Jdi na obsah Jdi na menu

Série ORBIS

 Seriál článků Tri-Angel Orbis, ze kterého jsem už pěknou řádku dílů publikovala, odstartoval loni na jaře text ORB-IS. Jak se posouvám v tématech napojování na Hvězdné Vědomí - tj. v popisech dějů ve sférách energo-informačních struktur Kolektivního Vědomí Lidstva, které se mění a přestavují do pozic, kdy takové galaktické propojení bude plně funkční, dochází k zastření původní nitky vize a tím k dojmu, že jednotlivé články ztrácí kontext. Opětně proto článek ORB-IS sdílím, aby původní záměr ožil a připomněl jednotlivosti, které jsou jeho součástí:

 ORB-IS

 …čili SVĚT…

 Zde – v tomto kontextu – jde o paralelní alternativní Světy, které existují souběžně s tímto Světem, který chápeme jako nosnou Realitu, do které jsme se narodili (inkarnovali se) a kde prožíváme Příběh svého Života. Z našeho úhlu pohledu jde tedy o „nehmotné“ sféry Existence, kam ovšem můžeme svým Vědomím, svou Myslí, dosáhnout – i tam vcházet - a prožívat tam jiné Příběhy vlastních Životů, které se odehrávají v jinak postavené Realitě. Jsou to v naprosté většině mimotělní zážitky – snové vize, abstraktní myšlenkové projekce a scény, kde se Život odvíjí podobně, ale sleduje jinou vývojovou křivku. Je to duchovní rozměr obrovského rozsahu – vrstvy a vrstvy Světů uvnitř informační mřížky naší domovské Planety, Soustavy i Galaxie. V pojetí Oktávy dimenzí Živosti jde o 5 a 6D – tedy sféry, kde existujeme v některém ze svých jemno-hmotných těl a kde se nacházejí Knihy Života naší genetické knihovny. Každý Záznam v ní zapsaný lze „rozehrát“ – tj. rozbalit a nechat tam uložený děj pokračovat – v novém propojení souvislostí, které jsme si s sebou přinesli z našeho fyzického Života. V podstatě těmito Světy prolínáme nepřetržitě – na pozadí normálního fungování v Přítomnosti – jde o neoddělitelné spojení s naším vyšším Já, které je takto v interaktivním kontaktu se všemi svými projekcemi. 

 Jak se mění struktura Vědomí aktuálními transformačními procesy, mění se i naše chápání těchto paralelních Světů a našeho místa v nich. Je to Cesta k Celistvosti, kdy budeme celou sadu svých dalších nehmotných projekcí běžně prakticky využívat – jako nedílnou součást svých Životů. Mám na mysli vědomé a účelné způsoby užití – nikoliv výjimečně navozené a nijak neřízené jevy. Je to nový rozměr v Kolektivním Vědomí, protože dosud jsme tyto sféry navštěvovali sami, a když se tam setkali s někým známým, pak to nebylo vzájemné – tedy ne v takové poloze, kdy by i druhá strana měla stejné prožitky a zažívala tu samou scénu. Veškerá setkání v duchovních sférách byla vždy od realitní kompozice našich Životů oddělená – Skutečnosti tady a Skutečnosti tam byly kompatibilní jen ve virtualitě Bytí. 

 Rozšiřováním pásma denního Vědomí však dochází k prolínání Skutečností a k jejich fúzi. Už nyní je celkem běžné telepatické spojení mezi sobě navzájem blízkými lidmi – tento trend bude pokračovat na větší a větší okruh lidí – nejdříve v blízkém mentálním vztahu, později na principu sdílení aurické energie a s tím související výměny informací. Půjde o nadstavbu běžné komunikace – kdy intuitivně dokreslujeme sdílené informace o jejich další variace a přitom vlastní mentální sféra zůstává v privátním sektoru. S tím se otevírá i Svět paralelních civilizací a Bytostí, které je obývají. Citliví lidé tyto Světy znají a jsou s nimi v kontaktu – zatím to ale nebyla běžná součást Života populace. 

 Asi by bylo naivní domnívat se, že proběhne nějaká „vlna“, která rozšíří Vědomí všem a všichni tak najednou začnou přepojovat do intuitivního rozhraní Srdce – tedy do směru, ze kterého Galaktický Člověk sestavuje na bázi prožitků svoje mentální schémata – tj. reakce na události, kterých je v toku Času součástí. Každý tímto procesem projde svým tempem – podle specifických okolností svého Života. Bude to ale lavinový efekt – jak se to bude častěji a častěji manifestovat, tak to bude „strhávat“ další a další lidi, až to bude normální součástí života společnosti. Momentální globální krize tomu napomáhá – lidé jsou soucitnější a více prožívají emotivně silné události. To jsou spouštěče k expanzi Vědomí do vyšších sfér svého vyjádření. 

 S tím souvisí fenomén „volné energie“ - psala jsem o ní v pojednání SYNCHRONICITA. Volná energie přímo souvisí s vnitřními Světy našeho Vědomí. Je to energie informačních polí, čirá esence Kosmické Mysli – obsahuje faktor Inteligence, a proto se navazuje a rozvíjí naše vlastní mentální pochody v individuální a tím i kolektivní mysli – viz poznatky Nikoly Tesly. Kdo sleduje výzkumy na poli volné energie, ten si určitě všiml proměny mentality lidí, kteří se tomu věnují – ona stačí jen expozice v kvantovém poli částic – viz vědci z prostředí CERNu a jejich rozšířené chápání reality a nový pohled na pozici člověka v tom poli. Vzpomeňme si na Mehrana Keshe, který jeden čas skoro podlehl spasitelskému syndromu, který se u něho rozvinul – to jsou okolnosti, které v plně funkční Hierarchii Moci prostě hrozily a ještě hrozí, ale už jsme od té doby zas ušli kousek cesty…

 Jak se bude rozšiřovat Vědomí, budou možnosti využití volné energie přístupnější a rozmanitější. Tahle cesta pak povede k technologiím, které postupně umožní cestovat do části dnes alternativních realit v rámci Galaxie a to nikoliv mimotělně, ale teleportem i s tímto hmotným tělem. To je ovšem ještě „hudba“ budoucnosti – i když je možné, že s pádem světové Elity se otevřou tajné projekty a události v tomto ohledu naberou na rychlosti.

 Přiložená ilustrace je abstrakcí sférického uspořádání Planety v dimenzionálních polích Sluneční soustavy. My jsme si zvykli vnímat tyto sféry jako vnitřní a vnější dimenze Země – a ono tomu tak skutečně je. Do těch vnitřních se vchází přes rozhraní povrchových vstupů = jeskyně apod. – jsou tedy vázány na konkrétní lokality, kde k prostupu dojde. Do těch vnějších se dostáváme projekcí Vědomí – tedy ve změněném frekvenčním stavu a tím navozeným mimotělním zážitkem – ty nejsou vázány na konkrétní lokalitu, i když tzv. uzly dračí energie (megality) možnost této projekce zesilují. 

 Kódování struktury schématu nese symboliku ORB a IS. IS napovídá, že jde o „křemíkovou“ doménu a ORB ukazuje na přítomnost Živosti v jiném pojetí Existence. Dohromady je to ORBIS (latinsky SVĚT) – v obecném pojetí – tedy nikoliv jako zeměpisná oblast, ale jako prostor Existence. Karta Svět (Vesmír) je poslední kartou Tarotu, symbolizuje dosažení Celistvosti (završení Velkého Díla v alchymickém smyslu). SVĚT je také kořenem slova SVĚTLO – věděli jste, že jen slovanské jazyky (včetně rumunštiny) mají slova SVĚT a SVĚTLO spojené stejným slovním kmenem?

 ORB-IS je tématika aktuální portálové anomálie, v jejímž gravitačním poli se nacházíme. Je to nová kvalita energií, tentokrát už ne (pů)vodního charakteru (série AQUA), ale vzdušná – éterická, co symbolizuje ony sféry nehmotných dimenzí. SVĚT je také dějištěm momentálních globálních událostí – už nejde o nějaká lokální místa v krizi – ale o celý svět, který je zasažen.

 Série Orbis bude navazovat jedním portálem na druhý – bude to mít rychlý spád a v realitě se to také odrazí. Vrchol bude kulminovat až někdy okolo letního slunovratu – tedy 21.6. Však karta SVĚT má číslo 21 a o květnové datum nejde, i když tam už je rozhraní živlů Země a Vzduchu – byl by to ale příliš krátký časový rozsah na objem a průběh událostí, které bude tato energie stimulovat a tématicky ladit. Přítomnost IS (SI) křemíkové inteligence je faktorem vyšších stupňů „řízení“ procesů – nikoliv boží rukou, ale ve vyšším schématu navazujících souvislostí, které přesahují daleko do minulosti i daleko do Vesmíru.

 Původní článek na webu Pandora

stazeny-soubor.jpg