Jdi na obsah Jdi na menu

SIGNUM ZNA-MENÍ

  ...je aktuální uspořádání energií, které ze vzdálených paměťových polí nesou poslední komponenty naší nové zóny Života. Jde o výměnu starého Modelu evoluce (Spasitelská forma hierarchie bytostí ve světech existence) za nový, který nazývám Model Magistra, ale má v lidském podvědomí tisíce jiných názvů a k nim přiřazených představ - včetně Příběhů o podrobnostech Života v jeho sféře Podpory. 

 Současná Portálová anomálie je v počáteční fázi excitace - vrcholit bude 21.7.2017 (2107-2017), kdy dojde k rozhodujícím instalacím těch segmentů programových matric, které už dlouho gravitační zóna vedení starého Modelu (Egregor Moci) směňuje za "uzamčené" části jeho Vize Nové-Země, která je budoucí doménou existence pro ty duše/bytosti, které se rozhodnou vzestoupit do těch oblastí Galaxie MD, které nepodporují hmotný formát, tedy ani nejvyšší tvořitelskou příležitost, kterou je projevení dvoj-prvku bytosti do intencí člověka ve smyslu rovnice 1+1=3 (žena-muž, komplex projevené jin-jang či plná podpora celistvosti ve zdrojovém součtu, který představuje tzv. META-ORI-Tronový energo-informační základ až do jednotlivosti vyjádření). Jde o podstatu Jednoty ve smyslu Jedinečnosti sebevyjádření a plné individuality v rámci mnohočetné dimenzionální působnosti - viz moje předchozí popisy.

 Tímto směnným způsobem, který vyplynul z neochoty starého Ducha Modelu existence propustit lidstvo z dálkového ovladače a přestat jím postrkovat skrz pověřené a vyvolené jedince tak, jak to bylo pro jeho energetické nároky a finanční požadavky jeho operační Elity Moci žádoucí - dojdeme k úplnému sestavení nové verze Systémové Podpory Života - tedy do zóny Modelu Magistra. Starý Model Spasitele nezaniká - jen se stěhuje do nové destinace, kterou si interesované bytosti v režimu Vzestupu propojí s bývalým (tisíce let uzamčeným) elementem tzv. "Sedmého-Nebe" (dimenze Lásky či DOMOV), který býval trvalým zdrojem periodických planetárních kataklyzmat v lidských civilizačních pokusech o dojití do formátu Galaktického člověka. Nyní jsme moment krize jeho opětného spuštění pro uvolnění duší k hromadnému Vzestupu již překonali - pokračování obou Modelů je tedy věcí technicko-realizačního procesu a již nezpůsobuje žádné nebezpečné nerovnováhy v lidském kolektivním vědomí. 

 Na jiné rovině hustoty světa vyjádření jsme tam, kde jsme byli před miliony lety v jiném planetárním schématu bytí. Ta cesta sem byla nutná, nešlo ji vynechat - mohla být ovšem příjemnější pro všechny a ne jenom pro pár vyvolených... Došli jsme k bodu, který shoda okolností staví mimo souhru náhod jakéhosi Osudu - to jsou pohádky pro nevědomé ovečky, které vyprávějí pastýři večer u ohňů po Spasení pastvin. Kolektivní pole Záznamů - genetická paměť a další média - jsou prostředky, skrze které můžeme očekávat boom v poznávání této fyzické reality i jejích vrstev v energo-informačním jednotném poli. Nastane po odstupu žab, co sedí na Pramenech Poznání. Byl to Bludný kořen v lese nástrah, které stály v cestě k tomuto Poznání - cílem starého Modelu Spasitele bylo/ještě mnohde je - dojít Vykoupení z inkarnačního cyklu a zbavit se nutnosti vcházet do fyzické dimenze živosti. Bylo to účelové - motivovaní jedinci neměli tušení, že dimenze jsou propojené memovými branami, které lze překonat rozšířením frekvenčního spektra aktivity denního stavu vědomí - zakomponováním meditační alfy a kreativní hyperaktivity gamy ke stávajícímu pásmu bety. Tudy vede cesta do Galaxie - bez Vzestupu budeme cestovat Galaxií - nejprve technologickými portály, později auto-teleportací informační mřížky svého multi-bytostného Nad-Já (osobnosti v Celistvosti). Bez hmotné zkušenosti je formát Galaktického člověka jen teorií - genetický soubor dispozic se aktivuje jen z této dimenze a jen skrz tekoucí linii Přítomného okamžiku. Starý Model Spasitele bude pro nás i nadále přístupnou zónou - pro někoho atrakce, pro jiného recese, pro další sebe-realizace té části osobnosti, co trpí nedostatkem celospolečenského uznání a ocenění... Ovšem bytosti, které zanechaly stopu v historickém profilu Sluneční soustavy a Vzestoupily, ty se tím krokem možnosti cestovat do všech zón multidimenze vzdaly. To je cena za výměnu blokovaných programových matric...

