Jdi na obsah Jdi na menu

SPI-RIT

 Motto:

...když v Dechu Světa Tajemství ukrytá se uvolní naším Kolektivním Vzdechem nad "zdlouhavostí" lidského odporu přijmout Neznámé Nové
...když Génius Loci - Duch naší Země - roztočí Svitky, které pod Pečetěmi chátraly
...když Rozměr těch uvolněných Novostí je tak úžasný, že mnozí naplní rčení, které o nich říká, že zase spali v Knihovně...
* * *

Gala-Tanga Nága Čema
Dratva * Dyma * Ganza-Sima
Longiema Tráda
* * *

 Legenda:

 SPIRIT - čili DUCH nebo také DECH...

 Jsme stále v aktivní zóně Přestavby těch sektorů Kolektivního Vědomí, které už neladí s novým Systémem Podpory Života a byly by tedy "odstavené" od interaktivních výměn energo-informačního toku Novostí. Není to napojování přežitého starého na nové podmínky, ale kompletní transformace starého do takového formátu, který už s původním souborem funkcí má společné jen osnovy účelnosti - potenciál využitelnosti ve prospěch Živosti je už ale úplně jiný. Změny běží na pozadí obyčejných všedních událostí - tak, aby pozice uživatelů nebyla významně narušena. Přesto každý prožíváme různé stavy nepohodlí, nebo dokonce zdravotních či existenčních omezení... Je to jako když vám rozkopou příjezdovou cestu k domovu a vy se musíte zařídit - jak a kde budete parkovat s autem, kam a kudy vám budou doručovat poštu, jak to bude s odvozem odpadu a další plejáda nepříjemností, které není třeba za normálních okolností třeba řešit. Jsme momentálně uprostřed takového "staveniště" - někdo doslova, jiní pomyslně v asociačních podobnostech toho, co se nám děje - v rovině skutečností i v rovině všech možných významových vazeb nehmotného charakteru.

 Spirituální rozkvět palety možností vyjádření - to je pointa současných změn a motiv veškerých "instalací" v doméně evolučního Modelu Existence (Magistra), který nabíhá do plného výkonu. Turbulence, spojené se změnami, jsou efektem rychlých proměn pozic EM polí aktivních segmentů Vědomí v planetární noosféře. Stále jde také o dominující vliv VZDUCHU - ve spektru všech jeho živlových sfér účinnosti.

 Přestavba reality zabírá také ty soubory činností, které se nazývají RITUÁLY. Nemyslím ty, kterými si zpestřujeme průběh dne - jako například stolování nebo odpočinek. Jde o ty, které pomocí přesné šablony na sebe navazujících magických nebo jiných duchovních aktivit mají vyvolat nějaký konkrétní účinek nebo dokonce celou kaskádu dějů, co mají pohnout něčím, čím to bez rituálu nejde. Jsou aktivity meditačního charakteru, které jsou srovnatelné s modlitbou a jejichž účelem je pomoci s uzdravením nebo z těžké životní situace - ty jsou v pořádku... Jsou ale skupinová kolektivní sezení, která nemusejí plnit ten účel, který je jim oficiálně přisouzen. Starý Model Existence, postavený na Hierarchii Moci a její aplikaci do silového pole Menšiny vyvolených privilegovaných a Většiny podřízených nezasvěcených "oveček"- je stále v dojezdu. Elity se jen tak svého zažitého "luxusu" nevzdají a ti jejich představitelé, kteří si ho na Zemi užívají na úkor té Většiny, jsou jen viditelným vrcholkem ledovce Egregoru té Moci, který sídlí v jemných sférách vyšších duchovních dimenzí a svoje předsunuté providery postrkuje mimosmyslově - přes změněné stavy vědomí a skrze takto "pokoutně" přijaté informační pokyny. Na takovém dálkovém ovladači ale nebývají jenom mocenské politické nebo ekonomické špičky - podobní lídři se nacházejí na ezoterním a duchovním poli společenského vlivu a nejsou to jen církevní funkcionáři. Hierarchie parazitického Molocha stojí na principu "Cukru a Biče".... Na jedné straně poskytuje útěchu a benefity poslušným, na straně druhé nandá na hřbet těm, kteří reptají - či se snaží projevit vlastní nezávislý názor, co mnohdy vyvrací servírovaná paradigma (nedrží hubu a krok)... 

 Samozřejmě není všechno takto černo-bílé, ale přesto bychom měli uvažovat pečlivěji o těch sférách, do kterých předáváme svoji pozornost a tedy i energii. Hluboké zamyšlení neznamená odpojení od intuitivních vhledů nebo od nad-smyslových vizualizací a s nimi spojených zážitků, které nám dodávají potřebnou dynamiku na bázi emoční energie, kterou uvolňují do schémat našeho chování. Hluboce se zamyslet - je být "Duchem nepřítomný" - tj. vnořit se do širšího záběru frekvencí přítomného stavu Vědomí. Dříve to bylo "skočit" do Alfy a vypadnout z reality - dnes už tyto frekvenční fluktuace probíhají za plné kontroly Beta aktivní Mysli. Viz rozšiřování Vědomí do rozsahu Alfa-Beta-Gama. Soubor schopností, které jsou přirozeným atributem Galaktického Člověka.

 Více k tématu skvělý článek od Martina Vacka: "Optimus Prime Super-Ráj"

 spi-rit1mini.jpgspi-rit3neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice