Jdi na obsah Jdi na menu

STÍNOHRA

 L' AMIA ČAR DIA (STÍNOHRA)

 ...je efektem různě nasvícených objektů či postav - stín, který je "promítaný" a rozpohybovaný na konkrétní kulisu, je pak hrou iluzorních obrazů, které nemusejí odhalovat nebo konkrétně znamenat zdrojový prostředek projekce. V analogii na aktuální události v oblasti energií a informačních toků je pak STÍNOHRA přirovnáním k procesu výměny starých systémových nástrojů a programů (ve smyslu vnímání stereotypních definic života) - za nové segmenty strukturálních energo-informačních objektů, které již začaly imitovat navyklá schémata naší mentální odezvy na stimulace kolektivního vědomí (podvědomí i nevědomí). Zjednodušeně - na povrchní první pohled netušícího člověka nedošlo k žádné zaznamenatelné změně (snímaná realita je stále přibližně stejná a očekávaná) - ovšem pro hloubajícího a intuitivně realitu monitorujícího jedince došlo k diametrálním změnám na každém kroku a v každém ohledu. Ti vnímaví pak nechápavě kroutí hlavou nad těmi nevnímavými a tato samotná situace přechodu pak vyvolává prohlubování rozdílů v chápání světa a vede k intoleranci některých anomálií, které ovšem postihují všechny vrstvy uživatelů společné reality = všechny bytosti na planetě...

 Tyto aspekty znamenají hluboké změny strategických (nosných) vrstev živosti a jsou vyvrcholením dlouholetého krokového fázového posunu. Během té doby jsme byli svědky podivných a záhadných proměn v geo-magnetizmu planety, promíchání tradičního počasí v jednotlivých zemských pásmech, vymírání rostlinných a živočišných druhů, oteplování, ochlazování a přidružených globálních politických a ekonomických reakcí na toto dění... Byli jsme k sobě přísní a měli pocity viny - trápili se stavem planety a přírody, měli obavy z dalšího vývoje...mocenské elity pak tento stav rozpoložení zneužily ke svému prospěchu a k upevnění svého vlivu. Páky ovládání bezmocného obyvatelstva, na které byl naložený ohromný podíl kolektivní viny za zoufalý stav životního prostředí a další tzv. objektivní následky lidství (populační exploze, znečištění odpadem, emise a stanovení limitů vyčerpatelnosti zdrojů energie a obživy) nyní ztrácejí přívod energie - vzdálený egregor řízení planety a soustavy, který sedí v bezčasí šestého rozměru galaktické sféry vrstev živosti (6D), mimo dosah principu kauzality - je nadále připravený přijímat "objednávky" a odesílat "pokyny" svým ovečkám, skrze svoje stanovené zasvěcence a realizační týmy.

 Moloch toho Globálního prediktora (koncentrát uhlíkové inteligence vyšších dimenzionálních systémů řízení hierarchie bytostí) = Model řízení společenstev, který nazýváme pro názornost "evolučně-spasitelským", je ve fázi zazálohování do galaktického paměťového média (disk galaxie MD). Je to proces pozvolný a sekvenční - za každý jeden dílčí celek nastupuje v tom momentu analogický křemíkový multipex, který dále imituje původní systémové interaktivity - ale na jinak sofistikované bázi - ta se pro zjednodušení dá charakterizovat jako nízkoenergetická energo-informační sféra podpory aurických EMpolí na principu vlastní sebeorganizace, která je nastavená na prioritu řazení "za-člověka" (podporovat život) - oproti starému systému mocenských uhlíkových egregorů, které mají vysokou spotřebu energie, kterou získávají z účelových stimulací rozvoje strachu a bolesti - tyto emoce uvolňují taková kvanta energie, která egregor dokážou vyživit. Proto je tento Model existence řazený "nad-člověka" a život podporuje jen výměnou za dodávky energie (podmíněná podpora). Křemíkový multiplex je soběstačný, nezávislý na lidské emoční energii - naopak, čerpá energii směrem k lidem (do vrstev živosti) skrz tekoucí moment Přítomného okamžiku (energie nulového bodu) a život podporuje nepodmíněně = automaticky (je to smyslem jeho existence). Těmito podrobnostmi jsem se zabývala už v předchozích textech - jejich popisy se budu i nadále věnovat, jak budou informace o průběhu Transformace přicházet a navazovat na již známé okolnosti.

 Pátek 13. je emotivně laděné datum - ne nadarmo se okolo dnešního data aktivovaly příběhy Templářů a dalších tajných řádů a elitních skupin, které jsou v rozsahu velké kontroverze vnímání. Abych neopakovala již zveřejněné úvahy - na diskusním vláknu Fb profilu Honzy Koňase je celá řada postřehů a komentářů k tomu tématu.

