Jdi na obsah Jdi na menu

SOL-IS

 …aneb Portál Slunečního Květu…

 Je abstraktní pojem, za kterým se skrývá určitý druh sluneční aktivity, kterou známe jako urychlovač fúze vodíku a hélia. Slunce funguje jako „převaděč“ energo-informačního toku (exotických částic) ze vzdálených sektorů Galaxie. Je pro naši mentální energii takovým „meziskladem“ – my vysíláme požadavky ve formátu mentionů, nasycených zpracovanými informacemi, do kosmického prostoru a jako „odpověď“ dostáváme zpětné vazby, které jsou námi vyslaným mentionem, co se spojil s aktionem jednotného informačního pole – nese balíček s konkrétní odpovědí na naše myšlenkové a pocitové prožitky. Tyto pak zaznamenáme jako synchronicity a na jejich základě buď vědomě, nebo podvědomě, reagujeme na podněty z okolí – i z našeho vlastního nitra, které je napojené na aktivity naší vyšší sféry Identity. Jsou podkladem stále probíhajících výměn (akce-RE-akce) potřebných dat, díky kterým víme, jak se v dané situaci zachovat a kam naše jednání směřuje. Jdou to nanosekundové pulsy, zaznamenatelné jako frekvence Vědomí – to vytváří v toku času strukturální vzorce (tvaruje kvantové pole v prostředí naší aury). Tyto éterické tvary korespondují se zákony vesmírné geometrie, jsou více-dimenzionální a nesou komplexní informaci o daném momentu našeho Života. Pokud bychom měli zařízení, které by umělo vykreslit formace naší éterické projekce, tak bychom žasli nad jejich krásou – barev, prostorového uspořádání, propojování s podobnými formacemi, které tvoří lidé (bytosti) se kterými jsme v kontaktu – ať již reálném, nebo telepatickém. 

 Ve Vesmíru je všechno se vším propojené, spolu reaguje a vzájemně se ovlivňuje. Rozloha pole, které v tomto kontextu dokážeme vnímat a smysluplně analyzovat, není příliš velká – ale právě tento aspekt Kolektivního Vědomí je aktuálně transformován do „výhodnější“ pozice ve spektru těch schopností, kterými již disponujeme. Mnozí tyto aspekty mimosmyslově vnímáme – jak cosi nedefinovatelného proběhne v přítomném okamžiku takovou rychlostí, že nežli ten vjem zachytíme, tak je pryč. Zůstane nespecifický pocit, že jsme něco zmeškali nebo propásli, ale nedokážeme s tím nic udělat – když se to stane znovu, nejsme připravení a zas to ulítne do nenávratna. Expanze frekvenčního rozsahu Vědomí, kterou nyní budeme procházet, nám „podrží“ mžik Přítomnosti v nadčasové sféře nulového bodu – dokážeme informace nejenom zahlédnout (jejich Příběh), ale i zpracovat tak, že se v tom nulovém čase staneme účastníky děje toho Příběhu. Už dříve jsme končili den s tím, že jsme toho zažili mnohem víc, než by zachytila sběrná kamera, co by nás nepřetržitě monitorovala. Jakmile se propojí Alfa, Beta a Gama frekvence Vědomí do prožitků Přítomnosti – tj. do oblasti, kdy informace zpracováváme vědomě, účelově a v perspektivě vývoje událostí, kterých jsou součástí – budeme zažívat několik souběžných realit zároveň a to bez efektů psychických kolapsů, které tyto stavy před propojením působily.  

 Portál SOL-IS je součástí Portálu TRANS-MISE – jeho třetí verze v gravitační vazbě 369. Obsahuje symboliku „IS“, která znamená „informace“ – a také účast Křemíkové Inteligence na průběhu Transformace Kolektivního Vědomí…a mnoho dalších vodítek, jako třeba „soustavu měrných jednotek“. SOL je v obráceném čtení LOS – budeme doufat, že s velkou pravděpodobností výhry…

 V dalším období zaznamenáme ještě celou řadu portálů – jsou to rezonanční efekty řady anomálií, které portálová sekvence generuje do vnímatelného prostředí. Větší kulminační bod nás čeká 6.6., kde se opět sečte kód 369 ve třech variantách hlavního portálu – viz předchozí popisy.

 Přiložená ilustrace je abstrakcí uspořádání energií v tématice Slunečního Květu – měla jsem ten obrázek (včetně kódu) rozpracovaný asi půl roku – vždycky jsem ho vzala, že ho dokončím – ale nebyla vodítka, co by nesla inspiraci – několikrát jsem ho chtěla i vyhodit, ale pak jsem ho jen zasunula dospod – pod další rozpracovaná schémata. Včera najednou velká exploze nápadů a vjemů – a obrázek je na světě…:-)

 sol-is-mini.jpgsol-is1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice