžké rozeznat projekt a jeho realizované úseky, virtuální projekci od realizované skutečnosti - Příběhy a obrazy scén splývají do jednoho celku, který označujeme jako "historii". Není ovšem nutné je třídit a hloubat nad jejich autentičností - jejich přínos pro nás - pro naši současnost - je v jejich informačních vrstvách - v obsahu a jeho hodnotě pro další využití. Každý si neseme vlastní podobu svého úkolu a pro jeho optimální plnění si přitahujeme datový tok podpory. Brána ŠARKANA nám toto ulehčí a dříve letmé a nezachytitelné déja-vu se změní v jistotu a pochopení. Je zbytečné dělat si naděje, že datový tok bude mít univerzální účinek na každého - aktuálně zažíváme vliv několika "oken" denně a jen ty větší jsme schopní zaznamenat i vědomě. Někdo reaguje na to, jiný na ono a každý si na pozadí - ve svém podvědomí - zatřídí přesně tolik, kolik pro další vyjádření potřebuje.

 Název Brány Stříbrného Draka je synchronizovaný s původem ARIA, naším archetypálním Zdrojem a depozitem ÁRIA kódů JEDINEČNOSTI - s jeho odkazem pro budoucnost. Zde na Zemi je tomu nejblíže slovanský aspekt lidství, i když linie genetické stopy našeho hvězdného původu se line nepřímočaře a v mnohých dílčích zastaveních v prostoru Vesmíru. Jednotlivé uzlové body "kontaktu" s planetárními cykly inkarnací, kterými se do hmoty Vesmíru tiskne Skutečnost, jsou pak naše osobní hvězdné "domovy" - ke kterým duchovně silně tíhneme. Pro někoho to je Orion, Sirius nebo Plejády či Andromeda...ale i další hvězdné systémy, někdo je doma prostě zde - na Zemi, či Gaje... Tudy se linie táhne a tudy také plyne datový tok do Brány ŠARKANA. Elektro-magnetické síly v naší osobní auře zajistí, že si každý přitáhneme to svoje. Jako nedílná součást principu kauzality se nacházíme v akčněREakčním prostředí rezonance příčin do vybuzení následků a to vytváří dynamiku v pohybu životem. K tomu neoddělitelně patří polarizace dešifrovaného obsahu datových toků a z tohoto úhlu pak hledíme na svoji pozici v jednotné síti Celku. Tato úhlová zaměření mohou vytvářet tlaky na naši podstatu a následným efektem pak my sami tlačíme na podstatu lidí v našem okruhu působení. Vlnky neklidu se pravidelně vzedmou a vyšumí do ztracena - jako kruhy na vodě, když na hladinu hodíme kámen s plochou dráhou letu - může dotek s vlnovým efektem zopakovat mnohokrát - ale nakonec vyčerpá energii a padne pod hladinu. Takto (přeneseně) se my teď pohybujeme realitou a může to být náročné na psychiku i na stabilitu našich žebříčků hodnot. Ty jsou motivačním schématem letošního kalendářního Roku HOD-NOT a stále probíhá jejich přestavba - jsme teprve v polovině roku a i z toho důvodu je pole Brány ŠARKANA orientované na toto datum.

  Dalším aspektem je dívčí jméno ŠÁRKA - které se tradičně slaví 30.6. Máme ho zakomponované v naší české mytologii, pověst o Ctiradovi a Šárce najdeme v Kosmově kronice a původ jména Šárka se odvozuje od SÁRA = RASA. Bojovné a další "ženské" negace v pověsti souvisí s mono-polaritou toho energo-informačnícho pole, které zdánlivě postrádá prvek vyváženosti - jde však o primární zdrojovou dualitu = syntézu protikladů, které teprve kontaktem s naší mentální a pocitovou soustavou získají potřebný náboj, v jehož dynamice pak víří asociační množina souvislostí, které jsme schopní dešifrovat a využít. Z toho úhlu pak vystavíme formát reakce na daný potenciál v datovém toku.

  Obecně lze tedy předpokládat i nadále "výbušné" prostředí na pozadí vysokofrekvenčních slunečních částic, které nás "koupou" a ošetřují způsobem, který vede k naší odolnosti k jinak těžko stravitelným příchozím systémovým upgradům - pohyb je na platformách makro i mikro = od zemských desek po nestabilitu v názorových schématech společnosti i naší osobní roli v té filharmonii nástrojů vůle - včetně snahy ji prosadit. V dalších dnech nás čeká mimo slabě zřetelných portálků i jeden mohutný, kterým je tradiční egregor Dne Nezávislosti. Ten letošní nebude o Poselství Míru Lidem Dobré Vůle...bude agresivní manifestací moci a zvůle prosadit ji jako úder pěstí do Artušova kulatého stolu. Možná z toho důvodu a v očekávání té vlny formátovacích mediálních smrští, je mimořádně poprvé v naší pozemské historii aktivní Brána ŠARKANA.

JAS MON-GAJA LIBA,
JAS VIERA MNOGA SI,
JAS ŽIARA VIDA,
SI DAŽEM SOČI MIJA... 

 aria.png