Jdi na obsah Jdi na menu

SÍRIUS-GAMA

 …nebo také ZÁŘÍCÍ GAMA…

 Systém Síria je primární prezentací Hvězdného Vědomí do prostředí naší Galaxie. Přestože oficiálně tento systém tvoří dvě hvězdy: Sírius A (podle jeho velké záře dostal jméno) a Sírius B, předpokládá se, že počet objektů v soustavě je větší – já ve svých spisech uvádím i Sírius C (C-AIRIS = C-SÍRIA), od kterého odvozuji původ svého osobního Vědomí. Celá tato sestava známých i hypotetických objektů tvoří komplex SÍRIUS-GAMA, čili ZÁŘÍCÍ-GAMA. O Bytostech, zvaných „Zářící“, existuje v alternativní lidské historii mnoho záznamů – jsou interpretovány v celé škále možné polarity – podle zaměření autora interpretace a jeho povědomí o možných vazbách tohoto fenoménu na naši kolektivní evoluci. V této mnohoznačnosti charakteristik je obsažená „jednota“ – jde o syntézu protikladů, kterou generuje původní neutralita zdrojové energie Síria-Gama. Hvězdné Vědomí Síria-Gama je součástí odkazu těch vyspělých civilizací v Galaxii, které se podílejí na realizaci Projektu Člověk. 

 Od okamžiku „startu“ Éry Průzračnosti a Expanze (okolo roku 1991), která je nosným prostředím pro běh globálního Transformačního procesu – s finální výměnou evolučních modelů (starý systémový matrix nahrazuje nový model – Magister) se ze zóny Sírius-Gama uvolnilo moře paměťových záznamů, které ve vlnách proudí směrem k naší Sluneční soustavě a skrze Slunce probíhá jejich distribuce i na naši planetu. Je to datová podpora pro náš evoluční skok. Ti z nás, kdo jsou na systém Sírius-Gama přímo napojení, cítí tyto vlivy velmi intenzivně – prolínají do záplav vizí, inspirací a podnětů k seberealizaci – jsou nosným motivem mnoha aktivit v našich Životech. Důležitým aspektem této podpory je okolnost, že neprochází cenzurním filtrem spasitelské soustavy Hierarchie, která „dohlíží“ na organizaci lidské společnosti v duchu starého systémového matrixu. Je to dané inkarnačním Plánem Duší, kterým se podařilo získat a na Zemi přenést původní zdrojové kódy své Bytostné Celistvosti. O těchto možnostech „přeprogramování“ Duše a její vyvázání z ovládacích mechanizmů Hierarchie, tj. odstínění od vlivu Egregoru Moci a jeho armády duchovních mistrů a jim podobných entit, jsem mnohokrát psala ve svých textech. Základním parametrem takto svobodné Duše je zachování její vazby ke své zdrojové Jaderné Jiskře – která ve formátu vyššího spirituálního Já tvoří centrálu bytostné kolektivní ID-entity. Program Plánu Duše pro inkarnaci není proto součástí jemno-hmotného těla Duše a nesídlí ve sférickém těle Člověka. Efektem tohoto faktu je tendence Duši „přehlížet“ – nebo lépe – nepřisuzovat jí až tak obrovskou úlohu v tomto pozemském Životě. Je to ale jen lidská reakce na aktivní Celistvost – většina lidí (s takto nastavenou Duší) se s tím během života vypořádá, tyto signály zpracuje a naučí se je smysluplně využívat. 

 Můj osobní přístup byl vždy takový, že jsem neoddělitelnou karmickou složku Duše chápala jako „našvindlovanou“ = sestavenou specificky pro realizaci inkarnace, protože jinak by systémový matrix takovou inkarnaci nepřijal = byla bych eliminována hned v zárodku svého Života. Předpokládám, že stejně nebo podobně to mají i ostatní. Toto „přesvědčení“ mi během života pomohlo překonat mnohá úskalí, která se mi postavila do cesty.

 S fenoménem „znovu-napojení“ na zdrojové Hvězdné Vědomí souvisí další jev, který jsem v posledních měsících zaznamenala u sebe a ověřila si jeho projev i u dalších lidí, které považuju za promotéry Projektu Člověk. Jde o nutkání „nepodílet se“ = aktivně nepracovat s informacemi o momentálních událostech, nevyjadřovat k nim postoj nebo názor veřejně (ale v duchu a v mysli být v obraze a znát svoji pozici). Ve svých popisech jsem to klasifikovala jako období, kdy je to na lidech, kteří nemají vyhraněný mimo-inkarnační původ či příslušnost. Kteří jsou obrovským většinovým polem lidské populace, která osciluje ve sférách mediální manipulace – jsou to vojáci v informační válce, která probíhá. Oni to musí rozhodnout, na nich to záleží – na jejich Srdci a touhách, na jejich představách o budoucnosti. Ano – vymyká se to našemu pojetí nutnosti mít nějaké vyšší vedení, vzory a spasitele, co nás periodicky „vykoupili“ z hříchů, které jsou příčinou našich nesnází a strastí. Je to ale jediný způsob, jak se vymanit z posledních zbytků útočící Hierarchie Moci. Lidé musí zmobilizovat vlastní Síly – duchovní i fyzické, na svých přesvědčeních postavit názor a reakci na dění – nepřejímat vzorce různých pseudo-spasitelů a mesiášů, co svým ovečkám soustavně vymývají jejich osobní smýšlení a přesvědčují je o tom, že mají patent od boha, Ježíše, či jiné duchovní bytosti.

 Hvězdné Vědomí neobsahuje jen odkaz Síria-Gama, jeho součástí je mnoho dalších hvězdných soustav v Galaxii. Tato je pro mě nejbližší a vím o ní nejvíc – při popisu dalších už budu muset spoléhat na alternativní zdroje a vybírat z nich to, co mi budeme pocitově zapadat do Celku.

sun-wallpaper-hd-2560x1440-138405.jpg