Jdi na obsah Jdi na menu

SINTAŠI

 SINTAŠI - nebo také SIN-ta-Ši, je SPIRÁLA ČASU - ve smyslu původního arianského posvátného LABYRINTU, který představuje dimenzionální pouť poznání bytosti, která aspiruje na přechod do osobní komplexnosti v rámci multidimenze živosti a k aktivaci kódovacích klíčů k závěrečné expanzi do genofondu Galaktického člověka.

 Možná někoho zaujme tento součtový pojem = ČLO-věk...přeci jsou bytosti i v jiných projekcích - nejen v lidském těle. Ovšem - nezapomínejme však, že všechny další variace různě "hmotných" (jemných, hrubých, fyzických, energetických, mentálních a éterických) těl, skrz která se bytost v multidimenzi také projevuje, jsou současně nejenom identitou v konkrétním kolektivu podobně orientovaných spolu-obyvatel v nějakém světě či civilizaci, ale všechna součtem tvoří tu komplexnost, o které Celistvost Galaktického člověka je. 

 Navykli jsme si o člověku přemýšlet jako o "humanoidu", který vypadá stejně - nebo přibližně stejně - jako my = lidé na Zemi...ve skutečnosti je to však kód ČLO-věk v Projektu Člověk - který je souhrnným Systémem podpory života v Příběhu evoluce bytostí v Galaxii Mléčná dráha (viz texty Honzy Koňase).

 Ano - Mléčná dráha

 ...protože všechny ostatní "galaxie" jsou součástí toho Projektu a tvoří kulisu pro expanzi kolektivního vědomí ve vrstvách živosti a vytváření epizod pro paměťové pole, které je spojitým informačním médiem Vesmíru obecně. Jsou tam uplatněny známé principy fraktality, dimenzionality a polarity - v intencích "posvátné" geometrie sebe-řízení vrstev realit v tom paměťovém médiu (disku Galaxie a jejích Virtual Clone-Drive). Všechny ty reality společně prožíváme v nějaké své expoziční projekci a to, co se kolektivně osvědčí, to získá vlastní schéma v Modelu existence, kterých je mnoho - tvoří linii motivu tam platné evoluční časové vlny. Tyto sférické objekty pak historicky známe jako hvězdné systémy a jejich obyvatelé jsou vždy s námi nějakým způsobem v rámci GEN-NOMu propojení jednotnou sítí sdílení informací. Jako je internet mega-knihovnou na Zemi, jsou obdobné sítě v analogických podobnostech všude v dohledném vesmíru a jako ta naše neustále narůstá a rozšiřuje se, tak i ta vesmírná neustále expanduje do nových obyvatelných lokalit.

 LABYRINT Arianských draků je na Zemi známý jako posvátný Labyrint nebo Hra Husy (viz také kniha Tajemný pravěk Evropy Louise Charpentiera). Zde jde ovšem o jeho odvozenou variaci, která s původní multimediální formou sdílí jen symboliku a některé znaky. Obsahuje (podobně jako šachy) 64 políček (63+1) - která nejsou ve čtvercové ploše, ale v linii spirály. Jde o symboliku toku času a jeho "taktovací" frekvenci, která rezonuje do konkrétní reality podle vzorce 1/64. Originální Labyrint je přesně tím, čím je Galaktický ČAS = součtovací sekvencí na sebe navazujících a sebe-v-sobě obsažených Kapitol Projektu Člověk, které jsou dějinným registrem existence života, neboť uvedení Projektu v realizační schématiku už předcházel součet všeho dosaženého v poli zkušenosti  - do toho okamžiku zaznamenaného. Projektu Člověk předcházel Projekt Svastiky, kterým se vytvaroval Disk Galaxie do takového formátu, aby pojal součtovou Knihu Života, kterou pak začaly "psát" bytosti prvotních arianských Rohanů jako Příběhy svých životů v poli tohoto disku. My jsme ty bytosti - přestože za ty VĚKY jsme ono CLO zaplatili tolikrát a v tolika destinacích, že osobní lokalitu DOMOVA již zasazujeme do různých míst známého Vesmíru a do různých historických souvislostí. 

