Jdi na obsah Jdi na menu

Sírius - mystika původu lidstva

 Ve svých textech často zmiňuji hvězdný systém Síria – jako prastarou domovskou oblast Lidstva – ve smyslu jeho genetického původu. Z mnoha sdělení, která přijímají tzv. „kontaktéři“, vyplývá, že lidé byli v dávných dobách na Zemi umístěni z nějakého důvodu – že jeho evoluce není jen přirozeným procesem vývoje druhu v čase, ale že tomuto procesu se dostalo sofistikované pomoci od zástupců vyspělých mimozemských civilizací. Stopy tohoto vlivu nacházíme po celé planetě – v podobě artefaktů, architektury staveb a také v mystice, mytologii a symbolismu, který je součástí tajných nauk. 

 Video, které dávám do sdílení, je souhrnem našich poznatků o fyzickém i duchovním odkazu bytostí, které u počátků působení lidstva na Zemi stály a prostřednictvím mnoha osobností se na evoluci člověka nějakým způsobem podílely. My známe jejich jména – jsou to například Thovt, Hermes nebo Enoch – ale jde především o personifikaci konkrétních energií Hvězdného Vědomí, které kdysi dávno vstupovalo do našeho prostředí přímo, tj. jako inkarnovaná Duše člověka, který disponoval schopností předávat důležité vědomosti, nutné k akumulaci mentální a duchovní energie, potřebné k evolučním skokům. Tímto asistovaným způsobem jsme „doskákali“ až do současné úrovně naší kolektivní existence, kdy může probíhat finální fáze Transformace našeho Vědomí do vyšších projekcí Života. Jde o mohutnou vlnu expanze – její rozsah se exponenciálně šíří napříč všemi dimenzemi Živosti – v nefyzických vrstvách a následně i ve hmotě projeveného Světa. 

 Je to dynamický proces, který můžeme prožívat zlehka – neseni na vlnách událostí – nebo ztuha, otloukáni příbojem spodních proudů, které námi hází jako utrženou lodičkou, která nemá vlastní řídící pohon. V jakém stavu dojedeme, je z velké části na nás samotných – jestli zmrzačení a se slabou jiskérkou Života, nebo vitální a nabití energií té bláznivé jízdy, která vyplavila pocity Štěstí a Radosti. To se teprve pozná – jestli nás někdo chytil za ruku a pevně v proudu přidržel, nebo jestli jsme ty ruce, které nás chtěly obejmout a stisknout, tvrdě uhodili a odtáhli se do izolace vlastního strachu. Síla je v soudržnosti, ve vzájemné podpoře a v ochotě pomoci, i když s rizikem rozkomíhání směru, který potřebujeme udržet. Hodně lidí plave s klackem v ruce – ne proto, aby s jeho pomocí dokázali manévrovat v proudu a udrželi se nad vodou, ale aby s ním přetáhli každého, kdo jízdu zvládá s lehkostí a nadhledem.

 Přála bych si, aby ti duchovně a charakterově silní tvořili čelo lidského řetězu, na kterém potáhnou zástupy těch slabších, kteří se zmítají v pochybách, kteří nedokázali najít svoje místo na pevné zemi, natož v proudu letících událostí. Aby ruku v ruce, pevně semknutí, hleděli k cíli, který se již rýsuje na obzoru. 

sirius.jpg