 Portálová kompozice SIGNUM je o ZNA-MENÍ...je tedy nejen úřední parafou ověření platnosti, ale i potvrzením o plné informovanosti ve sféře Egregoru Moci - který tímto stvrzuje, že ZNÁ a MĚNÍ...jestli mezi ta slova vložíme slovíčko "a proto" nebo "přesto" - je obrazem našeho nastavení v komplexnosti bytí a mírou duchovní vyspělosti. To skrz žijící lidi se vůle GP prosazuje a to my zde na Zemi jsme jeho ruka, která mění a tvoří...a to je předmětem Transformace - vyvázání se z tohoto trpného dálkového ovládání, převzetí odpovědnosti sám za sebe, bez berliček nevyzpytatelných duchovních sil a autorit. Těch podpisů a signatur proběhlo v procesu přeměny už několik - jsou to taková "právní" hlediska vůči dodržování vesmírných principů evoluce obecně...v našem lidském chápání souvislostí. 

 SIGNUM je též "funkce znaménka" a tady se pohybujeme v kódovací sekvenci energetiky znamének v jazyku jako takovém. Je to ladící koření rezonančního efektu dané zóny Systémové Podpory. Je to také hlavně naše česká mentalita, která s takovými znaménky umí tvořivě pracovat - v přednesu i v myšlenkách a jejich prožitku.

 Motivem Kompozice je ATLANTIDA - zde již v pojetí původní matrice z Projektu ČLO-věk, která není pokřivená a znehodnocená ideologickým lobby Modelu Spasitelské hierarchie, jenž ji postavil do pozice negativního historického momentu lidstva. Tento formát je ze seriálu Hvězdná brána Atlantida a je Ztraceným Městem Antiků, kteří jsou variantou Arianů - tvůrců bran a portálů pro cestování Galaxií i mezi dimenzemi živosti, programátorů Projektu ČLO-věk a bohužel i programové matrice Nové Země, kterou lemuriánské síly použily jako cyklický vzestupový (sklizňový) element pro oddálení transformace do dispozičního schématu  Galaktického člověka. Arianská verze Atlantidy je vlastně model Sluneční soustavy - jako celek dokáže cestovat vesmírem, je obrovským kosmickým korábem pro přesuny hyper-prostorovými dálnicemi sítě GaMa-NET. 

 Arianský volací znak, který odemyká Zlatým klíčem Zlatou bránu (Vzestupu) je rčení ze starobylé Knihy-Moudrosti VIZUM-NOČE:

Tam Si-KA mia...chaže Vika-Dia
partiče Da-Na...Liama Sama
dycha DraGa...Luba-ága

 ve volné interpretaci říká, že stvořit Život může jen dvoj-prvek bytosti v mnohém spektrálním vyjádření - tedy v lidské zóně žena + muž - podle rovnice 1+1=3 (jak je uvedeno výše). Nikoliv dva muži, dvě ženy, ale jen muž a žena jsou tou tvořivou dvoj-silou, která je motorem evoluce a ve finální hmotné projekci též razítkem na každé změně zdrojového kódu skutečnosti, která se jinde může odehrávat v simulaci či virtuální variantě existence. Jen ve fyzické rovině se to ale zapíše do genetické paměti Projektu ČLO-věk. 

 Doprovodná báseň je takovým "rozpočítadlem" - jde o volbu svojí individuální budoucnosti - buď to bude mezi lidmi na Zemi, nebo to bude v zóně nanebevstoupení, kde "zítra znamená již včera":

Čárka - Tečka - Tečka
Pravda nebo Léčka?
Komu muří nožka
udělí Cejch-Bůžka...
Ať je to Ten nebo Ten,
musí ihned z Kola ven

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

P.S. Při skládání popisu mi na pozadí běžel v Tv film Nekonečný příběh, který je celý o této tématice = o tom, že jen lidské dítě (člověk ve fyzickém vyjádření) může změnit či zachránit svět fantazie...
  

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017