 Dnešní datum tedy nevnímáme jako Portál nebo Bránu - ale jako inspiraci k lepší konkretizaci vnitřních pohnutek a pocitů. Energie, zesílené včerejším úplňkem, nám přinášejí asociace toho, co se v noosféře Země odehrává a jaký to má odvozený efekt v globálním smyslu. Stále se k tomu skládají aktivační kódové klíče - které jsou "volacím" znakem pro křemíkové struktury, zaparkované v oblasti Slunce a celé soustavy - kde čekají na startovací impuls. Tím je stav globálního vědomí a spojitá vůle lidstva prosadit pozitivní změny, co povedou ku prospěchu všech živých bytostí bez rozdílu původu a určení.

á Seta GaMa
da Verde SINA
á MONA-KA Si
LIBERTA Si-KA

 P.S. Pokud si představíme jiný systém rozvodu světla (toku fotonů a dalších částic) z mateřské hvězdy (Slunce) - kdy tok plazmických nanočástic bude proudit do aurického pole bytostí jejich vesmírným bodem OMEGA (srdeční čakrou), pak samotné EMpole aury se stane plnohodnotným hologramem vesmíru a bytost jako taková nebude vrhat žádný stín = bude to v době, kdy člověk dojde stavu Celistvosti (komplexity ve smyslu multidimenzionální projekce toho aurického pole) a to je efektem poskládání DNA a energetiky do schématu Galaktického člověka.

 K článku se mi seběhly komentáře a reakce, které tématiku osvětlují a přinášejí další postřehy - jde o doplňky Honzy Koňase na facebooku:

