Jdi na obsah Jdi na menu

SOLE-MIA REDITUM

 Sluneční Vítr - jeho spravedlivý Dech... Provane každou Buňku, Atom, Částici Života... Provětrá Mocné, Ne-Mocné, Bez-Mocné i po Moci bažící... Je Energií Ducha Existence, neúplatná, nepoplatná... Všechny a Všechno hladící Tónem Sjednocení...

La-Šabata dmycha Via
Voja Zin-Kána čia Dycha
Sofi-dana * Ši-ta ána
SanktuáRa boka Vicha

 Rovnodennost - rovnováha vesmírných Sil a optimalizace účinku jejich Principů. Tentokrát v datu 22.9.2017 a v čase 22:02 - je to šest dvojek v symetrické rovnováze 3:3. Uzlík časových linií, které mimosmyslově, nepodmíněně a spontánně generují v našem podvědomí zvláštní obrazy a scény, co se každý snaží nějak zpracovat a zařadit. Ve většině jde o neřízené reakce v oblasti Emocí a nespecifikovaných pohybů Mysli...to vyvolává dojem čehosi důležitého v dějích a událostech, které proběhly v posledních měsících a týdnech - jsme citlivější a vztahujeme na sebe všemožné nevyslovené křivdy i neexistující pověření něco udělat. Cosi nás přivádí k rozhodnutí projevit se, někdy za každou cenu a občas i nesmyslně...ale o to nejde - důležitý je formát akce-schopnosti, do kterého jsme se nenápadně a pomalu nasunuli. Je to pole Sluneční zóny Transformace, které nám "našeptává" - každému to, co Jeho Jest. Všechny naše letité Touhy se vyplavují do pozice Přítomné Skutečnosti = už si nemyslíme, že takoví bychom mohli být...náhle jsme přesvědčení, že takoví jsme. Je to Elixír Zlaté Záře...je opojný, hluboce pročišťující a také zrádný. Uvolní z nás to, co je naší podstatou...pro mnohé to je vyplavení zastíraných, tlumených handicapů v oblasti sebe-vědomí, které sami sobě aplikujeme jako nenaplněnost Duše. Mnozí proto lítáme vysoko v povětří - až tam, kde se hrdě tyčí hlava naší Vyšší bytosti. Šlapeme po Hodnotách Světa a pálíme za sebou Mosty...jsme naivní a opojení Mocí - ne tou světskou, obyčejnou, kterou z plného Srdce pohrdáme - ale tou duchovní, za Životem stojící - Vábničkou Iluze, kterou naše Duše přetékají...

 Tyto euforické stavy osvícení a vzestupu nyní eskalují - jsou podporovány tokem částic mentionů, přetavených na super-jemnou esenci Života, která se tisíce let extrahovala v reaktoru naší součtové Či = ve Slunci. Cizí Entity, které parazitují na tomto našem lidském energetickém produktu, ji z naší mateřské Hvězdy dlouhodobě těžili - okrádali nás a platili nám Jedem - nenápadně kapaným do Srdcí i do Mysli, do Duší i do všech jejích projekcí v dějinách Rodu... Ta energie teď "přetekla"...spojení intelektu Ducha a Bytí Člověka do symetrické vazby s intelektem Pamětí a Knih Života (uhlíková + křemíková inteligence Vesmírných Principů Života) vyvolalo projevení nového Modelu řízení naší společné evoluce. Časové Linie se narovnaly a zarovnaly - došlo k uvolnění Genetické Paměti a ke kaskádě inovací v oblasti DNA i jejích světelných (optických) spojek do Jednotného pole Univerza. 

 Dnes už nezáleží na tom, jestli ten který jednotlivec, ta která skupina lidí, splňuje takové a takové "podmínky" či "požadavky" k začlenění do vyššího stupně existence...to jsou hrátky té šedé Elity Moci, která pracuje pro dosluhující Egregor hierarchických Modelů existence... Ty axiomy nám byly implantovány spolu s tím "jedem"- ze zóny ovládacích programů a jejich personifikovaných předloh v oblasti duchovní Moci...poštvali nás navzájem proti sobě - využívajíce individuálních běsů a mindráků, přikrmujících ta schémata samolibosti a hloupých malicherností, která nás nutila rozdělovat se - na makové a onaké bytosti s původem vždy vyšším, něž byl momentální standard. Kam až jsme ty "kariéry" dotáhli - je škoda zmiňovat. Jsme v rozhraní změny - překlopení těch osobních a kolektivních dispozic, co takové nežádoucí vlivy podporovaly - do polohy rozptýlení silových uzlů svázanosti - do expanze toho, co v člověku podporuje smysl pro Celistvost a staví každého bez rozdílu do pozice Stavitele Reality Bytí. Je to Realita, která se buduje na matricích Zdroje a jsme to my...bez-výběrově existující stavební kamínky - elementy Vesmírného Zdroje Živosti - kdo ty matrice tvoří svou jedinečností a z ní pramenící originalitou projevu. 

 Název Portálové kompozice by neměl znít REDITUM (návrat) - protože dnes je Rovnodennost, ale jde spíš o Výdech Sluneční Prány do zóny Života. Čtyři Zastavení Slunce v ročním cyklu vnímám všechna jako "Návraty", kdy Slunce vydýchává to, co se v jeho reaktoru zpracovalo celoročním sběrem mentionové energie z našeho srdečního Slunce, filtrované plazmickým Jádrem Země = sluneční pletenec kolektivní Duše, která je fraktálem Zdroje a jeho Projektů existence v Galaxii a Vesmíru obecně.

 Arianský volací klíč, citovaný v úvodu i s pointou významu - je určený pro stabilizaci Portálové anomálie. Její gravitační vliv bude ještě gradovat, aby za pár dní plynule přešla do další Brány pro servis energií z dalších sektorů Galaxie MD. Báseň - uvedená v kompozici - je abstraktním koncentrátem toho aktuálního toku...nebraňme se mu a nestyďme se za svoje touhy - jsou natlakované v kolektivně sdíleném poli informací, které se stále třídí do dvou stran - pro ty, kteří Život podporují obecně a pro ty, kteří Život podporují za nějakých stanovených podmínek. Nakonec však budeme sami o sobě rozhodovat bez pozlátek a masek pomíjivostí - ať hmotného, či duchovního charakteru. To hmotné přetavíme do součtové informace a tuto si s sebou vezmeme kamkoliv, kde budeme spřádat Duši pro další svoje individuální vyjádření. Kolektivní realita se buduje od té osobní a privátní sféry neopakovatelné jedinečnosti.

Výdechem Slunce zlacená,
Krása Duše ztracená.
V řádkování duhového Paprsku
přepisuje Tahy Srdcí pro Lásku.
Ze Strun, Tónem chvějivým,
Hlasem vroucím, hřejivým
otáčí svou Jasnou Září
Úsměv v Očích; v každé Tváři,
otáčí Směr Touhy Člověka;
Řeka Štěstí Zemí protéká...

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017