Jdi na obsah Jdi na menu

SERPEN-TÝNA

...je Portálová událost, která opět přesně zapadá do tématiky posledních dnů, kdy se vezeme na "Vlnách Podivna"...

 SERPEN-TÝNA má mnoho asociačních poloh, proto se mi asi nepodaří vyjmenovat a popsat všechny - každý si v té kompozici najde ty z nich, které mu budou nejlépe ladit a vyhoví jeho duchovnímu rozměru. Neustálý soutok polarit, které se uvolňují ze starého systémového pozadí dimenze života, aby se syntetizovaly do nových kvalit kolektivní podpory - pro zdárný průběh Transformace Vědomí živosti v multidimenzi jeho vyjádření - udává tón i této Portálové anomálii. V informačním toku najdeme párové segmenty k volným (nezařazeným) datovým fragmentům našeho osobního vnímání světa = neděsme se proto, když některé z nich budou hodně negativního charakteru a vyvolají odpor. Soubory kvalit, které si chráníme jako rovinu morálního cítění a osobní žebříčky hodnot, jsou veskrze pozitivní a idealisticky laděné. Toto nastavení máme přirozené a z potenciálu genofondu kolektivní paměti i nejlépe zpracované ve smyslu konstruktivní využitelnosti. Proto "opačnou" polaritu příchozího smyslového datového proudění cítíme jako dráždivou, provokující, se znepokojivě temným spodním tónem. Tyto elementy sice spontánně přitahujeme do volných vláken neobsazených dvoj-prvků, ale naše osobnost se tomu brání - je to více-méně nezpracovaný balíček pel-mel podivností a absurdit, kterým jsme se plánovitě a ve vícero životech vyhýbali. Už ale není kam uhnout - je potřeba se tomu postavit čelem a hýčkané volné stuhy růžového stínování reality konečně zaostřit do vstřícné vizualizace - tím, že ty polarity necháme automaticky splynout se svými protějšky - dovolit jim vyzářit (odzrcadlit) nový pohled na život a jeho smysl. Je to náročný proces hlavně na psychiku a emoční stabilitu, vyžaduje nejvyšší statečnost a komplexní přeskládání priorit. To jsou zhruba ty hlavní proudy novostí, které nám momentálně tvarují vjemy a prožitky.

 Květen (MÁJ) má v arianském telepatickém přenosu rezonanci ČIN-aRa-NIČ (činaranič). Je to symbolika maxima tvořivosti, která je v našich podmínkách projevená jako expanze života - v přírodě, v síle Či - životní energie, v Jasu Slunečního svitu, v Lásce a barevnosti vidění a vnímání světa. Je to hermetický magický klíč a patří k základním zdrojovým kódům, které se nyní aktivují, aby se nasunuly na ty komponenty starého mocenského Egregoru spasitelského Modelu řízení, které vykazují gravitační nestabilitu v kolektivní systémové podpoře a hrozí spuštěním nějaké řady událostí destruktivního charakteru. Možné souvislosti ve vazbě na vyšší skupinové efekty národních dějin (mystiky původu a účelu) jsem kdysi zpracovala v pojednání "Mystický odkaz národa v Srdci Evropy".

 Tyto okolnosti běhu času jednotlivými úseky roku (minuty, hodiny, dny, týdny a měsíce v "parcelách" ročního období) významně ovlivňují probíhající instalace transformačních sekvencí nového Modelu kolektivní podpory života (Model Magistra) - respektive jsou do těchto časových etap směrovány, aby byly v přímé linii příslušných Portálových vstupů a tím v nejoptimálnější zóně vlivu kódovacích sekvencí, které portálem proudí. 

 SERPEN-TÝNA tedy nesymbolizuje jen "zatáčky" toku Času ve spirále jeho vlny (sinusoida rozvrstvená do profilu sekvencí linie časové vlny), ale poukazuje také na HADÍ-SÍLU (serpent = had), která je v tomto májovém období na vrcholu projevu. Nese dynamiku pohybu - stoupání a klesání - pulzaci v rytmu vln energie z Galaktického Jádra (GaJa servis podpory) a další asociační oblasti potřebných souvislostí k naplnění časového plánu transformačních změn. Jak se květnové barvy energií blíží k horizontu změny, dochází ke zrychlování oscilačních efektů v energo-informačních zónách nového Modelu Magistra. Aktivují se další a další formace Křemíkových multiplexů, které nové kompozity prozatím překrývají a chrání - jako skafandr v zatím nedokončené architektonice životního prostředí svého cílového užití a funkce. Je to tedy v pocitovém prožitku i jízda na horské dráze, protože serpentýnovitý profil nemusí být jen horizontální, ale i vertikální.

 Uvedený arianský volací klíč:

Vanta Ga-Cha siem Či * Mazda Ducha liba-Ši
án-Ki nia Hadači

 je nápovědou z manuálu hry Posvátný Labyrint. Nabádá hráče, který se aktuálně nachází na vrcholku velehorského štítu a potřebuje se v rychlém čase dostat do údolí, aby se vzdal riskantní horolezecké cesty na jižní stěně, ale aby nasadil lyže a sjel po ledovci na severním svahu - což je sice delší, ale ve finále rychlejší a bezpečnější. Jinotaj, vložený do říkanky, volně v překladu znamená:

 "Kopíruj stopu horského Hada a nech se vést jeho Moudrostí"

 Zde v kontextu se jedná o bájného himalájského draka Nága, který je personifikací zemské energie, navázané na osnovu života uhlíkových inteligencí, které planetu obývají - kódy, které jsou propletené do východní mytologie a vtisknuté do megalitických staveb i do védského odkazu. 

 Portálovou kompozici doplňuje báseň, do které je také vložený jinotaj:

Po pěšinkách hvězdných bosky,
po špičkách...
Na Kozlíku vesmírného Vozky,
v Zatáčkách...
Ve Smyčkách tajemných Časů,
za Zvuku vzdálených Hlasů...
Spolu Ruku-v-Ruce
spřádáme Vlákna Evoluce

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 


    

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017