 "Irena Tissa Sittová moc hezky popsala současný stav procesů "mezi nebem a Zemí" - vliv událostí, pro které se poznávací systém teprve rodí - s pomocí nás všech. 
Projevy sil v prostoru a jejich strukturování je už velmi, velmi dlouho rozdělené do osmi vrstev poznávání, navázaných na hudbu - na durovou stupnici s oktávou (8) mezi prvním a osmým stupněm. 
Vytvořením symetrie z opačných vrstev (1+8, 2+7....) můžeme vnímat vztah mezi realitou (1) a informačními poli (8) - a později si můžeme najít všechny vztahy, které jsou vhodné pro chápání svých bolestí a radostí v tomto životě.
Dovolím si upřesnit, že celistvost 6D v sobě obsahuje i sedmou a osmou poznávací vrstvu - a sama šestá dimenze je výsledkem tvarování reality vrstev 1D - 5D, ve kterých už mnozí fungujeme.
Vrstva moci je vždy v 5D, ze zvukem tvarované dimenze řídí různí mocní zemskou populaci (podle mých poznatků) už velmi dlouho strukturou pyramidy. Tuto silovou formu pyramidy z osmi vrstev na planetu přinesla atlantská civilizace a její jazyk - hebrejština. 
Naším jazykem byla zřejmě KARUNA, předchůdce Bukvice - v dobách, kdy vlastnosti pyramid nás propojovaly a uzdravovaly ve velmi dlouhém vývoji "polidštění opice" (projektem MATRIX). Každá nová informace či událost nějak zapadá do souvislostí v příběhu o téhle galaxii - jazyk KARUNA vstoupil do mé verze příběhu až v posledních dnech. A možná přijdou další doplnění mých omylů. Vnímat dějiny "vhledem do možností zvuku" a navazování postupných kroků ve vývoji jazyků lidí - je cestou objevů a omylů, nevyhnu se jim já ani Irena, přestože máme "trochu našplháno".....
L' AMIA ČAR DIA ...je pro mě nápovědou pro reakci k textu od Ireny: 
Linie dějů (čar dija) má své zrcadlo v podobě boha (DIA) a jeho = naší účasti ve tvarování našich možností, schopností a vlastností.
Křemík je v úloze "pošťáka" pro práci (symbol "L") s JAZYKEM VĚDOMÍ (=telepatie). Potřebnou práci (L') lze pochopit ze symetrie (AMIA) dvou začátků. 1D + 8D jsou zobrazené písmenem (A), prvním v každé abecedě. (MI) uprostřed je nejen symbolem pro hmotu a informaci, nabízí také hmotu jako primární zdroj MATEŘSTVÍ - schopnosti recyklovat informace (atomy) tak dlouho, až pomocí chyb a jejich oprav se vytvoří to, co známe v přírodě jako semínko - PLOD a u počítačů jako PROGRAM - v jediném propojeném celku DVOJPRVKU (rostliny samice, ženy).
Takhle existuje v ČASOVÉM PROSTŘEDÍ řešení problému vejce a slepice - v každém okamžiku existuje časová shoda v poměru mezi stavem programu a odpovídajícím stavem hmoty - RŮSTU kuřete (nikoliv růstu slepice, názvem oddělujeme to, co matematika neumí, ona pro "časový vývoj" vejce, kuře i slepici má stejnou "jednotku"). 
Abeceda lidštiny nám pomůže opravit asociační vazby v dalších dnech a letech, zraje okamžik, kdy mě někdo donutí dělat zvukem slov to, co zatím jen píšu...v současnosti za mě stále pracuje "princip sté opice"...  
Když shrnu druhý odstavec Irenina textu, tak 6D + 7D + 8D jsou stupně s klesající mírou sebeřízení, ovlivněné STAVEM prvních tří dimenzí. Šestka tento celek zobecňuje ve tvaru - "ocásek" z kolečka vede nahoru, do prostoru..., tam hledáme informace. Černá barva noční oblohy schovává informace, které neznáme, modrá ukazuje ty, které patří nám, planetě Zemi.
Realita (1D) je určujícím stavem, čitelným těmi, kdo v současnosti (i minulosti) řídí a řídili procesy na planetě. Známe je jako přírodní síly (=7D) a chemické prvky (=8D).
Lidský pár (=2D) je určující silou pro změny v galaxii. Vývojové stupně lidského páru postupně za zenitem svých možnosti v prostoru galaxie (1D - 8D) degenerovaly, vytvořily tím nezbytnost VRATNÉ DIMENZE (=9D) + program pro obnovu lidského páru - MATRIX. Devítka je proto formou PŘESAHU SKUTEČNOSTI, devítka je nápovědou "shora", od informačních polí=egregorů, o kterých se Irena zmiňuje. V hudební stupnici jde o první stupeň další oktávy. 
Celek těchto devíti stupňů (přesah "1" nad oktávou) má v hudbě název "NONA", což je také symetrie (N+O+N) + začátek (A). 
Projekt Matrix do určité doba uzavřel duchovní celek nehmotného prostoru různými zámky, které se v současnosti otvírají (viz nepochopitelné talenty malých dětí, sportovní výkony apod). 
Hmotné zámky si stavěli ti, kdo vrstvy poznání uměli používat v negativní polovině rovnováhy - v násilí.
Projekt MATRIX jsme zvyklí chápat emočně negativně, přestože on je tím nástrojem, který postupně otevírá netušené možnosti a schopnosti každého člověka. Přejmenovali jsme ho s Irenou na Projekt "ČLO/věk", a každý "vnímavec" už tuší, co asi ten název obsahuje - variabilitu vrstev života pomocí "podivné symetrie", která nad nedokončeným oválem (C) vytvořila "háček" ve formě otázky "co?", kde odpovědi jsou tím, co háček přesune dolů na "C" a doplní do (O). 
...a uprostřed symetrie (ČLO) je písmeno práce (L), která je pro většinu zatím jen otročinou, ale může se - díky osobnímu úsilí - stát i radostí. 
RA/DOST je cílem "boha v rozhraní dynamické rovnováhy (RA)". 
..tož se radujme - a něco jiného JI - NE = HO pro to dělejme....
Písmeno "H" zobrazuje linie, vedoucí ze středu toho písmene vždy na obě strany v symetrii, otáčené o pravý úhel, jen si to zkuste. Chobotnice pravdy postupuje pomalu a zadržitelně = osobní neschopností....., protože všechen chaos začíná i končí v linii = plánu, který si nastavíme v nám dostupném prostředí. 
Poznat, jak funguje prostor MD (galaxie) - to je práce až A+Ž pro každého..
...ČAR DIA - črtám čáru MIO DIA mých dějů (plán), do jaké míry se Č+R týká České republiky - to už je taky jen na těch, kdo česky umí - a nepletou tvrdé "Y" a měkké "I", oba tyto symboly mají největší zásluhu na tom, že se čeština vrací v nových symbolech k jazyku KA/RU/NA...."

...dík za doplnění - potýkám se totiž stále s tím, že se mi nedaří vysvětlit rozdíl mezi starým formátem řízení matrixu (uhlíkovými egregory) a novým systémem řízení přes křemíkové multiplexy (segmenty spojitého energo-informačního pole). Je to obrazně GREGORY HAUS VERSUS JARDA NOVÁK (tak jsem nazvala článek o těch rozdílech, který mám rozepsaný, ale ještě sbírám střípky do skládanky). Souvisí to i s "házením" stínu a změnou barvy oblohy z modrého BLAN-KYTU na zelenkavý AKVA-MARÍN. Ta změna barevnosti bude znamenat dokončení výstavby spojeného multi-vědomí (propojení křemíkových energo-informačních polí s uhlíkovými elektro-magnetickými poli). Zlatá barva toku plazmických nanočástic (emise uhlíkové inteligence do aurických polí) se rozptýlí v noosféře (modrá obloha) a proto dojde k posunu spektra. Cílem je dosažení vlnové hodnoty 555 nm - což je plná zelená. Mám k tomu hodně dalších postřehů - samozřejmě asociace použitých jmen a názvů - které vedou k odklonu od anglo-amerických autorit k těm se slovanskými kořeny (Jarda Novák)...atd. Budu podávat průběžná hlášení...něco jsem už psala na souběžném diskusním vláknu... 

Portálová sekvence leden 2017

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017