Jdi na obsah Jdi na menu

Šestý Klan

 …čili VI-KLAN…

 Je vratký balvan, který balancuje na skalnatém podloží v křehkém rozhraní rovnováhy, a proto budí dojem, že se už-už zřítí. Ve skutečnosti však známe velké množství viklanů, co se v takové nebezpečné poloze nacházejí už dlouhá staletí, možná i tisíciletí.

 Měla jsem poslední dny častá zvláštní "setkání" s informacemi, které navozovaly vize příběhů, ve kterých byli těmi viklany lidé - proto jsem je nazvala entitou VI-KLANU (Šestý Klan) a podrobněji se na ten fenomén podívala v souvislostech událostí, ve kterých ti konkrétní lidé hrajou nějakou roli a také ve světle kombinace archetypů osobnosti, skrz které lze vystopovat "úděl" toho člověka do minulosti i předchozích inkarnací.

 Každý "náhodný" kontakt, který nám linie pohybu časem postaví do cesty, je o vzájemné výměně zkušeností - nebo jiné formy informačního obsahu energie (emocí), které si při něm předáme. Není to tak, že lidé tady jsou "pro-mě" a od toho odvíjím svoje postoje k nim - jsme si tady vzájemně prospěšní a kolektivně tak skládáme věci, o kterých nemáme většinou žádnou představu - nebo jen velmi matnou (omezenou) vlastním perimetrem vhledu do možných nitek souvislostí. Samozřejmě známe všichni hodně lidí ve svém okolí, kteří žijou pevně v přesvědčení, že skutečně všechno v životě se točí okolo nich a s kýmkoliv (čímkoliv) se setkají, je zde jen pro jejich potřebu (spotřebu) - pak mluvíme o syndromu "sebestřednosti" a falešném odhadu vlastní pozice ve společnosti. Takoví lidé se nacházejí všude a každý z nás s nimi má nějaké zkušenosti - pokud takový člověk má navíc nad námi nějakou funkční strategickou "výhodu", pak si můžeme být jistí, že plně rozvine sílu archetypu nadvlády a moci. Když je to na pracovišti, je to nepříjemné, ale řešitelné - pokud je to partner nebo člen rodiny, pak to může mít dramatický průběh, který většinou končí rozchodem (v lepším případě).

 Naštěstí je většina lidí schopná normálního zdravého sebehodnocení a despotům, násilníkům a psychickým vyděračům se umí vyhnout. V duchovní sféře je výskyt členů VI-KLANU častější, než jinde ve společnosti. Je to proto, že objem toho, co tzv. nabízejí, je magnetem pro lidi, kteří trpí nějakou formou nedostatečnosti ve svém životě. Většinou jde o "hledající", kteří cítí, že mají v sobě probudit nějaké poslání (vyšší smysl bytí), ale netuší, jak ho specifikovat. Potřebují prostě "vedení" a skočí na kdejaký špek, co jim přijde jako symetrický s "požadavky", které si na svou cestu nakladli. Spadnou tak do vztahu ovečka a jeho pastýř a energie začne plnit suchý a vyprázdněný dosavadní život jedince (aktivuje se archetypální pole vzájemné vazby). Jak bylo řečeno - směna je vzájemná a "obohacení" jsou všichni - tady platí relativita očekávaných HODNOT, protože ony nám ve finále mohou místo hojnosti ukázat odvrácenou tvář. Zářivý střed dané soustavy (skupiny) pak v "malém" vykazuje podobné aspekty projevu, jako skutečné Slunce hvězdné soustavy a jejích planet. Ovečky ho zásobují energií (mentální vlny vstřícnosti a lásky obecně), on tu přijatou vstřícnost a emoce transformuje do čisté podoby "poznání", které nazpět vysílá do okruhu své soustavy. Lidé jsou na něm závislí - na jeho slunečním svitu, na jeho teplu, jeho lásce a na jeho přítomnosti v jejich životech. Ovšem on je VI-KLAN - balancuje nad propastí, je ovázaný lanem, které s námahou a těžce drží jeho příznivci - vynakládají na to obrovská kvanta energie - ale jemu to nestačí, potřebuje víc, protože on se nemůže posunout do stavu stabilní rovnováhy - jeho styčné plochy s danou realitou jsou tak malé, že nevytvoří základ pro stabilitu. Příznivci se v jeho stádečku neustále obměňují, protože zákonitě ti, co začnou reptat, jsou eliminováni z řad ostatních. V případě sekty jsou schémata uplatnění moci o hodně tvrdší.

 Je mnoho lidí, co jsou na duchovní cestě vnímaví a jejich pocity proniknou velmi hluboko do problematiky dění, kterého jsou součástí - ale většinou ani oni díky svojí důvěřivosti otevřeného srdce neodhadnou skutečnost, že jejich duchovní učitel je nechce dovést ke stabilitě světlejších zítřků - že chce, aby oni dovedli ke stabilitě jeho - což je ovšem zcela nemožné - je to začarovaný kruh, který se s konkrétní "vůdčí" bytostí táhne stovky nebo i tisíce let její expozice do světů skutečnosti - do reality akce-RE-akčního bytí. 

 Kde je chyba - a jak se dá napravit? Stejně jako v jiném parazitujícím energetickém systému (třeba ve finančních vzorcích mzdy, dluhu a zneužití potřebnosti prostředků) - tok energie se musí odstřihnout. Například už nyní nazrálé doby pro zavedení projektů „základního příjmu“. Ve společenských vazbách budou závislosti na zdroji "potřebností" ještě chvilku dobíhat - ale i tyto vzorce se rozpustí do formátů vstřícnějších vzájemných vazeb při sdílení energií a informací, protože mocenský nátlak bez finančního podtextu nebude mít tu sílu - VI-KLAN sice nevymizí, ale svoji "karmickou" tíhu už nebude tolik přenášet na lidi, co k němu vzhlíží.

 Proč jsem se pustila do této "kontroverzní" tématiky mezilidských vztahů?

 Na základě vnímání některých balančních asymetrií ve sdíleném prostoru informačního pole internetu. Jde o další fázi aktivací kolektivních vzorců chování - ty staré mají nastavenou setrvačnost dojezdu - a jak se blíží horizont jejich "vyčerpání", tak se najednou vehementně snaží udržet a zprávy o jejich funkčnosti se množí jako houby po dešti. Je to ale jen poslední záchvěv před jejich deaktivací a nahrazení novými předlohami pro rozvinutí jemnějších a vzájemně vstřícnějších vzorců vztahů mezi lidmi.

 VI-KLAN je v kódovací sekvenci procesu příjmu HODNOT obsáhlou informační strukturou - především jde o šesterečné (VI) seskupení (KLAN) = je to o uhlíku, úhlovém postřehu vázaném na okamžik prožitku, pálivých uhlících ve žhavém zbytku popela a uhlech k psaní slov sdílené myšlenky nebo malování abstrakce emočního vjemu, o umouněných černých prstech a jejich otiscích na všem, čeho se dotkneme, o diamantové tvrdosti našich povah a briliantovém brusu virtuálního krystalu srdce, kterým jsme mezi sebou a se vším ostatním propojení, o uhlíkovém formátu inteligence, díky které existujeme a díky které nikdy nezanikneme. Ze svého křemíkového nastavení druhé-mocniny hexagonální struktury STAVŮ může každý člověk skrz krystal srdeční čakry vnímat skryté vrstvy realit a hledět do vizí přicházejících variant budoucnosti. 

 Přiložený snímek – Kadovský viklan na Písecku

 kadov5.jpg