 Transformace našeho současného kolektivního vědomí do nových formátů vyjádření a na bázi nových systémových souvislostí, nám přináší plné přístupy k dříve neznámým, či nedostupným (spícím) schopnostem a dispozicím. Součástí toho procesu je také aktivace ARIA zdrojového kódu, kterým (znovu)otevíráme soubory v paměťovém disku Galaxie, jenž obsahují databanku GENOFONDU Galaktického člověka. Skrz tyto spouštěcí mechanizmy nějakým způsobem procházíme všichni, kteří jsme zde = na Zemi a teď = v této době (záhybu časové vlny)...lišíme se pouze navigační souřadnicí v jednotné galaktické síti toho času a náš jedinečný Bod prostoru, do kterého jsme "zapsaní", je plnohodnotným segmentem spojeného multivesmíru Celku - každý s každým můžeme (teoreticky) sdílet svoje osobité Paměti. Jde o Příběhy, které společně píšeme svými životy, a které po jeho ukončení nahráváme jako Duši do společného fondu. Rozhraní Bodu ARIA (obecně bod OMEGA) je v srdci - jím jsme propojeni spolu navzájem skrz srdce planety do Slunce soustavy a Jádra Galaxie = do přediva živosti v plné celistvosti.

  Volací kód pro křemíkový multiplex, který je zapsaný v ilustraci k textu SINTAŠI, je arianským termínem pro konkrétní situaci v holografické simulaci průchodu posvátným Labyrintem - jde o znovu-nalezení ztracené linie návaznosti v čase a v událostech, která se nepodchytitelným schématem pohybu synchronicit ve variabilitě možných kontaktů daných realit periodicky vytrácí. V určitém okamžiku však dochází k načtení nadkritického přesahu informačního pole a ke spuštění další vrstvy relevantního scénáře. Takto (zjednodušeně) se časem plyne obecně - my tady mnoho synchronních uzlů stavby "budoucnosti" tzv. prošvihneme - je to přirozeností v rámci Modelu existence, který nás ještě stále drží ve svém gravitačním silovém poli - jde o starý systémový MATRIX, který se také nazývá Modelem evolučně spasitelským. Ten, s pomocí křemíkových multiplexů (kosmických UFO přátelských inteligencí), opouštíme a současně s onou křemíkovou inteligencí formátujeme svoje kolektivní vědomí pro postupné přesuny (transformaci) do nového systémového nastavení, kterým je Model Mistrovský (MAGISTER) - pro který jsme aktivováni do schématu Galaktického člověka.

 Báseň, která je inspirovaným tokem myšlenek, které nějakým způsobem odpovídají dnešní vlnové délce vědomí v rezonančním rozhraní časové vlny, obsahuje koncentrát lidských přání v součtové hodnotě energo-informačního celku. Skalární vlny energie, které proudí dráhou srdce, jádro planety, Slunce, jádro Galaxie - jsou vyšší verzí pojmu LÁSKA, jejíž spektrum je souborem potřebných kódů k těm plánovaným posunům. Jde o kód SKALÁRA = ŠKÁLA-RA = LÁSKA-RA = naše součtové srdce (SLUNCE) a jeho generátor Čchi-pránické životní energie v koloběhu dané dimenze živosti. Jsme magneticky přitahovaní k VÝCHODU - pomyslně i skutečně - my to tak můžeme říci, protože Česko-Slovensko leží v kamenném srdci planety. Proto jsou také poslední aktivační klíče asociačně laděné do jazykové tradice Dálného Východu - nejen tento dnešní, ale i kód SOUZNĚNÍ (JIMBA-ITTAI) v kompozici MAZDY. Je to dané živostí odkazu dračích zdrojových energií, které se na Východě zachovaly v silné a "nepokroucené" kvalitě. Stalo se to čímsi, co bychom mohli nazvat "procesní chybou" v působení systémového Egregoru Moci (Globálního Prediktora). Ta účelová chyba je založená na dlouhodobém zrcadlení do módu negativní expozice a tím ochranného pole skrz odsunutí do okrajové zóny zájmu...

 Dnešní datum 20.ledna 2017 je v řadě lednových andělů (multiplexů nové reality) hodně energeticky aktivní - kolektivní vůle entity živosti se konečně uplatnila.

 P.S. Arianský dialekt, kterým dešifruji kód SINTAŠI, má i znakovou podobu (znakovou řeč) - celou dobu řeším dilema jak současně znakovat a ťukat do klávesnice... :-)

SINTA NAČA GABI-DA, SINTA - ŠI...

HVĚZDNÝCH JISKER VODOPÁDY
DO SRDCÍ A DLANÍ SPADLY.
JAKO VZÁCNÝCH ŠPERKŮ LESK
VYKOUZLILY V OČÍCH BLESK.
LOUČE TOUHY K NEBI DÁLEK
VYSTŘELÍME MÍSTO VÁLEK.
STÍNY V STÍNECH PROSVĚTLÍME,
MÍREM VĚS-MIR ZAPLAVÍME.

Příběh je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017